X
تبلیغات
آموزش آسان - نمونه سوالات علوم دوم ابتدایی( فصل اول)

آموزش آسان

آموش آسان دروس ابتدایی

نمونه سوالات علوم دوم ابتدایی( فصل اول)

 

بسمه تعالي سوالات علوم كلاس هاي دوم ابتدايي  فصل اول گل،ميوه ودانه

 

1- مهم ترين كار گل چيست ؟ گل تبديل به ميوه مي شود.

 

2- آيا همه ي ميوه ها يك دانه دارند؟ نه خير بعضي يك دانه و بعضي ها چند دانه دارند.

 

3- چند ميوه نام ببريد كه يك دانه داشته باشد؟هلو،گيلاس، آلبالو،زرد آلو، آلوچه

 

4- چند ميوه نام ببريد كه چند دانه داشته باشد؟ سيب،پرتغال،هندوانه،خربزه،خيار،انار

 

5- چند دانه ي يك قسمتي نام ببريد؟ برنج ،گندم ،جو

 

6- چند دانه ي دو قسمتي نام ببريد؟ لوبيا،عدس ، نخود ، بادام

 

7- يك دانه  از چه قسمت هايي تشكيل شده است؟ به ترتيب نام ببريد ؟

 

1- پوست       2- غذاي دانه    3- گياهك

 

8- دانه ها از چه جهت هايي با هم فرق دارند؟

 

1- ازنظرشكل  2-  از نظر اندازه  3- از نظر رنگ 4- از نظر يك قسمتي و دوقسمتي

 

9- دانه ها از چه جهت هايي با هم شباهت دارند ؟

 

1- همه ي دانه ها پوست دارند2- همه ي دانه ها غذاي دانه دارند3- همه ي دانه ها گياهك دارند.

 

10 - مهم ترين كار گل چيست؟ تشكيل برگ        تشكيل ميوه        تشكيل ساقه  

 

11- دانه ها درون چه چيزي قرار دارند ؟ برگ            گل           ميوه *

 

12- كدام يك از دانه هاي زير تك دانه اي مي با شد؟ هلو *      سيب         گلابي            

 

13- كدام يك از دانه هاي زير دو قسمتي است؟ لوبيا         برنج          گندم         

 

14- كدام يك از دانه هاي زير يك قسمتي است؟ لوبيا          برنج         نخود                 

15- گل ...........را به وجود مي آورد؟    جواب ( ميوه )

 

16- دانه درون .............قرار دارد؟ جواب ( ميوه )

 

17- اگر دانه اي را بكاريم از آن ................ مي رويد ؟ جواب ( گياه )

 

18- دانه ها را بر اساس .......و...........و.........ميتوان طبقه بندي كرد؟

(شكل و اندازه و رنگ )

...................فصل دوم

فصل دوم  ( محل زندگي جانوران و گياهان )

 

 

1- كدام يك از جانوران زير در جنگل زندگي مي كنند ؟ گربه      پلنگ              گا و      

 

2- كدام يك از جانوران زير هم در آب هم در خشكي زندگي مي كنند ؟ ماهي       قورباغه     نهنگ          

 


3- كدام يك از جانوران زيرفقط در آب زندگي ميكنند؟ سنجاقك             خرچنگ            ماهي         

 

4- كدام يك از جانوران زير در بيابان زندگي مي كنند؟  ميمون            عقرب           شير

 


5- كدام يك از جانوران اهلي نيست؟ روباه     **       مرغ                 گربه      

 

6- كدام گروه از جانوران زير در بيابان زندگي مي كنند؟     عقرب -  موش – گربه- رتيل       

 

مار مولك- عقرب- موش               

 

7- گياهان و جانوران كدام ناحيه به آب كمي نياز دارند؟ جنگل          روستا           بيابان    

 

8- گياهان كدام ناحيه رشدبيشتري دارند؟ جنگل              بيابان          شهر و روستا

 


9- محل زندگي كدام جانور با بقيه فرق دارد؟ خرس             سگ              زرافه         

 

10- در جنگل .......................زيادي زندگي مي كنند؟ (جانوران و گياهان )

 

11- جانوران و گياهان زيادي در كنار آب ها يعني ..........،...........،..........زندگي ميكنند؟(رودخانه  و درياچه ها و درياها )

 

