آموزش آسان

آموش آسان دروس ابتدایی

دانه از آن پرنده ايست كه زود برمي‌خيزد.

فرصتها زود از دست مي روند و دير به دست مي آيند.امام حسين (ع)

هرگز كاري را كه امروز قادر به انجام آن هستي به فردا مگذار زيرا امروز همان فردايي است كه ديروز در انتظار آن بودي.آنتوان

يكي از راه هاي غلبه بر مسامحه كاري اين است كه فرض كنيم تنها يك روز فرصت داريم تا كارهايمان را انجام دهيم.برايان، تريسي

 

براي آنكه كار جديدي را شروع كنيد، بايد كار قديمي تري را تمام كنيد و يا ديگر آن را ادامه ندهيد. لازمه وارد شدن، خارج شدن است. لازمه برداشتن، گذاشتن است.تريسي، برايان

هرگز به اندازه امروز فرصت كافي و امكانات لازم براي رسيدن به هدفتان وجود ندارد.تريسي، برايان

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 11:58  توسط زعفران تیل آباد  | 

باباي دارا، باباي نادار

كتاب " باباي دارا، باباي نادار" يكي از پرفروشترين كتابهاي مديريتي چند سال اخير است .اجمال داستان به شرح ذيل است.
من دو بابا داشتم، يكي دارا و ديگري نادار. يكي بسيار درس خوانده و زيرك بود، مدرك دكترا داشت و دوره چهار ساله كارشناسي را دو ساله گذرانده بود. باباي ديگر هرگز نتوانسته بود كلاس هشتم  را هم به پايان برساند.
هر دو مرد سختكوش و در كار و زندگي خود پيروز بودند. درآمد هر دو نفر رضايتبخش بود، ولي يكي از آنان در زمينه مالي پيوسته مشكل داشت. باباي ديگر از خانواده و ديگران به ارث گذاشت. از ديگري تنها صورتحسابهايي به جا ماند كه مي بايست پرداخت شوند.
هر دو به من اندرزهايي دادند، ولي اندرزهاي آنها متفاوت بود. هر دو به درس خواندن سخت عقيده داشتند، ولي موضوعات يكساني را توصيه نمي كردند.
از آنجا كه من دو پدر اثر گذار داشته ام، از هر دو نفر چيز آموختم. ناچار بودم تا درباره اندرزهاي هر كدام بينديشم و از بررسي تاثير انديشه هر كدام بر زندگيش، بينش ارزشمندي پيدا كنم: براي مثال يكي عادت داشت كه بگويد" از عهده من بر نمي آيد" . ديگري از بكار بردن اين واژه ها پرهيز مي كرد. بجاي آن مي گفت : " چگونه مي توانم از عهده اين كار برآيم؟ " عبارت نخست حالت خبري داشت و عبارت دوم جنبه پرسشي. از عهده من بر نمي آيد مغز را از كار مي اندازد و عبارت چگونه مي توانم از عهده اين كار برآيم، مغز را به حركت و جستجو وا مي دارد.
هر دو آنها بينش مخالفي در انديشيدن داشتند. يكي فكر مي كرد كه ثروتمندان بايد ماليات بيشتري بپردازند تا هزينه كساني شود كه از امكانات زندگي بهره كمتري نصيبشان گرديده است. ديگري مي گفت: ماليات ابزار تنبيه كساني است كه بيشتر توليد مي كنند و پاداش به اناني است كه توليد نمي كنند.
يكي از انان توصيه مي كرد خوب درس بخوان تا در شركت معتبري استخدام شوي. ديگري توصيه مي كرد، خوب درس بخوان تا بتواني شركت ارزشمندي براي خود داشته باشي.
يكي از انان مي گفت دليل اينكه ثروتمند نشده ام شما بچه ها هستيد و ديگري مي گفت دليل اينكه بايد ثروتمند شوم، شما بچه ها هستيد.
يكي عقيده داشت خانه ما بزرگترين دارايي خانواده مي باشد به عقيده ديگري خانه بزرگترين بدهكاري است و هر كس بيشترين درآمدش را در خريد خانه سرمايه گذاري كند دچار دردسر
مي شود.
به عقيده يكي دولت يا كارفرما مي بايست نيازهاي انسانها را برآورده سازد. او همواره دل نگران اضافه حقوق، طرح بازنشستگي، مزاياي بهداشتي و درماني ، مرخصي و ديگر مزاياي استخدامي بود و چنين مي نمود كه تضمين شغلي براي تمام عمر و مزاياي ناشي از آن، از خود شغل با اهميت تر است. اما ديگري به خوداتكائي مالي فراگير عقيده داشت و من را از استخدام رسمي مدام العمر در شركتها منع مي كرد.
يكي به من آموخت كه چگونه شرح معرفي خود را بنويسم تا شغلهاي بهتري بيابم، ديگري چگونگي نوشتن برنامه هاي پرتوان مالي و كسب كار را يادم داد تا شغل آفريني كنم.
دست پرورده دو بابا بودن به من فرصت داد تا تاثير انديشه هاي  هر كدام را در زندگي خودشان ببينم. دريافتم كه براستي انسانها با انديشه هايشان زندگي خود را شكل مي دهند.
براي مثال باباي نادار پيوسته مي گفت : من هرگز ثروتمند نخواهم شد. اين پيش بيني هم به حقيقت پيوسته بود. از سوي ديگر، باباي دارا همواره خود را ثروتمند مي ديد. می گفت: من يك مرد ثروتمندم. حتي هنگامي كه به شكستهاي مالي بزرگ دچار شده و نزديك به نابودي بود، خود را همچنان ثروتمند مي پنداشت. خود را اين چنين دلگرمي مي داد " شكست خورده و نادار متفاوتند. شكست گذرا و ناداري همبستگي است.
 " باباي نادار مي گفت : من به پول علاقه مند نيستم. پول چه اهميتي دارد. باباي دارا پيوسته مي گفت : پول قدرت است.
شايد هرگز نتوان قدرت فكر را اندازه گيري كرده يا ستود، ولي براي من از همان زمان جواني روشن شد كه بايد در چگونگي معرفي و عرضه خود هوشيار باشم.
دريافتم كه باباي نادارم به دليل مقدار پولي كه بدست مي آورد نادار نبود، بلكه انديشه ها و عمل او چنين نتيجه اي را بار آورده بود. به عنوان يك نوجوان، آگاهانه تصميم گرفتم تا پيوسته متوجه برگزيدن انديشه ها باشم. اندرز كدام را آويزه گوش كنم باباي دارا، باباي نادار؟ هر چند كه دو مرد سخت بر لزوم آموزش و يادگيري تاكيد داشتند، ولي ديدگاهشان در اينكه چه بايد آموخت متفاوت بود يكي از من مي خواست تا خوب درس بخوانم، به درجات تحصيلي بالا برسم و براي پول در آوردن كار كنم. و ديگري مرا تشويق مي كرد تا براي ثروتمند شدن درس بخوانم. دريابم كه پول چگونه كار مي كند و چگونه مي توان آنرا به خدمت خود بگيرم. پيوسته مي گفت:
 " من براي پول كار نمي كنم ، پول براي من كار مي كند. "
 توسط بهرام جلیل‌خانی مدرس دانشگاه
 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 11:56  توسط زعفران تیل آباد  | 

توصیه هایی به والدین در هنگام برگشتن فرزندانشان از مدرسه

" امروز در مدرسه  20 گرفتی یا نه ؟! "

 

بعد از  حضور 4 یا 5 ساعته فرزند شما در مدرسه و فعالیتهای فکری و جسمی ، یادگیری ، پاسخ دادن به درس ، مراقبت از رفتار و رعایت انضباط ، بازی کردن ، شوخی کردن ، تشنه یا گرسنه بودن ، سرو کله زدن با دانش آموزان و غیره  ، اکنون زنگ درب به صدا در می آید و فرزند شما با چهره ای عبوس و اخمو و حالتی ساکت و بی میل ، کیف و کتاب خود را گوشه ای انداخته و فکر فردای مدرسه را خواهد کرد ؛  یا برعکس ،  شاد و خندان نزد شما آمده و سلام می کند ...

      اولین برخورد و صحبتهای والدین  با فرزندان  هنگام ورود آنها به داخل منزل  ، بسیار مهم بوده و در رفع خستگی و ایجاد  احساسات  خوشایند آنها یا برعکس ، تحت استرس قرار دادن آنها و شروع بدخلقی ، نقش موثری  دارد . به برخی  پرسشها و برخوردها والدین که ممکن است نامناسب و نامطلوب  باشد ، توجه نمایید :( برخوردهای اول و بدون مقدمه با فرزند)

1- بیا ببینم  ، چند تا 20 گرفتی ؟ ( فشار بدون مقدمه برای نمره)

2- دوستت فرهاد ، از ریاضی چه نمره ای گرفت ؟( ایجاد حساسیت یا حسادت)

3- امروز توی  مدرسه ، بچه خوبی بودی یا نه ؟( خوب ، چه تعریفی دارد؟) 

4- تو مدرسه دستشویی رفتی یا نه ؟ حتما" برو ! ( دخالت بیمورد)

5-  آفرین امروز بچه خوبی بودی !( دروغ ! هنوز هیچ سئوالی نکردی یا چیزی به شما نگفته اند!)

6- دوستت افشین ، پرسشهای علوم را آورده بود ؟( سئوال بیمورد به کار مردم چکار داری؟)

7- جلو در   وایستا  !  نیا تو ،  در مدرسه  دست به چیزی که نزدی؟تمام لباسات رو بنداز تو ماشین !(بی ادبی به فرزند که سرتا پا کثیف است)

8- بازم مثل همیشه  اخمو و کسل آمدی منزل!( انرژی منفی)

9- حتما" امروز نمره بدی گرفتی !(بدون اطلاعات قبلی)

10- امروز توی مدرسه شلوغ که نکردی ؟(تعریف شلوغ چیست؟)

11- این خوراکی مسخره چیه که خریدی ؟ چرا توی مدرسه نخوردی ؟(تو بی سلیقه ای و قبولت ندارم!)

12- معلم درس فلان ، امروز با تو لجاجت و بد رفتاری نکرده ؟(جبهه گیری در مقابل معلم و ایجاد حساسیت بیمورد در فرزند)

13- اگر یکبار دیگر اینطور بدخلق بیایی خانه ، میام به معاون مدرسه  اطلاع می دم !( ترساندن فرزند از کارکنان مدرسه )

14- تو چقدر بی نظمی نمی دانم تو مدرسه چطور تو را تحمل می کنند ؟(دوست ندارم)

15- بگو ببینم امروز توی مدرسه خرابکاری نکردی؟(معنی خرابکاری چیه ؟)

16- اول بگو ببینم ،کارنامه دوستت حامد را دیدی یا نه ؟ ( حامد مورد حسادت قرار بگیرد)

      و پرسشهایی از این نوع که در ثانیه های اول بازگشت فرزند به منزل ممکن است توسط برخی از والدین مطرح شود.

 

نمونه پرسشها و برخوردهایی  که ممکن است مطلوب باشد :(هر پرسش از طرف یک ولی برای  یک فرزند فرضی)

1-      سلام خسته نباشی  فرزندم !

2-      سرماخوردگی ، اذیتت نکرد؟

3-      امروز به فکرت بودم ، گقتم  ببینم  از خوراکیهات خوشت اومد؟

4-      آفرین که دستات رو شستی

5-      احسنت ، مثل همیشه مرتب و پاکیزه!

6-      سلام ، از اینکه سرحال و شاداب برگشتی ، خوشحالم

7-      نتیجه مطالعه دیروز عصرت ، خوب بود؟

8-      زنگ ورزش خوش گذشت ؟ خسته نباشی

9-      خسته نباشی ، تا دستات رو بشویی ، یه نوشیدنی برات حاضر می کنم

10-   حدس می زنم روز خوبی توی مدرسه گذراندی

11-   بعد از چند دقیقه استراحت ، " امروز  بهترین  خاطره تو از مدرسه ، چی بود ؟

12-   گفتی آقای معلم ، تحقیقت رو قبول کرد ؟ آفرین !  می دانستم  نتیجه مطالعه و تحقیق دیروزت خوب میشه!

          و اظهار نظرها و صحبتهایی مشابه ، که این  پرسش ها  و برخوردها ، متناسب با سن و دوره تحصیلی  و جنسیت دانش آموز  باید تفاوتهایی داشته باشد . اما در برخی  خانواده ها ممکن است نوع بر خورد با دانش آموز کلاس اول ابتدایی و فرزند دبیرستانی در هنگام ورود به منزل ، یکسان باشد ! واضح است که  اگر از یک دانش آموز سال سوم دبیرستان  بپرسیم  :  " چرا خوراکیهات رو نخوردی ؟"   خود را از نظر والدین با یک  مهد کودکی یا پیش بستانی ، یکسان تلقی خواهد کرد  و مقداری دلخور  می شود ، اینکه از خود خواهد پرسید : "  اگر گرسنه بودم ، خودم عاقل بودم که خوراکی بخورم ! وقتی گرسنم نیست و یا ناهار مفصلی قبل از رفتن به مدرسه خورده بودم ، لزومی ندارد  که چند نوع خوراکی  که مامان  مثل بچه های آمادگی برام گذاشته ، من با اجبار  همه رو بخورم ، من که دیگر بچه نیستم ! www.zibaweb.com

      از نظر خیلی از دانش آموزان  زننده ترین  و تکراری ترین  سئوال والدین  از فرزندشان که چندین دهه است  که دارد تکرار می شود ، این است :  "  امروز چند تا 20 گرفتی ؟!"  یعنی اگر 18 یا  19 باشد ، مورد قبول والدین نیست  و او را دوست ندارند !  حتی مشاهده شده در سطح دبیرستان هم  هنوز  این سئوال و بازخواست هر روزه  تکرار می شود . علاوه بر ایجاد حالت  زدگی از نمره ،  در برخی  مواقع احساس  و تصور منفی  از خود ، در دانش آموزان بیش از پیش  به وجود خواهد آمد . این  سئوالات در بدو  ورود  فرزند به منزل ( حتی گاهی که کفشش را در نیاورده !)  نشان از احوالپرسی و صمیمیت  و توجه  ندارد  واز نظر فرزندان ، بهانه ای  برای شروع  سین جین  و بازخواست محسوب می شود و این تصور در آنان به وجود خواهد آمد که من تو را به خاطر 20  دوست دارم !

از اینها  گذشته در خیلی از موارد   "  سم تشویق  " در هنگام ورود دانش آموز به منزل توسط برخی والدین  تزریق می گردد ؛ مثال ؛

  _مادر :  بگو ببینم  20 گرفتی یا نه ؟    _فرزند : نه مادر ولی 17 گرفتم !   _مادر :  نشد ! این دفعه باید 20 بگیری !  ( نمره قبلی فرزند 15 بوده و  2 نمره پیشرفت داشته است ، اما به این پیشرفت توجهی نشده  و فقط 20 در نظر گرفته شده است ! )

 

خروج از منزل برای رفتن به مدرسه

 

     تمام پرسشها و برخوردهای ذکر شده بالا را می توان هنگام خروج از منزل برای رفتن مدرسه در راهرو ، پشت دروازه ، توی حیاط منزل و غیره به نوعی از برخی والدین  شنید ، گلایه های غیر رسمی دانش آموزان ( حتی در دوره راهنمایی و دبیرستان)  از والدین خود ، حاکی از این است که  ، توصیه ها و پیشنهادات و امر و نهی های تکراری هر روزه ، آنها را خسته کرده و برداشتشان  این است که  :

  "  تو  هنوز  بچه  یا نادان  هستی  و مادر یا پدر  به تواناییهای تو  ایمان ندارد ! "

    " امروز باید  با نمره 20 برگردی !"

    " اگر دستشویی داشتی ، حتما" بروی !"

    "نباید خوراکیهات را به منزل برگردانی !"

    " دقت کن ببین  که معلم برای  وحید ( شاگرد بغل دستی و  پسر همسایه ) در درس فارسی  چه نمره ای  میزاره ! "

 

بهتر نیست به جای عبارات فوق نمونه ای از این حرفهای قشنگ  گفته شود ؟ :

" با نام و یاد خدا و بسم الله از منزل خارج شو "

"پسرم ، یادت نره  بگی ، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم"

" برای اینکه از پرسش پای تخته هراس نداشته باشی ، قبلش ، چند بار صلوات بفرست و توکل به خدا کن"

" نگران نباش ، دیروز تمام سعی و تلاش خودت رو کردی و به خوبی  مطالعه داشتی ، تلاش تو برای من مهمتر از گرفتن نمره 20 است "

"اگر نمره تو کمتر از نمره بغل دستیت  شد ، نگران نباش  و به او تبریک بگو ، امتحان بعدی  یه مقدار بیشتر تلاش کن"

" الان که با این خوشحالی میری مدرسه ، امیدوارم همینجور سر حال و شاداب بیایی منزل "

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 11:4  توسط زعفران تیل آباد  | 

عكسهايي از كتاب فارسي كلاس دوم 1339

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 10:50  توسط زعفران تیل آباد  | 

آب

۱۰ خاصیت معجزه آسای آب

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 10:32  توسط زعفران تیل آباد  | 

کتاب درسی را چگونه باید خواند ؟

 

  در این نوشتار ، روشی برای خواندن و مطالعه مطالب کتاب های درسی ارائه می شود که معرف به روش پ س خ ب ا ( پس خبا ) می باشد . این روش به نظر می رسد شیوه موثری برای بهتر فهمیدن و بهتر حفظ کردن مفاهیم و اطلاعات کلیدی است . نام این روش برگرفته از نخستین حرف نام هر یک از مراحل پنجگانه در مطالعه متون : پیشخوانی ،سوال کردن ، خواندن ، به خود پس دادن ؛ و آزمودن است. دو مرحله اول و آخر ویژه بررسی سراسری هر فصل از کتاب هستند و سه مرحله میانی اختصاص به هر بخش اصلی از هر فصل دارند .
مرحله پ یا پیش خوانی : نخست به مرور کلی فصل معینی از کتاب می پردازید تا با موضوعات کلی مطرخح شده در آن آشنا شوید . برای این منظور فهرست مطالب فصل را می خوانید . سپس مطالب فصل را مرور می کنید که طی آن ، عناوین بخش های اصلی و فرعی فصل را مورد توجه قرار می دهید ، و تصاویر و نمودارها را از نظر می گذرانید . مهمترین نکته در مرحله پیش خوانی این است که پس از مرور مطالب فصل ، چکیده پایانی فصل را با دقت مطالعه کنید و روی هر یک از نکاتی که در آن آمده تامل کنید . در این مرحله ممکن است سوال هایی به ذهنتان خطور کند که پس از خواندن متن کامل فصل بتوانید به آنها پاسخ دهید . این مرحله ، تصویری کلی از مطالب فصل و سازمان بندی آن به دست می دهد .
مرحله س یا سوال کردن : همان طور که قبلا گفته شد ، مراحل سوال کردن ، خواندن و به خود پس دادن ویژه هر بخش عمده هر فصل است . بخش های هر فصل از کتاب مورد نظرتان را یکی یکی در نظر بگیرید ، هر سه مرحله سوال کردن ، خواندن و به خود پس دادن را در مورد هر فصل اعمال کنید . سپس به بخش بعدی کتاب بپردازید . قبل از مطالعه مطالب هر بخش ، نخست عنوان آن بخش و عنوان های فرعی آن را بخوانید . سپس در حین خواندن مطالب هر بخش ، موضوعات مهم آن را به صورت یک یا چند سوال در نظر بگیرید که بعدا باید به آنها پاسخ بدهید : از خود بپرسید : ` نویسنده در این بخش چه مفاهیم مهمی را در نظر داشته است ؟ ` مقصود از مرحله سوال کردن نیز همین است .
مرحله خ ( خواندن ) : در این مرحله ، مطالب هر بخش از فصل را برای آگاهی از معنا و مفهوم آن با دقت بخوانید و ضمن خواندن ، سعی کنید به سوال هایی که در مرحله سوال کردن مطرح شده بود ، پاسخ دهید . در باره مطالبی که می خوانید تامل کنید و بکوشید بین آن مطالب و اطلاعات قبلی خود ارتباط برقرار کنید . می توانید زیر واژه ها یا عبارت های اصلی خط بکشید ، اما میزان آن از 10 تا 15 درصد متن تجاوز نکند . اگر مقصود از خط کشیدن زیر مطالب ، مشخص کردن واژه ها یا عبارت های اصلی برای مرور بعدی باشد ، خط کشیدن زیادی زیر مطالب ، مغایر با چنین هدفی است. تا وقتی تمام مطالب بخش معینی را نخوانده اید یا با همه مفاهیم اصلی آشنا نشده اید و اهمیت نسبی آنها را ارزیابی نکرده اید ، یادداشت بر ندارید .
مرحله ب ( به خود پس دادن ) : پس از خواندن هر بخش ، سعی کنید مفاهیم اصلی را به خاطر بیاورید و اطلاعات را از حفظ با خود بگویید . مفاهیم را به زبان خودتان بازگو کنید و اطلاعات را ترجیحا با صدای بلند و اگر تنها نیستید ، زیر لب تکرار کنید . مطالبی را که به یاد می آورید با متن کتاب تطبیق دهید تا مطمئت شوید که آنها را کامل و درست حفظ کرده اید . به کمک روش به خود پس دادن مطالب ، به کمبود اطلاعات خود پی می برید و می توانید آنها را در ذهن خود سازماندهی کنید . پس از آن که بخشی از فصل را به این شیوه مطالعه کردید ، به بخش بعدی بپردازید و دوباره مراحل سوال کردن ، خواندن . به خود پس دادن را تکرار کنید .
مرحله آ ( آزمون ) : پس از خواندن مطالب فصل باید به آزمون و مرور مطالب بپردازید . با مراجعه به یادداشت هایتان ، ببینید چه مقدار از مفاهیم اصلی را به یاد دارید . سعی کنید بفهمید چه پیوندی بین مطالب مختلف وجود دارد و این مطالب چگونه در فصل ، سازمان بندی شده اند . در مرحله آزمون ممکن است مجبور شوید فصل را مرور کنید تا صحت مفاهیم و مطالب اصلی حفظ شده را وارسی شود . در این مرحله باید چکیده فصل رابخوانید و ضمن آن جزئیات مربوط به هر یک از نکات چکیده را در نظر آورید . مرحله آزمون را هرگز به شب امتحان موکول نکنید . نخستین مرور مطالب فصل باید بلافاصله پس از خواندن آن انجام شود .
پژوهش های بسیاری حاکی از وجود فواید فراوان در روش پس خبا بوده و مسلما این روش کارآمدتر از روش روخوانی ساده مطالب است . در این روش مخصوصا به خود پس دادن مطالب ، نقش بسیار مهمی دارد . اختصاص بخش عمده طول مدت مطالعه به یاد آوری فعال مطالب بهتر از آن است که تمام وقت خود را صرف خواندن و بازخوانی مطلب کنید . بررسی ها موید این نکته اند که خواندن چکیده فصل بیش از مطالعه سراسر فصل ، کار آمدی دارد . خواندن چکیده پیش از خواندن مطالب فصل، چشم اندازی کلی از فصل فراهم می کند که خواننده را در سازمان دهی مطالب در حین خواندن مطالب یاری می دهد . حتی اگر نخواهید روش پس خبا را به طور کامل دنبال کنید ، بهتر است از فواید به خود پس دادن مطلب و نیز مطالعه چکیده فصل پیش از خواندن مطالب فصل غفلت نورزید

 . نکاتی درباره خواندن

در زمینه مطالعه کتاب های درسی باید به چند نکته اساسی توجه کرد که عبارتند از : دیدن ؛ مطالعه بدون دیدن امکان پذیر نیست ، اما باید به کلمات نگاه کنیم و آنها را بشناسیم تا اطلاعاتمان کامل شود . خواندن ؛ خواندنی که به صورت های گوناگون ظاهر می شود ، کلمه خوانی ، عبارت خوانی و اندیشه خوانی . درک مطلب ؛ خواندنی که همراه با درک و فهم کامل مطلب صورت گیرد ، یعنی به خاطر سپاری و به یادآوری مطالب و تعمیم آن و تحلیل آن به خوبی صورت گرفته باشد . بنابر این ، در هنگام مطالعه باید به این نکات توجه کنیم :
-تا آنجا که می توانیم در درک و به خاطر سپاری تمام مطالبی که می خوانیم کوشا باشیم ؛
- از راهبردهای یادیار که باعث عدم فراموشی یا کاهش میزان فراموشی مطالب خوانده شده می شود استفاده کنیم ؛
- بعد از خواندن مطلب ، مطالب خوانده شده را از حفظ مرور کنیم ؛
- مطالبی را که می خوانیم به اطلاعات قبلی مان درباره موضوع مورد مطالعه ربط دهیم ؛
- مطالب مورد مطالعه را از نظر پیامی که به همراه دارد مورد نقد و تحلیل قرار دهیم ؛
- به هنگام خواندن یک متن سعی نماییم که مطالب جدید را مشخص نماییم ؛
- برای خواندن مطالب درسی علاقه نشان دهیم ؛
- هنگامی به مطالعه بپردازیم که خسته و... نباشیم ؛
- عواملی را که باعث حواسپرتی مان می شود ، کنترل نماییم ؛
- سهی کنیم که متن را به درستی مورد مطالعه قرار بدهیم ؛ و
- پس از مطالعه درباره متنی که خوانده اید ، سوال هایی را طرح و به آنها پاسخ بدهیم

برنامه مطالعه

 از آنجا که به عنوان دانش آموز و یا دانشجو کارهای زیادی دارید و از نظر زمان در مضیقه هستید ، لازم است که برای فعالیت های خود یک برنامه کار داشته باشید . این نوع برنامه کمک می کند تا از پیش کارها را منظم کنید و به موقع هر کاری را انجام دهید و از نگرانی های بی موقع شما کاسته شود .
بر اساس کارهای مربوط به هر موضوع درسی وقت کار و تفریح خود را مشخص کنید . برای هر موضوع بخصوص حداقل از یک هفته قبل به مطالعه بپردازید . در این مورد به پیشنهادهای زیر عمل نمایید :
1- برنامه مطالعه خود را با دیدی واقع بینانه طرح ریزی کنید . مقدار زیادی کار برای یک مدت محدود نگذارید .
2- کارهای فوق العاده را هم منظور کنید . گاهی کارهای غیر منتظره و عوامل دیگری پیش می آیند که ممکن است برنامه کار شما را به هم بزنند ؛ برای این کارها وقت لازم را پیش بینی کنید .
3- اوقات خود را تقسیم کنید . برای مطالبی که یادگیری آنها زیاد به حافظه متکی است وقت مطالعه را تقسیم کنید ( مثلا شبی یک ساعت در پنج شب بهتر از پنج ساعت در یک شب است ).
4- از بهترین ساعت های خود استفاده کنید . کارهای سنگین را برای ساعت هایی که بهتر می توانید کار کنید اختصاص ندهید و ساعت های غیر تولیدی خود را برای کارهای آسان بگذارید .
5- در صورت امکان مطالب مشابه را با هم نخوانید . خواندن مطالب مشابه با یکدیگر اشتباه می شوند و در کار شما مزاحمت ایجاد می کنند

تجربه های من برای آمادگی امتحان چگونه مطالعه کنیم

در زیر روشی مفید دیگری برای مطالعه به شما پیشنهاد می کنیم که به روش پنیر سوئیسی معروف است :
همیشه از کلیت مطلب آغار کنید
یک بار به سرعت متن را بخوانید . در همان حال ، با ماژیک شبرنگ کلید واژه های مهم را مشخص نمایید . این تند خوانی اولیه ، دید مناسبی در مورد متن به شما می دهد . حال می توانید متن را تا روز بعد یا حتی چند روز بعد کنار بگذارید یا آن که بلافاصله مرحله بعد را آغاز کنید . تنها هدف از آن خوانش آغازین ، رسیدن به دیدی اجمالی درباره مطالب مهم است ، و با کلید واژه هایی که مشخص کرده اید ، هر وقت دوباره شروع به خواندن متنی کنید ، به سادگی می توانید کلیت آن را دریابید .
اگر تصمیم دارید متن را برای مدتی کنار بگذارید. دفعه بعد کار را با مرور سریع مطلب آغاز کنید . صرفا تورقی نمایید و کلید واژه هایی را که مشخص کرده اید ، بخوانید .
با کشیدن نقطه مرکزی و چند خط ضخیم ، یک نقشه یادگیری درست کنید
چرا این متن را می خوانید ؟ چه نوع اطلاعاتی از آن می خواهید ؟ برای خواندنتان ، هدفی تعیین کنید . آیا هدفتان از خواندن آن یاد گرفتن تمام مطالب یا تنها جنبه های خاصی از آن است ؟ یا می خواهید از پس پرسش های یک امتحان برآیید ؟ یا می خواهید خلاصه ای از آن را به کسی تحویل دهید ؟
باید از هدفتان کلاملا آگاه باشید . زیرا ، این هدف است که معلوم می کند چرا متنی را می خوانید و چگونه باید بخوانید . می توانید با نخواندن متنهایی که به آنها علاقه ندارید ، تا حد زیادی در وقت صرفه جویی کنید ! در همان نخستین خوانشتان در می یابید که آیا متن ارزش دوباره خواندن را دارد یا نه .
در این مرحله ، تصمیم گرفته اید برای هدفی خاص متن را بخوانید و یک نقشه یادگیری آماده کرده اید . دوباره متن را بخوانید ، و در همان حال ، واژه های جدید و تصاویری به شاخه های نقشه یادگیری تان بیفزایید .
مطلب را به طور منظم مرور کنید . مرور کردن تاثیر شگرفی دارد . هر بار که این کار را انجام می دهید می توانید یا همان نقشه یادگیری تان را دوباره از نظر بگذرانید یا آن که بازنویسی اش کنید و واژه هایی را که ضروری نیستند ، حذف کنید . تنها واژه هایی را که به راستی مهم اند ، نگهدارید .
این روش مطالعه نه تنها تا حد زیادی سبب صرفه جویی در وقت می شود ، بلکه یک دید اجمالی و درک سریع از آنچه که می خوانید را به دست می دهد . نتیجه آن است که بهتر و سریع تر می آموزید . به علاوه مرور مطالب را نیز آسان تر می کند .
حال می توانید به سادگی هر متنی را بخوانید و اطلاعات مهم آن را بیابید . هر گاه که به درکی از کلیت متن دست یافتید و هدفتان را از خواندن متن معلوم کردید می توانید توجهتان را بر ماده متن معطوف کنید .

روش دیگر برای مطالعه

همۀ کتاب هایی که در مورد مهارت مطالعه نوشته شده است، حداقل یک روش خاص یادداشت برداری را توضیح داده اند. در اینجا می خواهیم روش یادداشت برداری پنج مرحله ایی را توضیح دهیم که تاثیر آن بر یادگیری زیاد است. این پنج مرحله عبارتند از آماده شدن، نوشتن، ویرایش کردن، پرسیدن سوال ها، امتحان گرفتن از خود.
مرحلۀ اول: آماده شدن

آماده شدن برای شنیدن درس، قبل از ورود به کلاس به اندازۀ خو د یادداشت برداری مهم است. این آماده شدن مستقیما بر گوش دادن و یادداشت برداری تاثیر می گذارد. لذا باید قبل از ورود به کلاس درس نیز از لحاظ ذهنی آماده شوید. آماده شدن برای یادداشت برداری شامل سه کار است که باید قبل از رسیدن به کلاس اجرا شود. اول؛ برای آماده شدن، شما باید تکلیف درسی تان و نیز هر کار مربوط به خانه را انجام دهید.دوم؛ شما نیاز دارید که یادداشت های درس های قبل را مرور کنید. با مرور کردن شما مطالب را در ذهن خود دارید، که خود موجب تسهیل در یادگیری مطالب بعدی می شوند؛ زیرا مغز انسان موقعی بهتر کار می کند که اطلاعات جدید با اطلاعات و ایده های آموخته شدۀ قبلی، پیوسته و هماهنگ باشد. سومین کار؛ یک کار فیزیکی است. باید از همۀ چیزهایی که برای تمام کلاس ها نیاز دارید ، مانند لوازم التحریر و نظایر آن اطمینان یابید و آنها را مهیا کنید.
مرحلۀ دوم: نوشتن

دومین مرحله یعنی نوشتن، عبارت است از یادداشت برداری در طول کلاس، وقتی که معلم وارد می شود، دفتر یادداشت خود را باز کنید و خودکار در دست داشته باشید. تاریخ و شمارۀ صفحه را گوشۀ سمت چپ بالای کاغذ درج کنید. این کار را برای همۀ صفحات تکرار کنید. برای یادداشت برداری از درس، شما باید همۀ توجه خود را روی سخنان معلم متمرکز و هر نوع اطلاعات مربوط به درس مانند ایده های اصلی، حقایق، جزئیات، مثال ها، تعریف، و حتی اطلاعات عادی و معملی را که فکر می کنید قبلا آنها را می دانستید، یادداشت کنید.