12- جانوران داخل آب از........و..........براي غذا خوردن استفاده ميكنند؟(ازگياهان و جانوران داخل آب )

 

13- در بيابان.........بسيار كم مي بارد و هوا بسيار........ است؟ (باران- گرم )

 

14- جانوران اهلي مي توانند در كنار..............زندگي كنند ؟ (انسان ها )

 

15- محيط زندگي را بايد..........و...........نگه داريم؟ (تميز و پاكيزه )

 

16- ........،..........،..........محيط زندگي ما را آلوده مي كند؟(دود ماشين هاوكارخانه ها-زباله ها)

 

17- چرا جنگل جاي مناسبي براي رشد گياهان و جانوران است؟(چون باران زياد مي بارد و هوا معتدل وخوب است )

 

18-چند جانورراكه درجنگل زندگي مي كنند نام ببريد؟ (پلنگ-شير-ميمون-زرافه-فيل-خرس و ....)

 

19- دو جانور نام ببريد كه فقط در آب زندگي مي كنند؟ (ماهي- نهنگ )

 

20- دو جانور نام ببريد كه هم در آب هم در خشكي زندگي مي كنند؟(قورباغه- خرچنگ )

 

21- جانوراني كه در آب زندگي مي كنند چه غذايي مي خورند؟ (غذاي خود را از گياهان و جانوراني كه در آب هستند به دست مي آورند.)

 

22- دو گياه نام ببريد كه در آب زندگي مي كنند؟ ( جلبك – نيلوفر آبي )

 

23- بيابان براي زندگي چه گياهان و جانوراني مناسب است ؟ (1- گياهان كوتاه قد با برگ هاي كلفت و سوزني شكل 2- گياهاني كه به آب كمي نياز دارند 3- جانوراني كه آب را در بدن خود ذخيره مي كنند )

 

24- چند جانور را كه در بيابان زندگي مي كنند نام ببريد؟ (عقرب-رتيل-آفتاب پرست-سوسمار- )

 

25- چرادربيابان ها جانور و گياه كم است؟ (چون هوا بسيار گرم و بارندگي بسيار كم است)

 

26- به چه جانوراني اهلي مي گويند؟ (به جانوراني كه در كنار انسان زندگي ميكنند اهلي ميگويند )

 

27- چه چيز هايي شهر وروستاي ما را آلوده ميكنند؟ (زباله ها- كارخانه ها- ما شين ها )

فصل سوم

          سوالات فصل سوم (پوشش بدن جانوران )

 

 

1- آيا پوشش بدن همه جانوران مثل هم است؟    خير

 

2- چند جانور را نام ببريد كه بدنش از مو پوشيده شده است ؟  گاو – اسب – بز – ببر- پلنگ- خرس

 

1-    چند جانور را نام ببريد كه پوشش بدنش از پر است ؟ طاووس-مرغ-خروس-كلاغ-كبوتر

 

2-    چند جانور را نام ببريد كه بدنش از پولك پوشيده شده است ؟ ماهي- مار

 

3-    بدن جوجه تيغي از چه پوشيده شده است ؟ از تيغ

 

4-    فرق پوشش بدن ماهي با مار چيست ؟ بدن ماهي از پولك لغزنده- ولي بدن مارازپولك خشك درست شده است .

 

5-    جانوران داخل آب به پوشش محكم تري نياز دارند يا جانوران خشكي ؟ چرا ؟ جانوران روي خشكي . چون در خشكي جانوران آسيب بيشتري مي بينند .

 

6-    پر هاي روي بدن پرندگان با پرهاي بال و دم شان چه فرقي دارند ؟ پر هاي روي بدن پرندگان نرم و كوچك هستند – ولي پر هاي دم و بال بزرگ و سخت است.

 

7-    چند جانور نام ببريد كه پوشش بدن آن هاسخت و محكم باشد؟خرچنگ-عنكبوت-لاك پشت-سوسك-حلزون.

 

8-    پوشش سنگين و كلفت چه مشكلاتي را براي جانور به وجود مي آورد؟حركت جانور راكند و مشكل مي كند .

9-    پوشش هاي مختلف چه فايده هايي براي انسان دارد؟ براي سلامتي انسان مفيد و خوب است – چون انسان را از گرما و سرما نگه مي دارد.

10-             انسان براي محافظت از خود از چه پوشش هايي استفاده مي كند ؟ كلاه ايمني- كفش                  مخصوص- لباس مخصوص – عينك – ماسك – دست كش – چتر

 

11-             پنبه به پوشش كدام جانور شبيه است ؟ خرس قطبي- خرگوش سفيد – مرغ – موش

 

12-             كدام جانور است كه پوشش بدنش مانند لاك پشت است ؟  حلزون

 

13-             پشم يا مو چه فايده اي براي جانور دارد؟  جانور را از سرما و گرما نگه مي دارد.

 

14-             پوشش جانوران با يك ديگر ...........دارد؟      فرق

 

15-             بدن پرندگان از ............پوشيده شده است ؟ پر

 

16-             بدن ....................پوشش سخت و محكمي دارند؟  لاك پشت – حلزون

سوالات فصل چهارم (ماده چيست ؟ )

سوالات فصل چهارم  (ماده چيست ؟ )    

1- ماده چيست ؟ به همه ي چيز هايي كه در اطراف ما هستند و ما آن ها را مي بينيم ،ماده مي گويند

 

2- سه حالت ماده را نام ببريد؟    1- جامد    2-   مايع    3-  گاز

 

3- جامد چيست ؟ به چيزهايي كه از خود شكل دارند جامد مي گويند.  مثل قند و ......

 

4- مايع چيست ؟ به چيزهايي كه ازخودشكل معيني ندارندوآن هارا در هرظرفي به ريزيم ،به شكل همان ظرف در مي آيند،مايع مي گويند .

 

5- گاز چيست ؟ گازها از خود شان شكل ندارندودر همه جا پخش مي شوند .

 

6- چند چيز نام ببريد كه جامد باشد ؟  قند – چوب – سنگ- آهن – كتاب –كليد و....

 

7- چند چيز نام ببريد كه مايع باشند؟  آب – روغن مايع- شير- نفت- شربت- نوشابه- بنزين و...

 

8- چند چيز نام ببريد كه گاز باشد ؟  هوا- اكسيژن-  بخار آب

 

9- شكل جامد آب چه نام دارد ؟   يخ

 

10- شكل گاز آب چه نام دارد؟   بخار

 

11- آيا آب هميشه مايع است ؟   نه خير

 

12- چه كنيم تا آب جامد يا گاز شود ؟ اگر آب را در جاي سرد مثل يجچال قرار دهيم جامد مي شود.

و اگر آب را گرما دهيم گاز (بخار ) مي شود .

 

13- يك كيسه ي پلاستيكي را باد مي كنيم سپس باد آن را خالي مي كنيم ماده اي از آن بيرون مي آيد اين ماده ..........گاز نام دارد.و هوا ......... است .  گاز – گاز

 

14- به موادي كه با تغيير جا،شكل آن ها تغيير نمي كند. ........مي گويند ؟  جامد

 

15- به موادي كه با تغيير جا ،شكل آن ها تغيير مي كند........... مي گويند ؟  مايع

 

16- وقتي آب به صورت يخ در مي آيد ، حالت ........... دارد؟  جامد

 

17- وقتي آب به صورت بخار از كتري بيرون مي آيد ، به شكل ..........در مي آيد ؟  گاز

 

18- آب ليمو يك ماده ي ........... است ؟  مايع

 

19- مايع ها در اثر گرما و حرارت به ..............تبديل مي شوند ؟    گاز

20- مسواك يك ماده ي ............است ؟  جامد

 

21- به موادي كه از خودشان شكل ندارند و در همه جا پخش مي شوند ........مي گويند ؟   گاز

 

22- به چيزهايي كه از خودشان شكل دارند............مي گويند ؟    جامد

 

23- ...........و.............دو ماده ي مايع خوراكي هستند ؟      روغن – آب ليمو

 

24- ..........و ...........دو ماده ي مايع غير خوراكي هستند ؟   بنزين – نفت

 

25- ..........و............دو ماده ي جامد خوراكي هستند ؟   برنج – قند

 

26- ..........و............دو ماده ي جامد غير خوراكي هستند ؟  آهن-  سنگ

 

27- ..........و...........دو ماده ي گاز هستند ؟   هوا -  بخار

 


28- كدام يك از موارد زير مايع است ؟    بخار آب            شير             دفتر  

 

29- كدام يك از موارد زير جامد است ؟   سركه            اكسيژن             سنگ        

 

30- بخار آب كدام حالت ماده است ؟    جامد               مايع                  گاز        

 

31- اگر يخ كم كم گرم شود به چه حالتي در مي آيد ؟   مايع           گاز           جامد

 

فصل پنجم

 فصل                       پنجم     

 

1-    حجم چيست ؟ مقدار جايي است كه ماده مي گيرد .