مرحلۀ سوم: ویرایش

سومین مرحله یعنی ویرایش، بلافاصله بعد از تمام شدن کلاس صورت می گیرد و به طور ساده عبارت است از پاکنویس کردن و مرتب کردن یادداشت های کلاس . در این مرحله شما باید یادداشت هایتان را مرور کنید تا مطمئن شوید که واضح ، قابل خواندن و فهمیند هستند. ممکن است نیاز داشته باشید تا کلماتی را که جا گذاشته اید، بنویسید؛ املای کلمات فنی را بررسی کنید؛ و یا اختصارهایی را که به کار برده اید، توضیح دهید. اگر شما بعضی مطالب را جا انداخته باشید، برای پر کردن ۀتن ممکن است از معلم خود، همکلاسی، یا مراجعه به کتاب درسی کمک بگیرید. در این مرحله شما نباید سعی کنید مطالب را دوباره بنویسید؛ زیرا خیلی وقت گیر است. حتی نیازی نیست که هیچ اطلاعاتی را پاک کنید. هدف شما از ویرایش این است که یادداشت ها، قابل استفاده و قابل خواندن باشد؛ به طوری که بتوانید آنها را به طور موثرتری مطلاعه کنید . مواظب باشید که تاریخ و شمارۀ صفحه را نوشته باشید.
مرحلۀ چهارم: پرسیدن سوال ها

پرسیدن سوال که چهارمین مرحله است، اغلب بعد از ویرایش یادداشت هایتان صورت می گیرد. در این مرحله شما خود را به جای معلم قرار می دهید و یک فرگیرندۀ فعال و پرسشگر می شوید. هنگامی که شما یادداشت هایتان را مطالعه می کنید، به دنبال قطعه های اطلاعات می گردید؛ ایده هایی که با هم جور هستند؛ زیرا مفاهیمی مرتبط به هم مانند ایده اصلی با جزئیات و مثال هایی برای تقویت آن هستند. سپس شما هر دسته از اطلاعات را به عنوان جوابی برای یک سوال پیشنهادی در نظر می گیرید؛ سوالی که ممکن است معلم در جلسۀ آینده و یا در امتحان از شما بپرسد. سوال های پیشنهادی را در کنار هر قسمت بنویسید تا متوجه جواب آن نیز بشوید.

مرحلۀ پنجم: خودآزمایی

در این مرحل، باید خود را امتحان کنید؛ چیزی که فقط بعد از نوشتن سوال ها می تواند انجام شود. در این مرحله شما سعی کنید که اطلاعات را در حافظۀ بلند مدت جای دهید. این کار آسان است. به وسیلۀ یک قطعه کاغذ، روی جواب را بپوشانید و سپس سوال را بخوانید و با صدای بلند و از حفظ به آن جواب دهید. اگر نتوانستید به سوالی جواب دهید به یادداشت هایتان مراجعه کنید و آن را بخوانید و دوباره خود را امتحان کنید. آنقدر آن را تکرار کنید تا از حفظ بتوانید آن را بیان کنید. بکوشید موضوع را درک کنید. به عبارت دیگر مطالب را حفظ نکنید؛ بلکه سعی کنید مطالب را با کلمات و عبارات خود بیان کنید. این رویه را آنقدر تکرار کنید تا بتوانید مطالب را بدون نگاه کردن به یادداشت هایتان ، بگویید

نیروی خواندن برای درک معنی

دانش آموزی با اصرار به معلمش می گوید : من در مطالعه مشکلی ندارم؛ مشکل من این است که بعد از مطالعۀ فصل نمی دانم که چه چیزی را خوانده ام.
کم ترین چیزی که می شود برای این مورد بیان کرد این است که تمرکز کمی وجود دارد. به این منظور باید ابتدا ببینیم که خواندن یعنی چه؟
بعضی فکر می کنند که خواندن یعنی بازشناسی کلمات. در هر صورت خواندن درست نیاز به تفکر و فهم پیام نویسنده دارد. یقینا، کلمات همانند چشم ها و نور کافی ابزارهای ضروری خواندن هستند؛ اما خیلی مهم تر از آن، زمانی است که شما به درستی خود را درگیر فرایند خواندن می کنید؛ باید بر روی معنایی که در پشت کلمات قرار دارند، تمرکز کنید تا ایده نویسنده را درک کنید. خواندن، یک فرایند است و فرایند همیشه شامل تغییر و تحول است. خواندن درست، کلمات روی کاغذ را به تفکرات معنی داری که خواننده می فهمد و ارزش یابی می کند، سوق می دهد. در واقع، خواندن درست با فهمیدن همراه است. اگر شما قبلا چنین کاری نمی کردید، باید عبارت به عبارت مطالب را بخوانید نه کلمه به کلمه؛ زیرا این کار شما را قادر می کند که معنی کلمات را خیلی ساده تر جذب کنید.
  خواندن یک فصل از کتاب درسی

آیا تا به حال به علت تمام کردن یک قسمت از درس، به خودتان تبریک گفته و بعد متوجه شده اید که نمی توانید یک کلمه از آن چه را که خوانده اید ، به یاد آورید؟ آیا تا به حال آنقدر بی حوصله شده اید که فکر کنید هرگز مطلب را به پایان نخواهید رساند؟ آیا هرگز هنگام مطالعۀ یک بخش واقعا به خواب رفته اید؟ چنین تجاربی بسیار خنثی کننده است و خواندن دوبارۀ همۀ تکالیف بسیار وقت گیر است. از طرف دیگر، ممکن است شما فکر کنید همۀ آنچه را که مطالعه کرده اید می دانید؛ اما در امتحانات، پایین ترین نمرات را بگیرید. در اواسط سال تحصیلی به نظر می رسد شما به اندازۀ افرادی که نسبت به شما وقت کمتری به خواندن اختصاص می دهند، کارایی ندارید. اگر شما جزو این افراد هستید و یا به دلایل دیگری به نمره ای که می خواهید در امتحانات بگیرید، دست نمی یابید، نیاز دارید که روش بهتری را برای مطالعۀ کل تکالیف به کار ببرید. در واقع، شما به روش مطالعه – خواندن نیاز دارید.
مطالعه – خواندن

مطالعه – خواندن، فرایندی برای خواندن و مطالعۀ فصل های کتاب درسی است که از سه قسمت نگاه پیشین، خواندن و علامت گذاری، و مرور از طریق از حفظ گفتن تشکیل شده است. این سیستم از دو منبع( نظریه های یادگیری محققان در زمینۀ مهارت های مطالعۀ مدرسه ای، و عادت های مطالعۀ واقعی دانش آموزان موفق) گرفته شده است. از طریق به کار بردن روش مطالعه – خواندن، شما می توانید به جای خوانندۀ منفعل به یک خوانندۀ فعال تبدیل شوید.
خوانندۀ فعال از یادگیری جسمی استفاده می کند و تا می تواند حواس بینایی، گویایی، بساوایی خود را درگیر مطالعه می کند تا بتواند اطلاعات را بفهمد و به خاطر بیاورد. در مورد آنچه مطالعه می کند فکر می کند و می کوشد ایده ها و مفاهیم برایش معنی دار باشد. از این طریق برای وقت خود نیز ارزش قال می شود. خوانندۀ منفعل اغلب با حرکت می خواند بدون این که معنی را درک کند؛ فقط کلمات از جلوی چشمانش حرکت می کند.
با کمی تلاش و تمرین، مطالعه – خواندن باعث می شود ، عادت جدیدی در شما ایجاد شود که مطالعه را آسان تر و لذت بخش تر کند. وقت شما ارزشمند خواهد بود و نیز نتایج با ارزشی به دست خواهید آورد. پاداش شما فهم بهتر موضوعات و گرفتن نمرات بهتر خواهد بود. استفاده از روش مطالعه – خواندن باعث می شود احساس کنید که برای یک تیر دو نشان داشته اید. شما عمیق خوانده و خواهید فهمید و در همان زمان برای مطالعۀ خود راهنماهایی به وجود خواهید آورد. خبره شدن در این روش باعث می شود که برا یکلاس و امتحانات ، خود ذرا راحت تر و موثرتر آماده کنید.
سه قسمت مطالعه – خواندن یعنی نگاه قبلی، خواندن و علامت گذاری، و مرور به وسیلۀ از حفظ گفتن ؛ اگر چه به صورت جداگانه انجام می شود؛ ولی اجزای ضروری سیستم هستند.

مرحلۀ 1: نگاه قبلی

نگاه قبلی و یا بررسی فصل، اولین گام در روش مطالعه – خواندن است؛ این کار ذهن شما را از طریق یک نگاه کلی و اصولی به اطلاعات جدید ، آماده می کند. درست همان طور که ابتدا کتاب را بررسی کردید، حالا هم از نزدیک فصل را مورد بررسی قرار می دهید.به این منظور :
- ابتدا عنوان فصل را بخوانید و مشخص کنید که عنوان تا چه اندازه سر رشته هایی را برای پیش بینی محتوای آن به شما می دهد.
- بعد، اگر فصل با مقدمه یا هدف های رفتاری شروع شده است، آنها را مطالعه کنید.
- سپس فصل را سریع ورق بزنید و عنوان های درشت آن را بخوانید؛ از طریق آنها می توانید چکیده ای از ایده های اصلی فصل را استنباط کنید. اگر کتاب شما عنوان های درشت ندارد، می توانید اولین جملۀ پاراگراف های طولانی را بخوانید. از آن جا که اغلب، اولین جمله، جملۀ موضوع است، ممکن است به عنوان جایگزین سر عنوان های درشت عمل کند.
- جزء دیگری که باید مورد توجه قرار دهید، اطلاعات غیر کلامی است که شامل نقشه ها، چارت ها، نمودارها، تصاویر، و کاریکاتورها می باشد. در هنگام بررسی این وسایل کمکی – دیداری، توضیحات آنها را بخوانید.

- وقتی به انتهای فصل رسیدید، اگر خلاصه یا نتیجه گیری وجود دارد، آن را مطالعه کنید.
- سرانجام اگر فصل با پرسش به پایان می رسد، آنها را بخوانید. پرسش های پایان فصل اغلب پشت سر هم هستند؛ بنابر این با مطالعۀ آنها می توانید تصویری از سازماندهی فصل و جمع بندی مطالبی را که به نظر نویسنده مهم است، داشته باشید.
خواندن و فهم توضیح این شش مرحله در نگاه کردن قبلی یک فصل، احتمالا به زمان بیشتری از نگاه کردن قبلی واقعی نیاز دارد. در واقع، تقریبا باید حداقل پنج دقیقه و حداکثر ده دقیقه طول بکشد که یک نگاه قبلی به تکلیف بیندازید.
مدت چند دقیقه ای که نگاه قبلی یک فصل طول می کشد، سرمایه گذاری خوبی از زمان است؛ زیرا به شما کمک می کند که سازماندهی موضوعات فصل را دریابید. این عمل درک مطلب شما را افزایش می دهد و نیز مطالعۀ شما را به مرور ساده و ساده تر می کند.

مرحلۀ 2: خواندن و علامت گذاری

خواندن واقعی فصل کتاب درسی دومین گام در روش مطالعه – خواندن است. خواندن ، روشی است که در آن شما به طور منظم درگیر یادگیری هستید. خواندن برای تمام کردن فصل، و خواندن برای درک موضوع، دو رویکرد کاملا جداگانه در خواندن هستند. در روش اول شما سود زیادی به دست نخواهید آورد؛ زیرا چیز بسیار کمی به خاطر خواهید آورد. در دویم روش، یعنی خواندن برای درک کردن و علامت گذاری ، هر چه به پیش بروید باعث می شود احساس کمال کنید و آغاز خوبی برای یادآوری آنچه خوانده اید، داشته باشید؛ زیرا شما به صورت فعالانه خواندن را انجام می دهید. نهایتا این که خواندن کتاب درسی، خواندی جدی برای کسب دانش و فهمیدن است.
در مرحلۀ دوم مطالعه – خواندن که مرحلۀ خواندن و علامت گذاری نامیده می شود، شما هر پاراگراف یا هر بخش را که بوسیلۀ عنوان درشت مشخص می شود، یکی یکی می خوانید. هدف شما پیدا کردن ایدۀ اصلی است که اغلب جملۀ موضوع می باشد و سپس پیدا کردن جزئیات، حقایق، دلایل، و مثال های حمایت کننده، می باشد. شما به طور فعال مطالب را با یک ذهن جست و جو کننده و پرسشگر می خوانید. نکات اصلی چیست؟ چه جزئیاتی این نکات اصلی را توضیح می دهند؟ مطالعه می کنید که جواب ها را پیدا کنید.
برای این کار شما باید یک پاراگراف یا بخش کامل را قبل از علامت گذاری بخوانید. دست آخر، شما نیاز دارید که جواب سوال ها را در پاراگراف پیدا کنید. از طریق حدس زدن، سوال هایی را که ممکن است معلم در امتحان یا کلاس ، از شما بپرسد مشخص کنید. این سوال ها را در جملات کامل مطرح کنید؛ به طوری که جواب ها بله یا خیر نباشند. سوال هایی مانند چه، کی ، و چقدر مطر کنید؛ اما بکوشید سوال های سطح بالاتری مانند چگونه، چرا ، مقایسه کنید، تفاوت ها و توضیحات را نیز به کار ببرید. درست همان طور که در یادداشت هایتان سوال های خوب می خواهید، تلاش کنید که در مطالعۀ کتاب درسی خود نیز سوال ها را با کیفیت مطرح کنید. سپس سوال های خود را برای هر پاراگراف و یا بخش کاملا در حاشیه بنویسید و بوسیلۀ بزرگ نمایی یا خط کشیدن زیر کلمات کلیدی و یا عبارات جواب سوال ها آنها را علامت گذاری کنید. قانون علامت گذاری هنگام بزرگ نمایی این است؛ کم زیاد است. به عبارت دیگر در انتخاب آنچه زیر آن خط می کشید ، بسیار دقت کنید. افراد مبتدی می خواهند تمام پاراگراف و متن را با خط کشیدن ضایع کنند. بدین ترتیب صفحات چنین کتاب های درسی ای رنگی می شود؛ اما هنگام مطالعه زیاد مفید نیست.
ممکن است شما بخواهید علاوه بر سوال ها، در حاشیآ متن، چیزهای دیگری مانند اعداد و غیره را برای فهرست ها و یا اجزا؛ علامت ستاره را برای اطلاعات مهم؛ حرف ت را برای تعریف ها؛ و حرف م را برای مثال ها استغفاده کنید . علامت گذاری کتاب درسی تان، آن را به ابزارهای کاری برای شما تبدیل می کند.
هر پاراگراف یا بخشی را که شروع کردید آن را کاملا بخوانید و علامت گذاری کنید، بعد به پاراگراف یا بخش بعدی بروید. سپس همین شیوه را برای پاراگراف های بعدی تا آخر ادامه دهید. همان طور که پیش می روید یک سری سوال هایی در حاشیۀ کتابتان همراه با کلمات کلیدی که جواب آن سوال ها هستند و زیر آنها خط کشیده شده است، ایجاد خواهید کرد. در این صورت چیزی را که مطالعه می کنید بهتر خواهید فهمید و احساس آمادگی بیشتری برای امتحانات خواهید داشت.

مرحلۀ 3: مرور از طریق از حفظ گفتن

خواندن ، مرور از طریق از حفظ گفتن نامیده می شود. در این مرحله، شما پرسش هایی را که در متن مطرح کرده اید را با یادآوری اطلاعاتی که علامت گذاری کرده اید از حفظ جواب می دهید. در ضمن این مرور، شما متوجه می شوید که چه مطالبی را می دانید و چه مطالبی نیاز به مرور بیشتر و عمیق تر دارد. این مرحله به حافظۀ بلند مدت شما اجازه می دهد تا جواب هایی را که در مرحلۀ 2 علامت گذاری کرده اید، در خود نگه داری کند. از حفظ مرور کردن شما باید با صدای بلند باشد؛ به طوری که یادگیری حسی را درگیر کنید و هم زمان با حواس بینایی و بساوایی، حس شنوایی شما نیز درگیر شود.
برای تکمیل این مرحله به ابتدای فصل برگردید و با یک تکه کاغذ، روی متن اصلی را بپوشانید ؛ به طوری که فقط سوال ها را ببینید. به سوال هایی که در حاشیه نوشته اید نگاه کنید و جواب آنها را با عبارات و کلمات خود با صدای بلند بیان کنید. به محض تمام کردن مرحلۀ خواندن و علامت گذاری، این کار را انجام دهید؛ زیرا در این هنگام جواب ها در ذهن شما آماده است و فراموش نشده است. اگر شما فصل را علامت گذاری کنید اما بالافاصله آن را از حفظ مرور نکنید، ممکن است فکر کنید که جواب ها را می دانید؛ اما زمانی که می خواهید امتحان بدهید، ممکن است اطلاعات را به خاطر نیاورید.
سپس از طریق نگاه کردن به کلمات کلیدی یا عباراتی که علامت گذاری کرده اید، صحت و کلیت جواب های خود را بررسی کنید. اگر شما قادر نیستید که به سوال های خود جواب دهید؛ بار دیگر به جواب ها نگاه کنید و با صدای بلند آنها را از حفظ تکرار کنید؛ حتی چندین بار این کار را تکرار کنید. این مرحله باید آنقدر تکرار شود که شما اطمینان پیدا کنید که همۀ موضوعات را خوب یاد گرفته اید. وقتی که خواندن و علامت گذاری فصل تعیین شده را به پایان رساندید، برای تکمیل فرایند یادگیری، از طریق انتقال اطلاعات به حافظۀ بلند مدت، آمادگی دارید . این مرحلۀ سوم از مطالعه –
مطالعه – خواندن در دروس گوناگون

روش مطالعه – خواندن یک راه موثر برای مطالعۀ کتاب های درسی شماست. اما گاهی اوقات انواع متفاوتی از کتاب های درسی یا درس های متفاوت به فرایند متفاوت و یا ظرافت نیاز دارد. نکات زیر مواردی است که شما باید هنگام مطالعۀ دروسی مانند ادبیات، علوم انسانی، ریاضیات و علوم مورد توجه قرار دهید.
مطالعۀ آثار ادبی