 

    2- جرم چيست ؟    مقدار ماده ي تشكيل دهنده ي هر جسم ، جرم ناميده ميشود .

 

3-    آيا هر چيزي كه جاي بيشتري بگيرد جرم بيشتري هم دارد؟ خير  ممكن است جرمش كمتر هم باشد . همان طور كه در آزمايش ديديم پنبه پوش داده شده جاي بيشتري گرفت اما جرم كمتري داشت .

 

4-    مواد ............مي گيرند .    (جا )

 

5-    مقدار جايي كه هر ماده اشغال مي كند ............ نام دارد. ( حجم )

 

6-    مقدار ماده ي تشكيل دهنده ي هر جسم ............ناميده مي شود .  (جرم )

 

7-    با استفاده ...........مي توان جرم دو جسم را با هم مقايسه كرد .  (ترازو )

 

8-    اجسام با جرم هاي يكسان ممكن است .............. داشته باشند . (حجم هاي متفاوتي )

 

9-    ..........جا مي گيرند.  ( مواد )

 

10-     به موادي كه شكل معيني دارند .............مي گويند .  (جامد )

 

 11-    ........ازخود شكلي ندارند.     (گاز ها )

 

12 - به موادي كه شكل معيني ندارندو شكل ظرف را به خود مي گيرند .......مي گويند. (مايع)

 

 

    13- كتاب نسبت به مداد ...........بيشتري دارد.  ( حجم )

    

     14- شير و چاي ..........هستند . ( مايع )

 

     15- حجم يك كيلو پنبه .............حجم يك كيلو آهن است .  ( بيش تر است از )

 

      16- جرم 1 كيلو پنبه ...............جرم 1 كيلو آهن .  ( برابر است با )    

 

        17- نام ميوه ها را با توجه به حجم آن ها از كمتر به بيش تر بنويسيد ؟

       

        زرد آلو – هندوانه – پسته – گلابي    1- ........2- ...........3- ...........4- ..............

 

     18- حجم كدام يك بيش تر است ؟   سيب               سير                خربزه           

 

 

     19- حجم كدام يك كمتر است ؟      ليوان               كاسه               استكان           

 

 

       20- حجم كدام يك بيش تر است ؟    ورق               كتاب            پاك كن           

 

        21- با چه وسيله اي مي توان جرم را انداره گيري كرد ؟   متر         ليوان          ترازو 

 

 

       22- حجم كدام يك بيش تر است ؟ آب كاسه                 آب رود خانه             آب حوض  

فصل ششم

         سوالات علوم   فصل ششم (نيرو)

 

1-    چگونه مي توان چيز ها را به حركت در آورد ؟ با هل دادن و با كشيدن مي توان چيز ها را به در آورد .

 

2-    چه وقتي ما بر يك جسم نيرو وارد مي كنيم ؟ وقتي جسمي را مي كشيم يا هل مي دهيم

 

3 - چه كارهايي با نيروي كشيدن انجام مي شود؟ باز كردن در – باز كردن كشوي ميز –

كشيدن اسباب بازي – پوشيدن جوراب و ....

 

4-چه كارهايي با نيروي هل دادن انجام مي شود ؟ هل دادن ماشين وگاري – بردن كالسكه نوزاد – بستن در – بستن كشوي ميز و .......

 

5- آب آبشار به كمك چه نيرويي به پايين مي ريزد ؟ با كمك نيروي كشش زمين

 

6- پايين آمدن از پله آسان تر است يا بالا رفتن از آن ؟ چرا؟ پايين آمدن از پله آسان تر است. چون نيروي كشش زمين به پايين آمدن از پله كمك مي كند.

 

7- در چه جهت هايي مي توان نيرو را وارد كرد؟ در همه ي جهت ها . بالا-پايين-چپ-راست.

8- اگر نيروي كشش زمين نبود چه اتفاقي مي افتاد ؟ 1- سيب يا ميوه هاي ديگر از بالا به زمين نمي افتادند 2- هر چيزي را به بالا پرتاب مي كرديم به زمين نمي افتاد 3- پايين آمدن از يك بالايي مشكل بود. انسان دچار مشكل مي شد.