کسی که می خواهد آثار ادبی را مطالعه کند؛ باید انتظار داشته باشد تا انواع مختلف سبک های ادبی مانند شعر، رمان، داستان کوتاه، و نمایش را نه تنها برای سرگرمی و لذت؛ بلکه به منظور مطالعۀ جدی بخواند.
خواندن رمان ها، داستان های کوتاه، و نمایش نامه
اگر شما رمان ها، داستان های کوتاه و نمایش نامه مطالعه می کنید، نمی توانید به روشی که قبلا در مورد کتاب های درسی توضیح داده شد، به آن نگاه پیشین بیندازید؛ زیرا ادبیات به طور مرتب با عنوان های اصلی و فرعی مشخص نمی شود. علاوه بر این، اکثر افراد نمی خواهند قبل از مطالعۀ یک داستان یا نمایش نامه، پایان یا نتیجۀ آن را بدانند!
در هر صورت ، اگر مقدمه ای برای داستان و یا اطلاعاتی در مورد نویسنده وجود دارد، به عنوان بخش نگاه پیشین، باید این کمک های سرمقاله را با دقت بخوانید و اطلاعات مهم را یادداشت کنید. در خیلی از مواقع، معلم به شما نمی گوید این اطلاعات را بخوانید؛ اما انتظار دارد شما این کار را انجام دهید.
علاوه بر این، اگر سوال هایی در پایان داستان ارائه شده است، آنها را قبل از شروع مطالعۀ درس بخوانید. علامت گذاری مکان سوال ها در متن، فکر جالبی است. از آنجا که سوال های مطالعه در گلچین ادبی، اغلب پشت سرهم می آیند، هنگامی که مطالعه را آغاز می کنید، اولین سوال را در ذهن خود نگه دارید. وقتی که جواب آن سوال را پیدا کردید، در حاشیۀ کتاب، سوالی شبیه سوال آخر داستان بنویسید؛ سپس کلمات کلیدی جواب آن سوال را پر رنگ کنید یا علامت بزنید؛ آنگاه مانند ارجاع درون متنی، شمارۀ صفحه ای را که جواب در آن پیدا شده را در مقابل سوال پایان داستان بنویسید. سوال دوم را بخوانید و به خواندن برای پیدا کردن جواب آن ادامه بدهید و به همین ترتیب عمل کنید. اگر معلم به شما یک سری سوال بدهد، شما باید فرایندی مشابه را دنبال کنید. سوال های خود را در حاشیه یادداشت و کلمات کلیدی را پر رنگ کنید. سپس شمارۀ صفحه را بعد از سوال بنویسید و کلمات کلیدی را به سرعت در آن کاغذ یادداشت کنید.
در ادبیات، مرحلۀ خواندن و علامت گذاری برای تعریف جنبه های مهم اثر مانند ایده های مربوط به مقاله، صفات مشخصۀ شخصیت های اصلی داستان، هدف حوادث و مانند آنها به کار خواهد رفت. بسته به درسی که مطالعه می کنید، شما روش خواندن و علامت گذاری را برای دسترسی به نیازمندی های معلم یا درس تعدیل خواهید کرد. شما باید برای بحث در کلاس و نوشتن در مورد شخصیت ها، مقاله و یا ظاهر نمایش آماده باشید. سوال هایی که در حاشیه می نویسید باید به این نکته های اساسی ادبیات اشاره کنند. نهایتا این که شما نیازمند دانستن مطالبی خیلی بیشتر از یک نقشه و طرح ساده هستید. شما باید وقوع حوادث و این که چرا شخصیت ها چنین عمل می کنند را تفسیر کنید. سوال هایی که علت را می پرسند، بسیار مهم هستند.
در هنگام مطالعه، ممکن است این سوال به ذهن شما بیاید که چه اتفاقی در داستان افتاد و یا چرا فلان شخصیت چنین غیر معمول گفت یا عمل کرد. چنین سوال هایی را روی کاغذ یادداشت کنید. ( شمارۀ صفحۀ مربوط به سوال را در جلوی آن بنویسید ) . به این ترتیب شما آنها را با سوال های مربوط به علامت گذاری حاشیه درهم نخواهید آمیخت. اگر شما سوال داشته باشید، دانش آموزان دیگر نیز حتما سوال خواهند داشت و اگر آنها را یادداشت نکنید، هنگام رفتن ره کلاس نمی دانید که موضوع از چه قرار است.
سرانجام این که هر نوع ادبیات و سبک، اصطلاحات و تعریف های مربوط به خود را دارد. یعنی شما نیاز دارید که این اصطلاحات و تعریف ها را یاد بگیرید و هنگام مطالعۀ درس های انتخاب شده آنها را می توانید به خاطر آورید. اگر شما از گزیده ای از رشتۀ مورد نظر استفاده می کنید؛ به طور کلی یک واژنامه از اصطلاحات ادبی در پایان کتاب ارائه خواهد شد که شما بتوانید برای اصطلاحات و تعریف ها به آنها مراجعه کنید.

شعر خواندن

بعضی افراد فکر می کنند که چون شکل نوشتاری شعر با داستان و مواد اطلاعاتی دیگر فرق دارد، باید شعر را سطر به سطر بخوانیم. در هنگام لزوم، ممکن است این روش کار ساز باشد؛ اما بیشتر باید روی بلند خواندن شعر، جمله به جمله خواندن، به کار بردن راهنمای نقطه گذاری هنگام توقف کوتاه یا کامل، تمرکز کنید. علاوه بر آن ، شعر از لحاظ نوشتاری نسبت به نثر خیلی خلاصه تر است و معنی وسیع تری دارد. شما نیاز دارید که چنیدین بار شعر را بخوانید و در مورد معنی آن فکر کنید. همان طور که در بحث مربوط به مطالعۀ داستان و نمایش نامه خاطر نشان شد، سعی کنید همۀ اطلاعات توضیحی در مورد شاعر و شعر را در پاورقی ها مطالعه کنید. همچنین یک فرهنگ لغت کوچک در کنار خود برای نگاه کردن به کلمات ناآشنا و ارجاعات دیگر داشته باشید. شاعران اغلب از تلمیحات که به کارهای دیگر ادبی مانند افسانه، تاریخ و قرآن کریم ارجاع می دهد، استفاده می کنند. اگر کتاب، اصطلاحات و ارجاعات ناآشنا را در پاورقی توضیح نداده باشد، شما ممکن است برای دانستن تعریف یا معنی یک اصطلاح به فرهنگ لغت، قرآن کریم و یا فرهنگ اسطوره شناسی در کتابخانه مراجعه کنید.
ممکن است شما فکر کنید که شعر خواندن مانند حل کردن یک بازی قطعه قطعه، جور کردنی است. همۀ قطعات پیش شماست؛ شما باید آنها را به طور مناسبی کنار هم قرار دهید. سوالی که در حاشیه برای مرحلۀ خواندن و علامت گذاری می نویسید، هم به معنی شعر و هم صنایع شعری مورد استفاده مربوط خواهد بود. اگر شما دانش خود را در مورد چگونگی خواندن شعر برای استخراج معنی آن به کار ببرید، خواندن شعر به اندازۀ خواندن نثر، لذت بخش خواهد بود.

مطالعۀ کتب علوم انسانی

همان طور که قبلا توضیح داده شد، روش مطالعه – خواندن در موضوعات تاریخ، روان شناسی، و جامعه شناسی به خوبی کارگر است. در هر صورت معلمان این موضوع ها، اغلب کتاب هایی مانند زندگی نامه ها و مقاله ها را برای ضمیمه و یا جای گزینی یک متن معرفی می کنند. در چنین مطالعاتی نباید زیاد شکل مطالعۀ کتاب درسی را دنبال کرد؛ به ویژه این که مقدمه، ممکن است عنوان و یا خلاصه نداشته باشد.
در هنگام مطالعۀ این مواد غیر متنی ، ابتدا از هدف و منظور معلم در مورد مطالعۀ آنها توسط خودتان آگاهی پیدا کنید. مثلا در رشتۀ تاریخ ممکن است یک سرگذشت نامه یا رمان تعیین شود که شما در مورد دوره ای از تاریخ که مورد مطالعه قرار می دهید، زمینه ای پیدا کنید. در چنین حالتی ممکن است نیازی به مطالعۀ جزئیات نباشد و شما فقط می خواهید ایدۀ کلی را به دست آورید. از طرف دیگر اگر در مورد اطلاعات از شما امتحان به عمل آید، در مورد نوع اطلاعاتی که مورد امتحان قرار می گیرد، از معلم خود سوال کنید. طریقه ای را که برای خواندن و علامت گذاری برمی گزینید، بسته به اهاف تان بسیار متفاوت خواهد بود. اگر شما نیاز دارید که تاریخ ها و اسامی ویژه ای را یاد بگیرید، باید با دقت یادداشت برداری کنید و سوال های بسیاری در مورد حقایق و جزئیات مطرح کنید. اگر می خواهید زمینۀ اطلاعاتی کسب کنید و یا دید کلی در مورد موضوع داشته باشید، باید به دنبال مطرح کردن سوال هایی باشید که به ایدۀ اصلی مربوط باشند. اگر از منابع موجود در کتابخانه و یا مقاله هایی که نگهداری می شوند، استفاده می کنید، نیاز خواهید داشت که مرحلۀ خواندن و علامت گذاری را در کاغذ خلاصه انجام دهید.
مطالعۀ ریاضی

مطمئنا روش مطالعه – خواندن را برای متون ریاضی باید به کار گرفت. اما در مطالعۀ ریاضی بعضی ملاحظات ویژه را باید در نظر داشت. ریاضی چیزی بیشتر از حساب کردن و عمل سادۀ حل مسائل ( یادگیری مفاهیم و اصولی که در فرمول ها نهفته است به اندازۀ محاسبات مهم است) است. بین خواندن صرف یک فرمول و درک معنی واقعی آن تفاوت بزرگی وجود دارد. شما باید فرمول را در ذهن تصور کنید( شکل فرمول را بدانید ) و مراحل حل آن را به صورت شفاهی ادا کنید. مثلا اگر شما می خواهید مسافت طی شده را با یک سرعت معین تعیین کنید، فرمول آن d=rt می باشد. در هر صورت زمانی دانستن فرمول به شما کمک می کند که معنی آن را دریابید. در این مورد d فاصله برابر است با r سرعت در t زمان. بنابر این، اگر قطاری با سرعت 60 کلیومتر در ساعت حرکت کند، برای 6 ساعت، شما باید 90 را در 6 ضرب کنید یا 540=90*6=d کیلومتر خواهد بود. هر چه قدر فرمول پیچیده تر لباشد، به همان اندازه تمرکز شما روی درک معنی فرمول به جای تکرار شکل ظاهری آن مهم تر خواهد بود.
اغلب معلمان ریاضی قسمتی از فصل را در یک جلسه تدریس می کنند . چون ریاضی به صورت پیوسته سازماندهی می شود و یک مفهوم، پایۀ یادگیری مفهوم بعد از خود می شود، بنابر این برای شما یادگیری یک بخش قبل از رفتن به بخش دیگر خیلی مهم است. علاوه بر آن، شما باید همیشه مطالب بخش های قبلی را قبل از نگاه پیشین درس جاری، مرور کنید.
نگاه کردن پیشین به درس، در ریاضی بسیار وسیع تر از رشته های دیگر است. در این مرحله کلمات درشت و اصطلاحات جدید را بخوانید؛ اما علاوه بر آن بلافاصله پاراگراف های توضیحی را که برای اولین بار در بخش جدید می بینید، مطالعه کنید. همیشه در این مرحله، مقدمه و خلاصه را بخوانید. ممکن است شما همه چیز را درک نکنید؛ اما سعی کنید قبل از رفتن به کلاس ،همه چیز را بخوانید.
وقتی معلم در کلاس مسئله ای را روی تخته حل می کند، ممکن است توضیحات، روشن به نظر آید! اما وقتی به خانه می روید این روشنی ممکن است به تاریکی گراید؛ مگر این که، در کلاس، خوب یادداشت برداری کرده باشید. بنابر این، تا می توانید یادداشت بردارید. یادداشت خوب تنها کپی کردن مسائل روی تخته نیست؛ بلکه علاوه بر آن و خیلی مهم تر از آن توضیحات، برهان ها و منطق مربوط به مسئله است . بنابر این، هر چه قدر می توانید از اطلاعاتی که معلم ارائه می دهد ، یادداشت بردارید.
شما در مرحلۀ نگاه کردن پیشین، هر بخش را سریع نگاه می کنید. اکنون شما آماده هستید که مرحلۀ خواندن و علامت گذاری را به طور عمیق آغاز کنید. در این مرحله خود را آماده کنید که چندین بار بخش را بخوانید. سپس در هنگام خواندن و علامت گذاری، روی اطلاعات توضیحی تمرکز کنید، همچنین در مورد تعاریف و مفاهیم اصلی، اصول و خواص از خودتان سوال کنید که البته، هم می توانید در متن و هم روی کاغذ به طور خلاصه، آنها را یادداشت کنید. از آن جا که در کلاس، خوب یادداشت برداری کرده اید، هنگام مطالعۀ متن می توانید به آن مراجعه کنید. هدف شما درک مفاهیم و اصولی است که زیر آن خط کشیده شده، و نیز دنبال کردن مراحل مناسب است، تا این که فقط دنبال پیدا کردن جواب درست برای هر مسئله باشید.
اکثر بخش های کتاب شامل مسائلی است که دانش آموزان باید آنها را حل کنند. همۀ مسئله ها را کار کنید و از متن علامت گذاری شده برای فهمیدن مفاهیم جدید کمک بگیرید. اگر خودتان به صورت گزینشی مسائل را حل می کنید، بکوشید طوری باشد که نمونه ای از همۀ مفاهیم باشد نه این که فقط چند مسئلۀ اول را حل کنید. اگر وقت کمی برای حل مسائل دارید، سعی کنید علاوه بر حل مسائل محاسبه ای، مسائل کاربردی را نیز حل کنید. درک واقعی تعداد کمی مسئلۀ ، خیلی بهتر از حل کردن مکانیکی تعداد زیادی مسئله ، فقط به منظور رسیدن به جواب پایان فصل است. به خاطر داشته باشید که هدف شما درک کردن مفاهیم است، نه پیدا کردن جواب درست مسائل ویژه. سعی کنید دلیل مثال ها را دریابید؛ به طوری که بتوانید اجزای مسائل را درک کنید. به هر اصطلاح جدیدی که می رسید، آن را به گنجینۀ لغات خود بیفزایید.
بعضی وقت ها، دانش آموزانی که مسائل ریاضی را طوری دیگر می فهمند، هنگام خواندن مسئلۀ متنی، سردر گم می شوند. وقتی سعی دارید که مسئلۀ متنی را حل کنید، باید به نحوۀ سازماندهی اطلاعات که در طرح ریزی راه حل، به شما کمک می کند ، توجه کنید. اگر چه تنها یک راه برای حل مسائل وجود ندارد، چهار مرحلۀ زیر باید در خواندن مسئله و کار کردن با آن به شما کمک می کند:
1-بخوانید. مسئله را آن قدر تجزیه کنید تا بتوانید موقعیت و هویت مسئله ای را که در حال جواب دادن به آن هستید، درک کنید.
2-سازماندهی کنید. دانسته ها و ندانسته ها را معین کنید. با استفاده از کلمات واضح تر ارتباطات موجود در مسئله را بنویسید. اصطلاحات و فرمول های ناآشنای ریاضی موجود را که باید حل شود، پیدا کنید . از رسم کردن چارت، نمودار و یا تصویر برای مصور ساختن مسئله کمک بگیرید.
3-مدل. برای حل مسئله، یک مدل ریاضی رسم کنید. وقتی که مسائل متنی شروع می شود، اغلب می توان آن را به یک سیستم جبری مانند یک معادل تبدیل کرد. برای نوشتن مدل، شما باید ابتدا لغات ریاضی مانند متغییرها و عبارت هایی که برای ارائۀ کلمات موجود در مسئله به کار می روند را تعریف کنید.
4-حل مسئله . برای مدل ریاضی یک راه حل پیدا کنید و آن را برای پیدا کردن جواب معادلۀ متنی به کار ببرید. مستدل بودن جواب خود را بررسی کنید و آن را به زبان فارسی یا هر زبان دیگری بیان کنید، نه به زبان ریاضی.
در مرحلۀ مرور از طریق از حفظ گفتن در روش مطالعۀ خواندن برای ریاضی، شما باید گروهی از مسائل مشابه را با هم مرور ، و چگونگی انجام هر مرحله را به طور اختصاصی یادآوری کنید. برای اطمینان از دانستن فرمول ها، خودتان مثال هایی بزنید. لازم است که به طور مداوم یادداشت ها و بخش های مربوط در فصل را مرور کنید تا زمانی که مطمئن شوید مفاهیم و اصطلاحات فنی را فهمیده اید.
مطالعۀ علوم

مطالعۀ درس های کتاب علوم خیلی شبیه به خواندن متن های ریاضی است. هر دو نیازمند مهارت های حل مسالۀ جزئی و دقیق و نیز خواندن تحلیلی است. به ویژه نگاه کردن پیشین بسیار مهم است؛ زیرا از طریق آن زمینۀ اطلاعاتی را کسب می کنید که به شما کمک می کند تا هنگام مطالعۀ متن، ارتباط جزئیات را با کل ساختار متن فصل درک کنید و به موضوعات و مواد غیر کلامی توجه ویژه داشته باشید. نمودارها، چارت ها، و تصاویر که در متن های علوم یافت می شود ، جزئیات فرایندها ، فرمول ها و واکنش ها را توضیح می دهند.
بعد از مرحلۀ نگاه کردن پیشین، شما آماده اید که مرحلۀ خواندن و علامت گذاری را شروع کنید؛ به خاطر داشته باشید همان طور که اصطلاحات و اطلاعات درون پاراگراف را در نظر می گیرید، باید دیاگرام ها را نیز در نظر داشته باشید. در علوم برای مطالعۀ دیاگرام ها باید چند مرحله را رعایت کنید. ابتدا برای به دست آوردن دید کلی در مورد آنچه دیاگرام توضیح می دهد، توضیح کلی درون متن را بخوانید. وقتی که توضیحات را می خوانید ، اصطلاحات وژه را تعیین کنید. بعد از خواندن توضیح کلی، باید اطلاعاتی را که به صورت ویژه، برای هر جزء ارائه شده است، به دقت بخوانید . این توضیحات را مرحله به مرحله بخوانید ؛ همان طور که دارید مراحل را می خوانید، آن را با مراحل تصویر مقایسه و مراحل تصویر را نیز دنبال کنید. سعی کنید آنچه را اتفاق می افتد، در ذهن خود مجسم سازید. سعی کنید بفهمید که چگونه یک مرحله موجب مرحلۀ دیگر می شود و یا چه ارتباطی با مرحلۀ بعد دارد. این روش را ادامه دهید تا به آخرین مرحله برسید. بسته به میزان پیچیدگی موضوع، ممکن است مجبور شوید این مراحل را تکرار کنید تا معنی نمودار را به طور واضح دریافت کنید.
در نهایت این که بهترین راه برای اطمینان شما از فهمیدن توضیحات دیاگرام، این است که خودتان یک دیاگرام رسم کنید. در هنگام رسم دیاگرام، فرایند را با صدای بلند توضیح دهید. برای مطالعۀ فرایند از دیاگرامی که ترسیم کرده اید استفاده کنید. همیشه بکوشید، همان طور که مراحل را از حفظ تکرار می کنید، تصویر آن را نیز رسم کنید.
از سوی دیگر، در خواندن متن های علوم ، روی یادگیری اصطلاحات و فرمول ها تمرکز کنید. در هنگام خواندن و علامت گذاری، جست و جوی اصطلاحات جدید و تعاریف آنها بسیار مهم است و این که سعی کنید ضمن علامت گذاری آنها، در جریان آنها نیز قرار بگیرید. هنگام خواندن اطلاعات حقیقی در بندها، شما باید فقط یک بند را بخوانید و علامت بزنید ؛ نه این که به یک بخش توجه کنید. زیرا هر پاراگراف یک بستۀ اطلاعاتی است. در حقیقت اطلاعات آن قدر متراکم است که شما نمی توانید روی کلمات کلیدی تکیه کنید؛ زیرا اکثر کلمات، کلیدی هستند. بنابر این، اگر شما متن را خیلی سریع علامت گذاری کنید، تمایل خواهید داشت که همه چیز را علامت گذاری کنید؛ برای این که همۀ متن را علامت گذاری نکنید، هر بند را آن قدر بخوانید تا آن را درک کنید. سعی کنید آن چه را بیان شده است، تفسیر کنید و یا بهتر از آن با عبارات خودتان آن را بنویسید. شما نیاز خواهید داشت که هم متن را علاکت گذاری کنید و هم اطلاعات را در صفحۀ جداگانۀ دفتر یادداشت و یا در صفحۀ پشت یادداشت های کلاسی تان بنویسید.
به دلیل این که علوم خیلی درست و دقیق هستند و حاشیۀ سفید متن اغلب برای همۀ اطلاعات کافی نیست، شما باید یاد بگیرید که هر دو روش - علامت گذاری صفحات در متن و نوشتن سوال ها و جواب ها در کاغذی جداگانه - را به طور چشمگیری مورد استفاده قرار دهید. سعی کنید شمارۀ صفحۀ متن کتاب را روی کاغذهای یادداشت، بنویسید. علامت گذاری متن کتاب برای سوال های اصلی جواب های علامت گذاری شده می تواند مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر آن دفتر یادداشت جداگانه و یا پشت صفحۀ یادداشت های کلاسی می تواند برای نوشتن موارد کم اهمیت تر، سوال های جزئی، جواب ها، توضیحات و مثال های خودتان مورد استفاده قرار گیرد.
در مرحلۀ خواندن و علامت گذاری، علاوه بر نوشتن سوال ها و تعریف های اصطلاحات فنی، باید خودتان از آن چه مطالعه کرده اید ، نقاشی رسم کنید. در هنگام مطالعۀ هر فصل از متون علمی، دنبال ارتباطات، مانند علت و معلول، شباهت ها و تفاوت ها، فرایندها، فعالیت چرخه ای، الگوها، و یا گروه بندی ها بگردید. وقتی که شما ارتباط ها را پیدا کردید، سوال های که در حاشیه می نویسید، ممکن است در مورد چگونگی ارتباط ساختار با عملکرد و .... باشد. هر موقع که توانستید، این ارتباطات را روی کاغذ رسم کنید. یافته های ذهنی خود را به تصویر بکشید. تصویری که می کشید، حتی ممکن است چارتی باشد که شباهت ها و تفاوت ها یا ارتباطات مربوط به زمان یا علت و معلول را نشان دهد.
در مراحل خواندن و علامت گذاری و مرور از طریق از حفظ خواندن، درس را به قسمت های قابل کنترل تقسیم کنید؛ سعی نکنید که در یک زمان ، مغز خود را پر از اطلاعات و موضوعات کنید و نیز به دلیل تراکم اطلاعات، شما نیاز دارید که قسمت های قابل کنترل را به طور مداوم مرور کنید تا این که در آن قسمت فصل مهارت پیدا کنید. در علوم نیز مانند ریاضیات آنچه در حال یاد گرفتنش هستید، فشرده است. از شما انتظار خواهد رفت که اطلاعات را آن قدر خوب یاد بگیرید که با اطمینان بتوانید آن را در فرایند بعدی که یاد می گیرید به کار ببرید. شما مجبورید قبل از این که به مفهوم دیگر بپردازید، در یک مفهوم خبره شوید؛ لازمۀ این امر، مرور موضوعات قبلی است.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 13:52  توسط زعفران تیل آباد  | 

فاطمه جان رسول مصطفی

 

http://m-farhangi.iut.ac.ir/edare/uploads/fck/baner(1).jpg

فاطمه یعنی:که توصیفش خطاست         

  فاطمه یعنی: که او سر خداست       

فاطمه یعنی:خدا را مظهر است    

فاطمه یعنی: به هستی رهبر است    

فاطمه یعنی: جلال کردگار   

فاطمه یعنی: گل پروردگار   

فاطمه سری است ناپیدا هنوز     

روح عالم پیش او شیدا هنوز   

فاطمه بنیان گذار عشق بود    

او همان پروردگار عشق بود    

فاطمه یک واژه ی بی انتها     

فاطمه یعنی خطاب هل اتی      

فاطمه یعنی: که قرآن است او     

آیه های نور را جان است او     

فاطمه جان رسول  مصطفی     

فاطمه روح علی مرتضی     

فاطمه کی بود از قرآن جدا       

آنکه او خود بود قرآن خدا     

فاطمه یعنی:به هستی مادر است     

فاطمه آئینه ی پیغمبر است     

فاطمه تفسیر قول کوثر است    

فاطمه تصویر درد حیدر است    

فاطمه ناموس مستور خداست    

فاطمه روحی ز آب وگل جداست    

فاطمه یعنی به امکان مصدر است

فاطمه یعنی که ذاتش جوهر است

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 15:46  توسط زعفران تیل آباد  | 

جهان جانوران

 


جانوران بسيار گوناگونند. توانايي آنها با سازگاري در محيط هاي مختلف سبب شده است كه اين موجودات در سراسر كره زمين در شرايط گوناگون محيطي به شكل هاي متفاوت زندگي كنند. دانشمندان عقيده دارند كه هنوز نيمي از انواع جانوران بر روي كره ي زمين شناخته نشده اند.
براي مطالعه گوناگوني جانوران در اين فصل از طبقه بندي ساده زير استفاده مي كنيم.


اسفنج ها:
اسفنج ها ساده ترين جانورانند اين جانوران كه اغلب دريازي هستند به صورت كلوني زندگي مي كنند       تا كنون حدود 5000 گونه آنها شناخته شده است اسكلت اسفنج ها از آهك، سيليس و يا نوعي پروتئين سخت تشكيل شده است . و بر اين اساس اسفنج ها به سه دسته آهكي، شيشه اي و شاخي        طبقه بندي مي شوند.
بدن يك اسفنج بالغ از سه لايه سلول مختلف تشكيل شده است اين جانوران به طريقه جوانه زدن و يا قطعه قطعه شدن زياد مي شوند اين جانوران توليد مثل جنسي نيز دارند و با تشكيل تخم زياد مي شوند.

كيسه تنان:
اين گروه از جانوران نسبت به اسفنجها پيشرفته ترند. زيرا چندين نوع سلول اختصاصي كه كارهايي مانند گوارش حركت، حس كردن را بر عهده دارند در ساختمان آنها ديده مي شود.
نام علمي شاخه كيسه تنان كنيدارپا است كه از كلمه كنيدوست گرفته شده است.
كنيدوست سلولهاي زهرآگيني است كه بر روي بازوهاي اطراف دهان جانور وجود دارد


كيسه تنان به دو شكل اصلي پوليپ(ثابت) و مدوز(متحرك و شناور) ديده مي شوند اين جانوران هم به طريقه جنسي(توليد تخم) و هم به طريقه غير جنسي(جوانه زدن) زياد مي شوند.

 

 


كرم ها:
كرم ها گروه بزرگي از جانوران را تشكيل مي دهند و اقسام بسيار زيادي دارند. برخي زندگي انگلي وبرخي زندگي آزاد دارند. آنها را مي توان در محيط هاي گوناگون، آب هاي شور، شيرين، خاك و حتي بدن گياهان و جانوران يافت. كرم ها را بر اساس ساختمان بدن به سه شاخه:

 1) كم هاي پهن                      2) كرم هاي لوله اي                  3) كمر هاي حلقوي

تقسيم بندي مي كنند.


كرم هاي پهن:
تا به حال 13 هزار گونه كرم پهن شناخته شده است همه آنها داراي ويژگي هاي زير هستند.
1) بدن اين جانداران داراي سه لايه جنيني است
2) تقارن آنها دو جانبي يا دو طرفي است
3) بدن حفره عمومي ندارد. و فضاي بين بافتهاي آنها را نوعي بافت پيوندي پر مي كند.

P3

 

كرم هاي لوله اي
در اين كرم ها نيز تقارن دو جانبي است حدود 15 هزار نوع آنها شناخته شده است كه در محيط هاي گوناگون به شكل آزاد يا انگلي زندگي مي كنند. بدن اين جانداران بدون قطعه و لوله مانند است سطح بدن آنان را پوشش يا كوتيكول محكمي مي پوشاند و حفره عمومي آنها (سلوم) كاذب است جنس نر و جنس ماده آنها از هم جداست و به طريق جنسي زياد مي شوند.


كرم هاي حلقوي
كرم هاي حلقوي يا (آنليدها) حدود9000 گونه اند. گونه هايي ساكن آب هاي شيرين و گونه هايي دريازي و برخي در محيط خشكي زندگي مي كنند . بدن اين جانداران نرم و ماهيچه اي و حلقه حلقه است بدن آنها تقارن دو جانبي وداراي حفره عمومي است. ديواره بدن اين جانداران داراي ماهيچه هاي طولي و حلقوي است كه موجب حركت جاندار مي شوند دستگاه عصبي اين جانوارن كامل تر شده است و شامل يك طناب عصبي شكل است. اين جانوران گردش خون پيوسته دارند و توليد مثل آنها جنسي است.


نرم تنان
حدود 60 هزار گونه از نرم تنان شناخته شده است. از نظر علمي آنان را به 5 رده تقسيم بندي مي كنند.

آمفي نورا:

اغلب دريازي اند در اين جانداران سر تحليل رفته و فاقد چشم، و بازو هستند و حدود 700 گونه آنها شناخته شده است.


ناوپايان:

حدود 200 گونه آنها شناخته شده است دريازي هستند صدف آنها لوله اي شكل است كه از هر دو طرف باز است .


شكم پايان:

وجود پاي بزرگ و مسطح زير بدن ، عدم تقارن در حالت بلوغ ، داشتن صدف پيچ خورده يك تكه از ويژگي هاي اين گروه است در دهان شكم پايان زبان سوهان مانندي وجود دارد كه براي تراشيدن مواد غذايي كاربرد دارد.


دو كفه اي ها:
در اين جانوران صدف دو قطعه اي است كه با رباط و دندانه به هم اتصال يافته اند. تقارن اين جانوران دو جانبي و پاهايي تبر مانند دارند در اين جانوران آبشش ها پيشرفتگي بيشتري يافته اند و به اندام هاي   تغذيه كننده تبديل مي شوند.

 

سر پايان:
در اين جانوارن پاها در اطراف دهان قرار دارد. دستگاه عصبي اين جانوران بسيار توسعه يافته و اسكلت خارجي آنها تحليل رفته است اما اسكلت داخلي غضروفي دارند. در آب هاي شور و يا شيرين زندگي       مي كنند. فضاي جبه آنها زياد است و جاندار مي تواند با فشار آب را به بيرون براند و به سرعت حركت كند.


شاخه بند پايان
بندپايان داراي اسكلت خارجي و سخت هستند . بدن و اندام هاي حركتي آنها بند بند است . به دليل سازگاري آنان در محيط هاي مختلف موجب تنوع آن شده است به طوري كه حشرات فراوان ترين بي مهره ها هستند تاكنون حدود يك ميليون گونه بندپا شناخته شده است بند پايان به تنهايي از گوناگوني همه جانوران و گياهان بيشتر اند.

بند پايان به دو زير شاخه كليسرداران و آرواره داران تقسيم بندي مي شوند.


كليسرداران
بدن كليسرداران داراي سر سينه اي بدون بند، شكم بند بند است و به سر سينه 6 جفت زايده متصل است. نخستين جفت كليسرها، دومين جفت پدي پالپ ها و چهار جفت آخر پاهاي حركتي اين جانوراند. اين جانوران آرواره يا شاخك ندارند.
رده عنكبوتيان؛ در اين گروه قرار دارند اين جانوران معمولاً گوشت خوار و شكارچي اند . چشم هاي آنها ساده و شش هاي كتابي دارند. (عنكبوت، كنه، عقرب، رتيل)


آرواره داران
بدن اين جانوران داراي سرسينه و شكم يا سر ، سينه و شكم و يا سر و تنه است.
در سر يك يا دو جفت شاخك، يك جفت آرواره(مانديبول) وجود دارد. سخت پوستان ، صدپايان، هزارپايان و حشرات در اين زير شاخه قرار دارند.
سخت پوستان:

اين جانوران هم در خشكي و هم در آب هاي شيرين و شور ديده مي شوند معمولاً چشم مركب دارند و از طريق آبشش تنفس مي كنند (خرچنگ پهن ، خر خاكي)
هزار پايان:

تعداد انواع آنها نسبت به ساير بند پايان كمتر است اين جانوران علف خوار يا مردار خوارند حدود 10 هزار گونه آنها شناخته شده اند (هزار پاي گوشت خوار، هزار پاي علف خوار)


حشرات:
اين جانوران هم در خشكي و هم در آب قابل مشاهده اند. بدن شامل سر، سينه و شكم است .
معمولاً داراي سه جفت پا و دو جفت بال هستند كه به سينه متصل است. چشم ها ساده و مركب است. علت اينكه سازگاري مناسبي دارند اين است كه از غذاهاي متنوع استفاده مي كنند و سرعت زياد توليد مثل دارند. (مگس، سنجاقك، ملخ)


شاخه خارپوستان
اين جانوران در آب هاي گرم زندگي مي كنند و شباهتي به ساير گروه هاي جانوري ندارند در درون بدن آنها دستگاه گردش آب وجود دارد كه وظيفه انتقال مواد و يا دفع مواد و حتي حركت جاندار را بر عهده دارد.


مهره داران
بدن اين جانداران داراي سر ، تنه و دم است. داراي اسكلت داخلي و مغز درون جمجمه قرار دارد دستگاه گردش خون بسته دارند و خون داراي گلبول هاي سفيد و هموگلوبين در گلبول هاي قرمز است.