 

9- با ......... و ...........مي توان اشياء را به خركت در آورد . ؟ ( با كشيدن و هل دادن )

 

10- وقتي چيزي را مي كشيم يا هل مي دهيم به آن .................وارد مي كنيم ؟ (نيرو)

 

11- نيرو ميتواند در ................بر جسم وارد شود ؟ (همه ي جهت هاي مختلف ) «بالا-پايين-چپ-راست»

 

12-زمين بر همه ي چيز ها نيرو وارد مي كندوآن ها را طرف خود مي كشد به اين نيرو ............... مي گويند ؟ ( نيروي كشش زمين)

 

13- براي بلند كردن چيز هاي سنگين، ............ لازم است ؟(نيروي بيش تري )

14- هر چه جسم سنگين تر باشد ، نيروي كشش زمين بر آن ها ............. است؟(بيش تر)

15- زمين بر چيز ها .........وارد مي كند وآن ها را به سمت .....مي كشدو به اين نيرو .......مي گويند؟ ( نيرو – خود – كشش زمين )

 

16- كشش زمين در بسياري از كارها به ما ................مي كند ؟ (كمك)

17- بالا رفتن از بلندي ..................از پايين آمدن از بلندي است ؟(سخت تر )

18- هر چه جسم سنگين تر باشد ، نيروي كشش زمين  .............. است ؟ (بيش تر )

 

      
فصل هفتم

سوالات فصل هفتم           (نور )

 

 

1- براي ديدن اجسام چه چيزي لازم است؟   نور

 

2- جشمه ي نور چيست ؟ هر چيزي كه از خود نور بدهد ، چشمه ي نور است .

 

3- چند چيز نام ببريد كه نور بدهد ؟ خورشيد ، چراغ ، لامپ ، شمع روشن ،

 

4- پرنور ترين چشمه ي نور چه نام دارد؟  خورشيد

 

5- از نور چه استفاده هايي مي كنيم ؟ براي مطالعه كردن – در بيمارستانها – در عكاسي ها

 

در كارخانه ها- فيلم برداري ها – سينما ها – رشد گياهان- از نور استفاده مي شود .

 

6- سايه چگونه درست ميشود ؟ اگر نور از چيزي نگذرد ،در پشت آن چيز سايه درست ميشود .

 

7- چند چيز را نام ببريد نور از آنها عبور نمي كند ؟ چيز هاي كدر مثل : مقوا ، پارچه هاي تير ، سنگ، كاغذ، چوب

 

8- آيا هميشه سايه ي يك جسم،از خود آن جسم بزرگ تر است ؟ خير

 

9- كدام يك از اين چشمه هاي نور را انسان درست كرده است ؟ رعد وبرق         لامپ روشن   

خورشيد

 

10- كداميك چشمه ي نور نيست؟ خورشيد           آتش            كتاب    

 

11- نور از كدام يك از اين چيزها مي گذرد ؟  كيف        درخت         شيشه

 

12- براي ديدن اجسام چه چيزي لازم است ؟ نور           چراغ           سايه

 

13- به چيز هاي كه از خودش نور بدهد چه مي گويند ؟ سايه     چشمه ي نور         روشنايي

 

14- نگاه كردن به كدام چشمه ي نور براي سلامتي چشم ضرر دارد؟

خورشيد      لامپ         شمع

 

15- هنگامي كه نور از جيزي نگذرد در پشت آن چيز ..................درست ميشود؟ سايه  

 

16-پر نور ترين چشمه ي نور ................. نام دارد ؟   خورشيد   

 

17- به چيز هايي كه از خودشان نور دارند ..................مي گويند .   چشمه ي نور

 

فصل هشتم

 

سوالات فصل هشتم ( صدا )

 

1- صدا چگونه توليد مي شود ؟  در اثر لرزش اجسام صدا توليد ميشود .