 


ماهي ها:
ماهي ها از لحاظ شكل و رنگ و اندازه و نوع غذاي مصرفي و نوع رفتارها، با يكديگر متفاوتند. در رده بندي ماهي ها را به سه رده زير تقسيم بندي مي كنند.


ماهي بدون آرواره:
اين ماهي ها كه دهان گرد هم ناميده مي شوند ساكن آبهاي شيرين يا درياها هستند اسكلت آنها غضروفي است دهان بادكش مانند دارند باله هاي زوج ندارند و قلب آنها دو حفره اي است .

ماهي غضروفي:
حدود 200 گونه اين نوع ماهي ها شناخته شده است. كوسه ماهي ، ماهي خاويار، اره ماهي و سفره ماهي در اين رده قرار دارند. در پوست آنها دندانه مشاهده مي شود و قلب دو حفره اي دارند.

ماهي استخواني:

حدود 25 هزار گونه آنها شناخته شده است. در پوست آنها پولك هاي جلويي(فلس) وجود دارد و داراي شانه شنا هستند.


رده دوزيستان:
دوزيستان جانوراني هستند كه هم در آب و هم در خشكي ساكنند. حدود 3000 گونه ي آنها شناخته شده است. پوست بدن آنها بدون پولك و تنفس از طريق، آبشش، شش، پوست و حفره دهاني صورت مي گيرد. قلب آنها سه حفره اي است. سمندرها، وزغ ها، قورباقه ها در آب تخم گذاري مي كنند و مراحل اوليه رشد نوزاد آنها در آب طي مي شود.

 

رده خزندگان
لاك پشتها، سوسمارها، مارها و تمساح ها خزندگاني هستند كه ساكن خشكي و يا به طور ثانويه در آب زندگي مي كنند. اين جانوران در پوست خود پولك هاي بشره اي دارند و باشش تنفس مي كنند، قلب آنها چهار حفره اي است. تخم گذار و تخم آنها داراي پوسته است دايناسورها قديمي ترين خزندگان هستند كه حدود 65 ميليون سال پيش بر روي زمين زندگي مي كرده اند.

رده پرندگان
پوست آنها داراي پر و منقار آنها شاخي است. در اين جانوران دست ها تبديل به بال شده است . قلب آنها چهار حفره اي است دماي بدن آنها ثابت است(خون گرم) حدود 10 هزار گونه آنها شناخته شده است. پرها كه سبك و مقاومند هم بدن را گرم نگه مي دارند و هم به پرواز آنها كمك مي كند. پرندگان از لحاظ شكل بدن ، پاها، منقار ... فرق هاي زيادي با هم دارند.

رده پستانداران
پستانداران در همه جاي زمين زندگي مي كنند .

ويژگي هاي مشترك آنها عبارتنداز:
1) پوست آنها مو دارد.
2) قلب چهار حفره اي دارند.
3) گلبول هاي قرمز خون هسته ندارند.
4) حفره عمومي توسط ديافراگم به دو بخش تقسيم شده است
5) دما بدن ثابت دارند.
6) ق اح داخلي دارند و مراحل رشد جنين در درون رحم صورت مي گيرد و نوزاد از غدد پستاني شير         مي خورد. حدود 5000 گونه پستاندار شناخته شده است. قدرت يادگيري پستانداران نسبت به ساير      مهره داران زياد تر است.ttp://www.olympiadelmi.ir/Sub-file/zist/1/f1/zist-1-f1.htm

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 12:40  توسط زعفران تیل آباد  | 

گوناگوني جانداران


 


پيرامون ما، جانداران بسيار گوناگوني زندگي مي كنند. به طوري كه در روي زمين ميليون ها نوع جانور و صدها هزار نوع گياه وجود دارد. هيچ كس نمي تواند در تمام عمر خود، همه جانواران را مورد مطالعه قرار دهد. البته نيازي به چنين كاري وجود ندارد زيرا ميان گروه هاي مختلف جانداران شباهت هاي زيادي وجود دارد. و مي توان با طبقه بندي آنها مطالعه جانداران را آسان تر نمود.
براي سهولت مطالعه موجودات زنده آنها را بر اساس خصوصيات مشترك در گروه هاي مختلف طبقه بندي يا رده بندي مي كنند.
و در هر گروه هم به همان روش مي توان گروه هاي كوچك تر به وجود آورد. با توجه به اينكه طبقه بندي كار مطالعه را آسان تر مي كند مي توان نتيجه گرفت كه بهترين طبقه بندي آن است كه كاربرد آن زيادتر باشد.
امروزه در طبقه بندي مدرن و پيشرفته جانداران را بر اساس خصوصيات مشترك شان در گروه ها و زير        گروه هاي مختلف قرار مي دهند . بر اين اساس اولين سطح طبقه بندي موجودات زنده سلسله نام دارد. هرچه به سطوح پايين تر مي رسيم شباهت موجودات گروه ها به يكديگر بيشتر مي شود.

در اين روش سطوح مختلف طبقه بندي عبارتند از:

سلسله، شاخه، رده، راسته، تيره، جنس ، گونه

شناسايي جانداران
يكي از راه هايي كه زيست شناسان براي شناسايي جانداران به كار مي برند، استفاده از كليدهاي شناسايي است در واقع كليدهاي شناسايي، مجموعه اي از پرسش هاست كه بر اساس ويژگيهاي جانداران تهيه مي شود و به كمك آن مي توان نام جاندار را پيدا كرد.
مثلاً براي شناسايي يك جانور مهره دار مي توان از كليد شناسايي زير استفاده كرد.


زندگي جانوران
جانوران موجوداتي پر سلولي هستند يعني بدن آنان از مقدار زيادي سلول تشكيل شده است كه در كنار هم قرار دارند سلول هاي بدن جانوران از نظر شكل و اندازه و نوع كاري كه انجام مي دهند متفاوت است اما از اين نظر كه هيچ كدام توانايي غذاسازي ندارند، مشابه است. مانند انسان

 براي اينكه جانور بتواند كارهاي خود را بهتر و سريع تر انجام دهد بين سلولها تقسيم كار صورت گرفته است و هر گروه سلول كه ساختار ويژه خود را دارد كار بخصوصي را انجام مي دهد. در اين صورت هر چه سلول تخصص يافته تر باشد ساختمان بدن جانور پيچيده تر و پيشرفته تر خواهد بود.
همه جانوران از نظر محل زندگي، شكل بدن، نوع غذاي مصرفي، طرز تنفس، و رفتارها با يكديگر متفاوتند.


شكل بدن:
در ميان گروه هاي جانوران ، جانداراني وجود دارند كه ساختمان بدني ساده و ابتدايي دارند، اين جانوران در سطح يا داخل بدن اسكلت ندارند اما در ساير جانوران اسكلت وجود دارد. اسكلت در جانوران وظايف گوناگوني را بر عهده دارد. بعضي از وظايف اسكلت عبارتنداز: شكل دادن به بدن، تكيه گاه اغلب ماهيچه ها، محافظت از اندام هاي مهم.
اسكلت جانوران به دو دسته خارجي و داخلي تقسيم بندي مي شود.
بعضي از جانوران مانند بندپايان اسكلت خارجي دارند. در اين جانوران از ترشح مواد سخت، پوششي تشكيل مي شود كه بدن جانور در درون آن قرار دارد. جنس پوشش خارجي(اسكلت) در اين جانوران متفاوت است در گونه هايي سيليس و در گونه هاي ديگر مي تواند از سيليس يا آهك باشد.


اسكلت خارجي جانداران وظايف مختلفي را بر عهده دارد كه عبارتنداز :
1) محافظت از بدن در برابر محيط هاي خيلي خشك يا آبي
2) كمك به دفاع از بدن


در جانوران مهره دار، اسكلت داخلي وجود دارد. جنس اسكلت اين جانوران استخوان يا غضروف است . در اين جانوران اسكلت، تكيه گاه ماهيچه هاست و از اندام هايي مانند قلب و شش ها و مغز محافظت        مي كند.

زيستگاه:
جانوران در زيستگاه هاي مختلفي زندگي مي كنند . برخي در آب (آبزي) و برخي در خشكي(خشكي زي) زندگي مي كنند.
مثلاً زيستگاه ماهي آب و زيستگاه انسان خشكي است اما برخي از جانوران هم وجود دارند كه نمي توان براي آنان زيستگاه معيني تعيين كرد مثلاً فك ها كه در كنار دريا وجود دارند گاهي در آب و گاهي در ساحل ديده مي شوند.غذا خوردن:
مي دانيد كه غذا انرژي و مواد مورد نياز بدن ما و ساير جانداران را تأمين مي كند. و يكي از ويژگي هاي موجودات زنده غذا خوردن است . هيچ جانوري نمي تواند غذاي خود را بسازد بنابر اين جانوران بايد غذاي خود را از بدن جانداران ديگر بدست آورند. مثلاً بعضي از جانوران شكارچي، با شكار جانوران ديگر از بدن آنان به عنوان غذا استفاده مي كنند. گروهي از جانوران هم بر روي بدن جانوران يا درون بدن آنان زندگي        مي كنند و نيازهاي غذايي خود را از آن جانداران بدست مي آورند مثلاً پشه مالاريا مي تواند با نيش زدن بدن از خون انسان استفاده كند. اين گونه جانوران زندگي انگلي دارند.با توجه با اينكه رژيم غذايي جانوران متفاوت است دندان هاي آنها نيز متناسب با روش تغذيه جانور است . مثلاً در سگ كه جانوري گوشت خوار است دندانهاي برنده ي نيش، پيشرفته تر است در صورتي كه گوسفند، جانوري علف خوار است دندانهاي آسيا كه مخصوص خرد كردن و آسيا كردن است پيشرفته تر است. انسان نيز كه جانداري همه چيز خوار است تمام انواع دندانها يعني پيش، نيش و آسيا به نسبت تشكيل شده اند.

دندان هاي گوسفند                     دندان هاي سگ                     دندان هاي انسان


تنفس كردن
يكي از كارهايي كه همه موجودات زنده ا ز جمله جانوران انجام مي دهند تنفس كردن است. با اين عمل اكسيژن به درون بدن مي رود و موجب اكسايش مواد غذايي و توليد انرژي مي شود. بنابر اين جانوران با تجزيه مواد غذايي در داخل سلول ها به اكسيژن نياز دارند، بعضي از جانوارن در آب و برخي در خشكي زندگي مي كنند در نتيجه دستگاه تنفسي آنها نيز مشابه نيست.
بعضي از جانوران مانند كرم خاكي تنفس پوستي و بعضي مانند حشرات تنفس نايي و برخي مانند     ماهي ها تنفس آبششي و بعضي مانند انسان تنفس ششي دارند.
كامل ترين و كار آمدترين دستگاه تنفس در پرندگان مشاهده مي شود در اين جانوران علاوه بر شش ها كيسه هاي هوادار عقبي و جلويي وجود دارد كه علاوه بر اينكه اكسيژن مورد نياز عضلات قوي پروازي را تأمين    مي كند موجب تنظيم دماي بدن پرنده هم مي شود.

http://www.olympiadelmi.ir/Sub-file/zist/1/f1/zist-1-f1.htm

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 12:15  توسط زعفران تیل آباد  | 

دندان های خود را بشناسید و کار هر کدام از آن ها بدانید؟

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 11:39  توسط زعفران تیل آباد  | 

نمونه سوالات علوم دوم ابتدایی( فصل اول)

 

بسمه تعالي سوالات علوم كلاس هاي دوم ابتدايي  فصل اول گل،ميوه ودانه

 

1- مهم ترين كار گل چيست ؟ گل تبديل به ميوه مي شود.

 

2- آيا همه ي ميوه ها يك دانه دارند؟ نه خير بعضي يك دانه و بعضي ها چند دانه دارند.

 

3- چند ميوه نام ببريد كه يك دانه داشته باشد؟هلو،گيلاس، آلبالو،زرد آلو، آلوچه

 

4- چند ميوه نام ببريد كه چند دانه داشته باشد؟ سيب،پرتغال،هندوانه،خربزه،خيار،انار

 

5- چند دانه ي يك قسمتي نام ببريد؟ برنج ،گندم ،جو

 

6- چند دانه ي دو قسمتي نام ببريد؟ لوبيا،عدس ، نخود ، بادام

 

7- يك دانه  از چه قسمت هايي تشكيل شده است؟ به ترتيب نام ببريد ؟

 

1- پوست       2- غذاي دانه    3- گياهك

 

8- دانه ها از چه جهت هايي با هم فرق دارند؟

 

1- ازنظرشكل  2-  از نظر اندازه  3- از نظر رنگ 4- از نظر يك قسمتي و دوقسمتي

 

9- دانه ها از چه جهت هايي با هم شباهت دارند ؟

 

1- همه ي دانه ها پوست دارند2- همه ي دانه ها غذاي دانه دارند3- همه ي دانه ها گياهك دارند.

 

10 - مهم ترين كار گل چيست؟ تشكيل برگ        تشكيل ميوه        تشكيل ساقه  

 

11- دانه ها درون چه چيزي قرار دارند ؟ برگ            گل           ميوه *

 

12- كدام يك از دانه هاي زير تك دانه اي مي با شد؟ هلو *      سيب         گلابي            

 

13- كدام يك از دانه هاي زير دو قسمتي است؟ لوبيا         برنج          گندم         

 

14- كدام يك از دانه هاي زير يك قسمتي است؟ لوبيا          برنج         نخود                 

15- گل ...........را به وجود مي آورد؟    جواب ( ميوه )

 

16- دانه درون .............قرار دارد؟ جواب ( ميوه )

 

17- اگر دانه اي را بكاريم از آن ................ مي رويد ؟ جواب ( گياه )

 

18- دانه ها را بر اساس .......و...........و.........ميتوان طبقه بندي كرد؟

(شكل و اندازه و رنگ )

...................فصل دوم

فصل دوم  ( محل زندگي جانوران و گياهان )

 

 

1- كدام يك از جانوران زير در جنگل زندگي مي كنند ؟ گربه      پلنگ              گا و      

 

2- كدام يك از جانوران زير هم در آب هم در خشكي زندگي مي كنند ؟ ماهي       قورباغه     نهنگ          

 


3- كدام يك از جانوران زيرفقط در آب زندگي ميكنند؟ سنجاقك             خرچنگ            ماهي         

 

4- كدام يك از جانوران زير در بيابان زندگي مي كنند؟  ميمون            عقرب           شير

 


5- كدام يك از جانوران اهلي نيست؟ روباه     **       مرغ                 گربه      

 

6- كدام گروه از جانوران زير در بيابان زندگي مي كنند؟     عقرب -  موش – گربه- رتيل       

 

مار مولك- عقرب- موش               

 

7- گياهان و جانوران كدام ناحيه به آب كمي نياز دارند؟ جنگل          روستا           بيابان    

 

8- گياهان كدام ناحيه رشدبيشتري دارند؟ جنگل              بيابان          شهر و روستا

 


9- محل زندگي كدام جانور با بقيه فرق دارد؟ خرس             سگ              زرافه         

 

10- در جنگل .......................زيادي زندگي مي كنند؟ (جانوران و گياهان )

 

11- جانوران و گياهان زيادي در كنار آب ها يعني ..........،...........،..........زندگي ميكنند؟(رودخانه  و درياچه ها و درياها )

 

12- جانوران داخل آب از........و..........براي غذا خوردن استفاده ميكنند؟(ازگياهان و جانوران داخل آب )

 

13- در بيابان.........بسيار كم مي بارد و هوا بسيار........ است؟ (باران- گرم )

 

14- جانوران اهلي مي توانند در كنار..............زندگي كنند ؟ (انسان ها )

 

15- محيط زندگي را بايد..........و...........نگه داريم؟ (تميز و پاكيزه )

 

16- ........،..........،..........محيط زندگي ما را آلوده مي كند؟(دود ماشين هاوكارخانه ها-زباله ها)

 

17- چرا جنگل جاي مناسبي براي رشد گياهان و جانوران است؟(چون باران زياد مي بارد و هوا معتدل وخوب است )

 

18-چند جانورراكه درجنگل زندگي مي كنند نام ببريد؟ (پلنگ-شير-ميمون-زرافه-فيل-خرس و ....)

 

19- دو جانور نام ببريد كه فقط در آب زندگي مي كنند؟ (ماهي- نهنگ )

 

20- دو جانور نام ببريد كه هم در آب هم در خشكي زندگي مي كنند؟(قورباغه- خرچنگ )

 

21- جانوراني كه در آب زندگي مي كنند چه غذايي مي خورند؟ (غذاي خود را از گياهان و جانوراني كه در آب هستند به دست مي آورند.)