 

2- كدام صداها آزار دهنده هستند ؟ صداهاي بلندمثل :صداي بوق ماشين ها-تلويزيون-طبل-شيپور- رعدوبرق

 

3- چه صداهايي لذت بخش است؟  صداي قرآن خواندن،    سرود خواندن،      آواز خواندن،

بارش باران ، صداي زنبور

 

4- صداها را با كدام عضو بدن مي شنويم ؟   گوش

 

5- چگونه از گوش هاي خود مواظبت كنيم ؟ گوش هاي خود را تميز نگه داريم -  چيز هاي نك تيز وارد گوش نكنيم- از شنيدن صداهاي بلند پرهيز كنيم .

 

6- در اثر لرزش اجسام ( صداها -  هوا ) ..................توليد ميشود.

 

7- صداهاي خيلي بلند براي ما ( ضرر  -  فايده ) .................دارند.

 

8- هر گاه لرزش جسمي (شديد – ضيف ) ............. باشد صدايي كه ايجاد ميشود بلند است .

 

9- صداي بلبل ( آزاردهنده -  لذت بخش )..................... است .

 

10- صداي كدام يك نازك تر است؟ فيل         زنبور             گوسفند

 

11- صداي كدام يك را مي توان بلند تر كرد؟ تلويزيون         جارو دستي      جوجه

 

12- صداها را با كدام عضو بدن مي شنويم؟  بيني            گوش            چشم

 

13- صداي كداميك آزار دهنده است؟ بارش باران           رعدوبرق           آب رودخانه

 

14- صداي كدام يك كلفت تر است؟ سوت             تار            طبل

 

فصل دهم

سوالات فصل  دهم  ( هوا تغيير مي كند )

 

 

1- به باد شديدچه مي گويند ؟  نسيم                      طوفان                  حركت باد

 

2- هواي كدام محل گرم است ؟ كنار دريا                بيابان         بالاي كوه 

 

3- باد چگونه به وجود مي آيد ؟ از حركت هوا       از حركت ابرها       از حركت بادسنج

 

4- كدام وسيله جهت وزش باد را نشان مي دهد؟ بادنما            فشارسنج      دماسنج

 

5- در كدام موردازباداستفاده مي شود؟ حركت ماشين     حركت قطار      توليد برق

 

6- با كدام وسيله دماي هوارااندازه مي گيرند؟ دماسنج         بادنما      فشارسنج

 

7- دماي هوا ثابت نيست و...................مي كند؟      تغيير

 

به حركت هوا .......... مي گويند ؟    باد

 

تغييرجهت تابش خورشيد باعث تغيير ............... مي شود ؟   دماي هوا

 

براي اندازه گيري تغييرات دماي هوا از ..........استفاده مي كنييم ؟   دماسنج

 

باد.......و.......زيادي براي ما دارد؟   فايده ها و  ضررها

 

به باد شديد ...........مي گويند ؟ طوفان               هوا .........مي شود؟   جابه جا

 

8- دماسنج چيست ؟وسيله اي است كه براي اندازه گيري سردي و گرمي هوا از آن استفاده ميشود.

 

9- با اينكه در زمستان هم مانند تابستان خورشيد در آسمان ديده مي شود . چرا در زمستان هوا

سرداست؟   1- چون در زمستان طول روزها كوتاه تر است 2- در زمستان خورشيد بيشتر وقت ها مايل مي تابد 3- زمان تابش خورشيد در زمستان كم تر از تابستان است .

 

10- باد چيست؟   هوا هميشه آرام نيست و حركت مي كند .به حركت هوا باد مي گويند.

 

11- بادنما چيست؟  وسيله اي است كه جهت وزش باد را نشان مي دهد .

 

12- علاوه بر باد نما از چه راه هاي ديگري مي توانيم جهت باد را بدانيم . نام ببريد ؟

 

1- حركت پرچم مدرسه 2- شاخه هاي درختان 3- دود كار خانه ها و بخاري خانه ها

4- انداختن چيزهاي سبك مثل كاغذ ، خاك،و ....

13- از باد چه استفاده هايي مي شود ؟ 1- براي خشك كردن لباس هاي تر 2- براي توليد برق

3- براي خنك كردن كار خانه ها 4- براي حركت دادن قايق و كشتي ها  5- پختن كباب

 

14- طوفان چيست؟ به باد شديد طوفان مي گويند.

 

15- طوفان چه ضرر هايي به ما مي زند؟ ساختمان ها – درخت ها – خيلي چيزهاي ديگر را خراب مي كند.  

   deltau.blogfa.com/page/nmones.aspx       

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم اردیبهشت 1391ساعت 9:26  توسط غلامی  |