 

22- دو گياه نام ببريد كه در آب زندگي مي كنند؟ ( جلبك – نيلوفر آبي )

 

23- بيابان براي زندگي چه گياهان و جانوراني مناسب است ؟ (1- گياهان كوتاه قد با برگ هاي كلفت و سوزني شكل 2- گياهاني كه به آب كمي نياز دارند 3- جانوراني كه آب را در بدن خود ذخيره مي كنند )

 

24- چند جانور را كه در بيابان زندگي مي كنند نام ببريد؟ (عقرب-رتيل-آفتاب پرست-سوسمار- )

 

25- چرادربيابان ها جانور و گياه كم است؟ (چون هوا بسيار گرم و بارندگي بسيار كم است)

 

26- به چه جانوراني اهلي مي گويند؟ (به جانوراني كه در كنار انسان زندگي ميكنند اهلي ميگويند )

 

27- چه چيز هايي شهر وروستاي ما را آلوده ميكنند؟ (زباله ها- كارخانه ها- ما شين ها )

فصل سوم

          سوالات فصل سوم (پوشش بدن جانوران )

 

 

1- آيا پوشش بدن همه جانوران مثل هم است؟    خير

 

2- چند جانور را نام ببريد كه بدنش از مو پوشيده شده است ؟  گاو – اسب – بز – ببر- پلنگ- خرس

 

1-    چند جانور را نام ببريد كه پوشش بدنش از پر است ؟ طاووس-مرغ-خروس-كلاغ-كبوتر

 

2-    چند جانور را نام ببريد كه بدنش از پولك پوشيده شده است ؟ ماهي- مار

 

3-    بدن جوجه تيغي از چه پوشيده شده است ؟ از تيغ

 

4-    فرق پوشش بدن ماهي با مار چيست ؟ بدن ماهي از پولك لغزنده- ولي بدن مارازپولك خشك درست شده است .

 

5-    جانوران داخل آب به پوشش محكم تري نياز دارند يا جانوران خشكي ؟ چرا ؟ جانوران روي خشكي . چون در خشكي جانوران آسيب بيشتري مي بينند .

 

6-    پر هاي روي بدن پرندگان با پرهاي بال و دم شان چه فرقي دارند ؟ پر هاي روي بدن پرندگان نرم و كوچك هستند – ولي پر هاي دم و بال بزرگ و سخت است.

 

7-    چند جانور نام ببريد كه پوشش بدن آن هاسخت و محكم باشد؟خرچنگ-عنكبوت-لاك پشت-سوسك-حلزون.

 

8-    پوشش سنگين و كلفت چه مشكلاتي را براي جانور به وجود مي آورد؟حركت جانور راكند و مشكل مي كند .

9-    پوشش هاي مختلف چه فايده هايي براي انسان دارد؟ براي سلامتي انسان مفيد و خوب است – چون انسان را از گرما و سرما نگه مي دارد.

10-             انسان براي محافظت از خود از چه پوشش هايي استفاده مي كند ؟ كلاه ايمني- كفش                  مخصوص- لباس مخصوص – عينك – ماسك – دست كش – چتر

 

11-             پنبه به پوشش كدام جانور شبيه است ؟ خرس قطبي- خرگوش سفيد – مرغ – موش

 

12-             كدام جانور است كه پوشش بدنش مانند لاك پشت است ؟  حلزون

 

13-             پشم يا مو چه فايده اي براي جانور دارد؟  جانور را از سرما و گرما نگه مي دارد.

 

14-             پوشش جانوران با يك ديگر ...........دارد؟      فرق

 

15-             بدن پرندگان از ............پوشيده شده است ؟ پر

 

16-             بدن ....................پوشش سخت و محكمي دارند؟  لاك پشت – حلزون

سوالات فصل چهارم (ماده چيست ؟ )

سوالات فصل چهارم  (ماده چيست ؟ )    

1- ماده چيست ؟ به همه ي چيز هايي كه در اطراف ما هستند و ما آن ها را مي بينيم ،ماده مي گويند

 

2- سه حالت ماده را نام ببريد؟    1- جامد    2-   مايع    3-  گاز

 

3- جامد چيست ؟ به چيزهايي كه از خود شكل دارند جامد مي گويند.  مثل قند و ......

 

4- مايع چيست ؟ به چيزهايي كه ازخودشكل معيني ندارندوآن هارا در هرظرفي به ريزيم ،به شكل همان ظرف در مي آيند،مايع مي گويند .

 

5- گاز چيست ؟ گازها از خود شان شكل ندارندودر همه جا پخش مي شوند .

 

6- چند چيز نام ببريد كه جامد باشد ؟  قند – چوب – سنگ- آهن – كتاب –كليد و....

 

7- چند چيز نام ببريد كه مايع باشند؟  آب – روغن مايع- شير- نفت- شربت- نوشابه- بنزين و...

 

8- چند چيز نام ببريد كه گاز باشد ؟  هوا- اكسيژن-  بخار آب

 

9- شكل جامد آب چه نام دارد ؟   يخ

 

10- شكل گاز آب چه نام دارد؟   بخار

 

11- آيا آب هميشه مايع است ؟   نه خير

 

12- چه كنيم تا آب جامد يا گاز شود ؟ اگر آب را در جاي سرد مثل يجچال قرار دهيم جامد مي شود.

و اگر آب را گرما دهيم گاز (بخار ) مي شود .

 

13- يك كيسه ي پلاستيكي را باد مي كنيم سپس باد آن را خالي مي كنيم ماده اي از آن بيرون مي آيد اين ماده ..........گاز نام دارد.و هوا ......... است .  گاز – گاز

 

14- به موادي كه با تغيير جا،شكل آن ها تغيير نمي كند. ........مي گويند ؟  جامد

 

15- به موادي كه با تغيير جا ،شكل آن ها تغيير مي كند........... مي گويند ؟  مايع

 

16- وقتي آب به صورت يخ در مي آيد ، حالت ........... دارد؟  جامد

 

17- وقتي آب به صورت بخار از كتري بيرون مي آيد ، به شكل ..........در مي آيد ؟  گاز

 

18- آب ليمو يك ماده ي ........... است ؟  مايع

 

19- مايع ها در اثر گرما و حرارت به ..............تبديل مي شوند ؟    گاز

20- مسواك يك ماده ي ............است ؟  جامد

 

21- به موادي كه از خودشان شكل ندارند و در همه جا پخش مي شوند ........مي گويند ؟   گاز

 

22- به چيزهايي كه از خودشان شكل دارند............مي گويند ؟    جامد

 

23- ...........و.............دو ماده ي مايع خوراكي هستند ؟      روغن – آب ليمو

 

24- ..........و ...........دو ماده ي مايع غير خوراكي هستند ؟   بنزين – نفت

 

25- ..........و............دو ماده ي جامد خوراكي هستند ؟   برنج – قند

 

26- ..........و............دو ماده ي جامد غير خوراكي هستند ؟  آهن-  سنگ

 

27- ..........و...........دو ماده ي گاز هستند ؟   هوا -  بخار

 


28- كدام يك از موارد زير مايع است ؟    بخار آب            شير             دفتر  

 

29- كدام يك از موارد زير جامد است ؟   سركه            اكسيژن             سنگ        

 

30- بخار آب كدام حالت ماده است ؟    جامد               مايع                  گاز        

 

31- اگر يخ كم كم گرم شود به چه حالتي در مي آيد ؟   مايع           گاز           جامد

 

فصل پنجم

 فصل                       پنجم     

 

1-    حجم چيست ؟ مقدار جايي است كه ماده مي گيرد .

 

    2- جرم چيست ؟    مقدار ماده ي تشكيل دهنده ي هر جسم ، جرم ناميده ميشود .

 

3-    آيا هر چيزي كه جاي بيشتري بگيرد جرم بيشتري هم دارد؟ خير  ممكن است جرمش كمتر هم باشد . همان طور كه در آزمايش ديديم پنبه پوش داده شده جاي بيشتري گرفت اما جرم كمتري داشت .

 

4-    مواد ............مي گيرند .    (جا )

 

5-    مقدار جايي كه هر ماده اشغال مي كند ............ نام دارد. ( حجم )

 

6-    مقدار ماده ي تشكيل دهنده ي هر جسم ............ناميده مي شود .  (جرم )

 

7-    با استفاده ...........مي توان جرم دو جسم را با هم مقايسه كرد .  (ترازو )

 

8-    اجسام با جرم هاي يكسان ممكن است .............. داشته باشند . (حجم هاي متفاوتي )

 

9-    ..........جا مي گيرند.  ( مواد )

 

10-     به موادي كه شكل معيني دارند .............مي گويند .  (جامد )

 

 11-    ........ازخود شكلي ندارند.     (گاز ها )

 

12 - به موادي كه شكل معيني ندارندو شكل ظرف را به خود مي گيرند .......مي گويند. (مايع)

 

 

    13- كتاب نسبت به مداد ...........بيشتري دارد.  ( حجم )

    

     14- شير و چاي ..........هستند . ( مايع )

 

     15- حجم يك كيلو پنبه .............حجم يك كيلو آهن است .  ( بيش تر است از )

 

      16- جرم 1 كيلو پنبه ...............جرم 1 كيلو آهن .  ( برابر است با )    

 

        17- نام ميوه ها را با توجه به حجم آن ها از كمتر به بيش تر بنويسيد ؟

       

        زرد آلو – هندوانه – پسته – گلابي    1- ........2- ...........3- ...........4- ..............

 

     18- حجم كدام يك بيش تر است ؟   سيب               سير                خربزه           

 

 

     19- حجم كدام يك كمتر است ؟      ليوان               كاسه               استكان           

 

 

       20- حجم كدام يك بيش تر است ؟    ورق               كتاب            پاك كن           

 

        21- با چه وسيله اي مي توان جرم را انداره گيري كرد ؟   متر         ليوان          ترازو 

 

 

       22- حجم كدام يك بيش تر است ؟ آب كاسه                 آب رود خانه             آب حوض  

فصل ششم

         سوالات علوم   فصل ششم (نيرو)

 

1-    چگونه مي توان چيز ها را به حركت در آورد ؟ با هل دادن و با كشيدن مي توان چيز ها را به در آورد .

 

2-    چه وقتي ما بر يك جسم نيرو وارد مي كنيم ؟ وقتي جسمي را مي كشيم يا هل مي دهيم

 

3 - چه كارهايي با نيروي كشيدن انجام مي شود؟ باز كردن در – باز كردن كشوي ميز –

كشيدن اسباب بازي – پوشيدن جوراب و ....

 

4-چه كارهايي با نيروي هل دادن انجام مي شود ؟ هل دادن ماشين وگاري – بردن كالسكه نوزاد – بستن در – بستن كشوي ميز و .......

 

5- آب آبشار به كمك چه نيرويي به پايين مي ريزد ؟ با كمك نيروي كشش زمين

 

6- پايين آمدن از پله آسان تر است يا بالا رفتن از آن ؟ چرا؟ پايين آمدن از پله آسان تر است. چون نيروي كشش زمين به پايين آمدن از پله كمك مي كند.

 

7- در چه جهت هايي مي توان نيرو را وارد كرد؟ در همه ي جهت ها . بالا-پايين-چپ-راست.

8- اگر نيروي كشش زمين نبود چه اتفاقي مي افتاد ؟ 1- سيب يا ميوه هاي ديگر از بالا به زمين نمي افتادند 2- هر چيزي را به بالا پرتاب مي كرديم به زمين نمي افتاد 3- پايين آمدن از يك بالايي مشكل بود. انسان دچار مشكل مي شد.

 

9- با ......... و ...........مي توان اشياء را به خركت در آورد . ؟ ( با كشيدن و هل دادن )

 

10- وقتي چيزي را مي كشيم يا هل مي دهيم به آن .................وارد مي كنيم ؟ (نيرو)

 

11- نيرو ميتواند در ................بر جسم وارد شود ؟ (همه ي جهت هاي مختلف ) «بالا-پايين-چپ-راست»

 

12-زمين بر همه ي چيز ها نيرو وارد مي كندوآن ها را طرف خود مي كشد به اين نيرو ............... مي گويند ؟ ( نيروي كشش زمين)

 

13- براي بلند كردن چيز هاي سنگين، ............ لازم است ؟(نيروي بيش تري )

14- هر چه جسم سنگين تر باشد ، نيروي كشش زمين بر آن ها ............. است؟(بيش تر)

15- زمين بر چيز ها .........وارد مي كند وآن ها را به سمت .....مي كشدو به اين نيرو .......مي گويند؟ ( نيرو – خود – كشش زمين )

 

16- كشش زمين در بسياري از كارها به ما ................مي كند ؟ (كمك)

17- بالا رفتن از بلندي ..................از پايين آمدن از بلندي است ؟(سخت تر )

18- هر چه جسم سنگين تر باشد ، نيروي كشش زمين  .............. است ؟ (بيش تر )

 

      
فصل هفتم

سوالات فصل هفتم           (نور )

 

 

1- براي ديدن اجسام چه چيزي لازم است؟   نور

 

2- جشمه ي نور چيست ؟ هر چيزي كه از خود نور بدهد ، چشمه ي نور است .

 

3- چند چيز نام ببريد كه نور بدهد ؟ خورشيد ، چراغ ، لامپ ، شمع روشن ،

 

4- پرنور ترين چشمه ي نور چه نام دارد؟  خورشيد

 

5- از نور چه استفاده هايي مي كنيم ؟ براي مطالعه كردن – در بيمارستانها – در عكاسي ها

 

در كارخانه ها- فيلم برداري ها – سينما ها – رشد گياهان- از نور استفاده مي شود .

 

6- سايه چگونه درست ميشود ؟ اگر نور از چيزي نگذرد ،در پشت آن چيز سايه درست ميشود .

 

7- چند چيز را نام ببريد نور از آنها عبور نمي كند ؟ چيز هاي كدر مثل : مقوا ، پارچه هاي تير ، سنگ، كاغذ، چوب

 

8- آيا هميشه سايه ي يك جسم،از خود آن جسم بزرگ تر است ؟ خير

 

9- كدام يك از اين چشمه هاي نور را انسان درست كرده است ؟ رعد وبرق         لامپ روشن   

خورشيد

 

10- كداميك چشمه ي نور نيست؟ خورشيد           آتش            كتاب    

 

11- نور از كدام يك از اين چيزها مي گذرد ؟  كيف        درخت         شيشه

 

12- براي ديدن اجسام چه چيزي لازم است ؟ نور           چراغ           سايه

 

13- به چيز هاي كه از خودش نور بدهد چه مي گويند ؟ سايه     چشمه ي نور         روشنايي

 

14- نگاه كردن به كدام چشمه ي نور براي سلامتي چشم ضرر دارد؟

خورشيد      لامپ         شمع

 

15- هنگامي كه نور از جيزي نگذرد در پشت آن چيز ..................درست ميشود؟ سايه  

 

16-پر نور ترين چشمه ي نور ................. نام دارد ؟   خورشيد   

 

17- به چيز هايي كه از خودشان نور دارند ..................مي گويند .   چشمه ي نور

 

فصل هشتم

 

سوالات فصل هشتم ( صدا )

 

1- صدا چگونه توليد مي شود ؟  در اثر لرزش اجسام صدا توليد ميشود .

 

2- كدام صداها آزار دهنده هستند ؟ صداهاي بلندمثل :صداي بوق ماشين ها-تلويزيون-طبل-شيپور- رعدوبرق

 

3- چه صداهايي لذت بخش است؟  صداي قرآن خواندن،    سرود خواندن،      آواز خواندن،

بارش باران ، صداي زنبور

 

4- صداها را با كدام عضو بدن مي شنويم ؟   گوش

 

5- چگونه از گوش هاي خود مواظبت كنيم ؟ گوش هاي خود را تميز نگه داريم -  چيز هاي نك تيز وارد گوش نكنيم- از شنيدن صداهاي بلند پرهيز كنيم .

 

6- در اثر لرزش اجسام ( صداها -  هوا ) ..................توليد ميشود.

 

7- صداهاي خيلي بلند براي ما ( ضرر  -  فايده ) .................دارند.

 

8- هر گاه لرزش جسمي (شديد – ضيف ) ............. باشد صدايي كه ايجاد ميشود بلند است .

 

9- صداي بلبل ( آزاردهنده -  لذت بخش )..................... است .

 

10- صداي كدام يك نازك تر است؟ فيل         زنبور             گوسفند

 

11- صداي كدام يك را مي توان بلند تر كرد؟ تلويزيون         جارو دستي      جوجه

 

12- صداها را با كدام عضو بدن مي شنويم؟  بيني            گوش            چشم

 

13- صداي كداميك آزار دهنده است؟ بارش باران           رعدوبرق           آب رودخانه

 

14- صداي كدام يك كلفت تر است؟ سوت             تار            طبل

 

فصل دهم

سوالات فصل  دهم  ( هوا تغيير مي كند )

 

 

1- به باد شديدچه مي گويند ؟  نسيم                      طوفان                  حركت باد

 

2- هواي كدام محل گرم است ؟ كنار دريا                بيابان         بالاي كوه 

 

3- باد چگونه به وجود مي آيد ؟ از حركت هوا       از حركت ابرها       از حركت بادسنج

 

4- كدام وسيله جهت وزش باد را نشان مي دهد؟ بادنما            فشارسنج      دماسنج

 

5- در كدام موردازباداستفاده مي شود؟ حركت ماشين     حركت قطار      توليد برق

 

6- با كدام وسيله دماي هوارااندازه مي گيرند؟ دماسنج         بادنما      فشارسنج

 

7- دماي هوا ثابت نيست و...................مي كند؟      تغيير

 

به حركت هوا .......... مي گويند ؟    باد

 

تغييرجهت تابش خورشيد باعث تغيير ............... مي شود ؟   دماي هوا

 

براي اندازه گيري تغييرات دماي هوا از ..........استفاده مي كنييم ؟   دماسنج

 

باد.......و.......زيادي براي ما دارد؟   فايده ها و  ضررها

 

به باد شديد ...........مي گويند ؟ طوفان               هوا .........مي شود؟   جابه جا

 

8- دماسنج چيست ؟وسيله اي است كه براي اندازه گيري سردي و گرمي هوا از آن استفاده ميشود.

 

9- با اينكه در زمستان هم مانند تابستان خورشيد در آسمان ديده مي شود . چرا در زمستان هوا

سرداست؟   1- چون در زمستان طول روزها كوتاه تر است 2- در زمستان خورشيد بيشتر وقت ها مايل مي تابد 3- زمان تابش خورشيد در زمستان كم تر از تابستان است .

 

10- باد چيست؟   هوا هميشه آرام نيست و حركت مي كند .به حركت هوا باد مي گويند.

 

11- بادنما چيست؟  وسيله اي است كه جهت وزش باد را نشان مي دهد .

 

12- علاوه بر باد نما از چه راه هاي ديگري مي توانيم جهت باد را بدانيم . نام ببريد ؟

 

1- حركت پرچم مدرسه 2- شاخه هاي درختان 3- دود كار خانه ها و بخاري خانه ها

4- انداختن چيزهاي سبك مثل كاغذ ، خاك،و ....

13- از باد چه استفاده هايي مي شود ؟ 1- براي خشك كردن لباس هاي تر 2- براي توليد برق

3- براي خنك كردن كار خانه ها 4- براي حركت دادن قايق و كشتي ها  5- پختن كباب

 

14- طوفان چيست؟ به باد شديد طوفان مي گويند.

 

15- طوفان چه ضرر هايي به ما مي زند؟ ساختمان ها – درخت ها – خيلي چيزهاي ديگر را خراب مي كند.  

   deltau.blogfa.com/page/nmones.aspx       

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 9:26  توسط زعفران تیل آباد  | 

 

 معلمی هنر است،

معلمی عشقی است الهی و آسمانی،

تا خـــــــــدا بوده و هست،

معلم بوده و هست

و

هـر روز ؛روز معلـــم است.

این روز را به تمامی پویندگان راه

علم وتمامی همکاران بزرگوارم به ویژه همکاران ابتدایی تبریک عرض

مینمایم.

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 12:42  توسط زعفران تیل آباد  | 

روز معلم مبارک باد

((گرامی بادیادوخاطر استاد وعالم  شهید مرتضی مطهری ))

 

ودرود وسپاس خدمت تمام همکاران فرهنگی که به حق پرچمداران  واقعی تعلیم وتربیت

میهن اسلامی ایران سربلند هستند

 

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 12:35  توسط زعفران تیل آباد  | 

اهداف‌ دوره‌ ابتدايي‌

 

در راستاي‌ رسالت‌ و مأموريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ و جهت‌دهي‌ به‌ رشد همه‌جانبه‌ دانش‌آموزان‌ بر پايه‌ تعاليم‌ و دستورات‌ دين‌ مبين‌ اسلام‌، اهداف‌ دوره‌ ابتدايي‌به‌ شرح‌ زيرتعيين‌مي‌شود. مديران‌، برنامه‌ريزان‌ و همه‌ افرادي‌ كه‌ در تعليم‌ و تربيت‌ دانش‌آموزان‌ نقشي‌ برعهده‌ دارند،مكلفند در برنامه‌ريزي‌ امور، سازماندهي‌ فعاليتها و انجام‌ وظايف‌ مربوط به گونه‌اي‌ اقدام‌ نمايند كه‌ تاپايان‌ دوره‌ تحصيلي‌ دستيابي‌ دانش‌آموزان‌ به‌ اهداف‌ تعيين‌ شده ممكن‌ باشد.1

ا
عتقادي :

1- اصول‌ دين‌ رامي‌داندوبه‌ آن‌ معتقد است‌.

2- خداوند را دوست‌ دارد و او را بهترين ‌ياور و كمك‌ مي‌داند.

3- با زندگي‌ انبياء اولوالعزم‌ به‌ ويژه‌ نبي‌ اكرم‌ (ص‌) و معصومين‌ تا حدودي‌ آشناست‌ و آنان‌ را دوست‌ دارد.

4- بامعناي‌ معاد آشناست‌ و مي‌داند كه‌ انسان‌ دركارهايي‌ كه‌ انجام‌ مي‌دهد نزد خداوند پاسخگواست‌.

5- به‌ اولياء دين‌، بزرگان‌ و شخصيتهاي‌ اسلامي‌ احترام‌ مي‌گذارد.

6- معناي‌ تولي‌ و تبري‌ را مي‌داند.

7- قرآن‌ را از رو مي‌خواند و باترجمه‌ برخي‌ از سوره‌ها آشنايي‌ داشته‌ و از حفظ مي‌خواند.

8- ترجمه‌ بعضي‌ از احاديث‌ ساده‌ رامي‌داند.

9- نماز را به‌ درستي‌ مي‌خواند و با احكام‌ ضروري‌ مربوط به‌ نماز و روزه‌ آشنا است‌.

10- نمازهاي‌ واجب‌ را با رغبت‌ مي‌خواند. (براي‌ دختران‌)

11- افراد محرم‌ و نامحرم‌ را تشخيص‌ مي‌دهد واحكام‌ مربوط را رعايت‌ مي‌كند.

12- با مسائل‌ مربوط به‌ سن‌ تكليف‌ و تقليد آشنا است‌ و احكام‌ را در حد ضرورت‌ مي‌داند وبه‌آن‌ عمل‌ مي‌كند. (براي‌ دختران‌)

13- باحلال‌ وحرام‌ آشنا است‌ واحكام‌ مربوط رادرحد ضرورت‌ رعايت‌ مي‌كند.

14- معناي‌ امربه‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر را مي‌داند.

15- به‌ مجاهدين‌ در راه‌ خدا و شهداء احترام‌ مي‌گذارد.

16- زمان‌ها و مكان‌هاي‌ مقدس‌ ومهم‌ رامي‌شناسد.

17- به‌ حضور در مسجد علاقه‌ نشان‌ مي‌دهد و آداب‌ آن‌ را مي‌داند.


اخلاقي‌:

1- راستگو وامين‌ است‌.

2- مؤدب‌ و مهربان‌ است‌.

3- به‌ عهد خود پاي‌بنداست‌.

4- مظاهر حيا و عفت‌ در او آشكار است‌.

5- احترام‌ به‌ بزرگترهاراوظيفه‌ خودمي‌داند وبه‌ نظرات‌ آنهاتوجه‌ مي‌كند.

6- ازوالدين‌ اطاعت‌ مي‌كند.

7- شجاع‌ وصبوراست‌ .

8- تميزاست‌ وپاكيزگي‌ رادوست‌ دارد.

9- تكاليف‌ شخصي‌ روزانه‌ خودراشخصاً انجام‌ مي‌دهد.

10- براي‌ رسيدن‌ به‌ موفقيت‌ پشتكار داردوتلاش‌ مي‌كند.

11- پوشش‌ اسلامي‌ رادوست‌ دارد وآن‌ رارعايت‌ مي‌كند.

12- اوقات‌ فراغت‌ خود را با فعاليت‌ها و بازي‌‌هاي‌ مناسب‌ پرمي‌كند.

13- اميدوار و با نشاط است‌ وازمواجهه‌ با مشكلات‌ نمي‌هراسد.

14- ظاهري‌ آراسته‌ دارد.

15- خطا واشتباه‌ ديگران‌ رادرموردخود مي‌بخشد.

16- براي‌ رفتارهاي‌ خودباديگران‌ دليل‌ دارد.

17- درارتباط باديگران‌ از كلمات‌ محبت‌ آميز و دوستانه‌ استفاده‌ مي‌كند.

18- براي‌ انجام‌ كارهاي‌ خود دوستانش‌ رابه‌ زحمت‌ نمي‌اندازد.

19- به‌ همكلاسان‌ وهمسالان‌ خود درانجام‌ وظايف‌ يادگيري‌ كمك‌ مي‌كند.

20- در برابر رفتارهاي‌ ناپسند خود پوزش‌ خواسته‌ ورفتار خودرااصلاح‌ مي‌كند.

21- نظم‌ وانضباط رادرخانه‌ ،مدرسه‌ واجتماع‌ رعايت‌ مي‌كند.


علمي‌ و آموزشي‌:

1- نسبت‌ به‌ شناخت‌ پديده‌ها كنجكاواست‌.

2- در فكر كردن‌، شنيدن‌، گفتن‌ و بيان‌ مقصود، خواندن‌ و نوشتن‌ و حساب‌ كردن‌ مهارت‌ كافي‌دارد.

3- بازبان‌ فارسي‌ آشنايي‌ دارد و مي‌تواند ازكتاب‌ و روزنامه‌ استفاده‌ كند.

4- به‌ اهميت‌ وارزش‌ اطلاعات‌ واطلاع‌رساني‌ درزندگي‌ آگاه ‌است‌.

5- ارزش‌ علم‌ را در انجام‌ درست‌ كارها تا حدي‌ مي‌داند.

6- مهارت‌هاي‌ اوليه‌ براي‌ زندگي‌ در جامعه‌ راكسب‌كرده‌است‌.

7- با نحوه‌ يادگيري‌ خودتاحدودي‌ آشناست‌.

8- به‌ مطالعه‌ كتاب‌ علاقه‌مند است‌.


فرهنگي‌ هنري‌ :

1- به‌ زيبايي‌هاي‌ طبيعت‌ توجه‌ دارد وهماهنگي‌ آن‌ رادوست‌ دارد.

2- در زمينه‌هاي‌ هنري‌ از زيبايي‌ در پديده‌هاي‌ طبيعي‌ الگومي‌گيرد.

3- ازمشاهده‌ آثارهنري‌ لذت‌ مي‌برد.

4- ذوق‌ و خلاقيت‌ هنري‌ خود را در انجام‌ فعاليت‌هانشان‌ مي‌دهد.

5- سنت‌ها، پديده‌ها و آثار موزون‌ را دوست‌ دارد.

6- بابرخي‌ از آثارمعروف‌ هنري‌ آشنا است‌.

7- به‌ خواندن‌ اشعاروقصه‌هاي‌ مناسب‌ علاقه‌منداست‌ .

8- برخي‌ ازآداب‌ فرهنگي‌ واجتماعي‌ اسلامي- ايراني‌ رامي‌داندوبراي‌ آنهاارزش‌ قائل‌ است‌.


اجتماعي‌:

1- وظايف‌ خود را در مقابل‌ خانواده‌، دوستان‌ و همسايگان‌ مي‌داند.

2- اعضاي‌ خانواده‌ خود را دوست‌ مي‌دارد و در انجام‌ كارهابه‌آنهاكمك‌ مي‌كند.

3- به‌ معلمين‌ واولياي‌ مدرسه‌ احترام‌ مي‌گذارد.

4- به‌ حق‌ خود قانع‌ است‌ و حقوق‌ ديگران‌ را رعايت‌ مي‌كند.

5- براي‌ بدست‌آوردن‌ حق‌ خود از راه‌هاي‌ درست‌ تلاش‌ مي‌كند.

6- همكلاسي‌هاي‌ خود را دوست‌ دارد و به‌ آنها كمك‌ مي‌كند.

7- همكاري‌ با ديگران‌ را دوست‌ دارد.

8- دربازي‌ها و فعاليت‌هاي‌ گروهي‌شركت‌ مي‌كند.

9- مقررات‌ مدرسه‌ را مي‌داند و به‌ آنها عمل‌ مي‌كند.

10- به‌ رعايت‌ مقررات‌ اجتماعي‌ علاقه‌ نشان‌ مي‌دهد.

11- به‌ انجام‌ وظايف‌ و مسئوليت‌هايي‌ كه‌ برعهده‌ او مي‌گذارند، پاي‌بند است‌.

12- نظرات‌ اصلاحي‌ ديگران‌ را در مورد خود مي‌پذيرد.

13- اشتباهات‌ ديگران‌ رابارعايت‌ احترام‌ به‌ آنهاتذكر مي‌دهد.

14- در برابر خدمت‌ ديگران‌ قدرشناس‌ است‌ و از آنها تشكر مي‌كند.

15- آداب‌ سخن‌ گفتن‌ رارعايت‌ مي‌كند.

16- خدمت‌ كردن‌ به‌ ميهن‌ ومردم‌ خودرادوست‌ دارد.


زيستي‌:

1- از حواس‌ خود به‌ خوبي‌ محافظت‌ و استفاده‌ مي‌كند.

2- در نشستن‌ و راه‌ رفتن‌ واستفاده‌از قواي‌ بدني‌به‌ درستي‌ عمل‌ مي‌كند.

3- بهداشت‌ فردي‌ و اجتماعي‌ را رعايت‌ مي‌كند.

4- در حفظ محيط زيست‌ كوشااست‌.

5- با تمرين‌ها وبازي‌هاي‌ مناسب‌،قابليت‌هاي‌ جسمي‌ خويش‌ راافزايش‌مي‌دهد.

6- نكات‌ ايمني‌ را مي‌داند و رعايت‌ مي‌كند.

7- اهميت‌ مصونيت‌ دربرابرامراض‌ رادرك‌ مي‌كند.

8- در حفظ سلامتي‌ خود و ديگران‌ تلاش‌ مي‌كند.


سياسي‌:

1- نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ را مي‌شناسد، به‌ پرچم‌ كشور احترام‌ مي‌گذارد و سرود ملي‌ را ازحفظ مي‌خواند.

2- با زندگي‌ بنيان‌گذار جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ آشنا است‌واز اوبه‌ بزرگي‌ ياد مي‌كند.

3- اهميت‌ استقلال‌ وآزادي‌ را در پيشرفت‌ جامعه‌ درك‌ مي‌كند.

4- به‌ حكومت‌ ديني‌ و ولايت‌ فقيه‌علاقه‌منداست‌.

5- مسلمانان‌ را دوست‌ دارد و نسبت‌ به‌ امور آنان‌ بي‌تفاوت‌ نيست‌.

6- اقوام‌ مختلف‌ ايراني‌ را مي‌شناسد و با آنان‌ احساس‌ همبستگي‌ مي‌كند.

7- افراد عدالتخواه‌ وحق‌ طلب‌ رادوست‌ دارد.

8- سران‌ كفار و مشركين‌ صدر اسلام‌ را مي‌شناسد و با اعمال‌ آنها نسبت‌ به‌ پيامبر و مسلمين‌آشنا است‌.

9- سران‌ كفار و مشركين‌ معاند بااسلام‌ رادرزمان‌ حاضر مي‌شناسد.

10- با مفهوم‌ وحدت‌ وامنيت‌ ملي‌ آشنااست‌ .


اقتصادي‌:

1- كاركردن‌ را دوست‌دارد و به‌افرادي‌ كه‌ كارهاي‌ مفيددارنداحترام‌مي‌گذارد.

2- وسايل‌ خودراتميزوسالم‌ نگه‌مي‌دارد.

3- تن‌پروري‌، بيكاري‌ و راحت‌طلبي‌ را از عوامل‌ شكست‌ فرد وجامعه‌ مي‌‌داند.

4- در حفظ اموال‌ عمومي‌ به‌ عنوان‌ ثروت‌ ملي‌ مي‌كوشد و در استفاده‌ از آنها درست‌ عمل‌مي‌كند.

5- مالكيت‌ خود و ديگران‌ را تميز مي‌دهد و به‌ مالكيت‌ ديگران‌ احترام‌مي‌گذارد.

6- مشاغل‌ و حِرَف‌ موجود در محيط زندگي‌ خودرامي‌شناسد.

7- به‌ استفاده‌ از توليدات‌ داخلي‌ علاقه‌مند است‌.

موضوع‌: اهداف‌ دوره‌ ابتدايي‌در ششصد و چهل‌ و هفتمين‌ جلسه‌ شوراي‌ عالي‌ آموزش‌ و پرورش‌مورخ‌ 29/2/79 به‌ تصويب‌ رسيد.صحيح‌ است‌ ،به‌ مورداجرا گذاشته‌ شود.1- رعایت اصول 12 و 13 قانون اساسی برای اقلیت‌هاي دینی الزامی است.

+ نوشته شده در  شنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 11:59  توسط زعفران تیل آباد  | 

افت تحصیلی و روشهای ایجاد انگیزه درسی در دانش آموزان

 

 منظور از افت تحصیلی چیست؟

 

افت تحصیلی کاهش نسبی فعالیت درسی و مطالعه یک دانش آموز در یک دوره نسبی  در مقایسه با دوره نسبی قبل از آن می باشد.مثلاً کسی که طی سه ماه نمرات در حد 15 داشته اما در دو هفته اخیر در تمامی یا تعدادی از دروس نمرات حدود 12 کسب کرده، می گوییم در حال حاضر نسبت به سه ماه پیش افت تحصیلی دارد. منظور از آوردن کلمه نسبی این است که افت تحصیلی تنها شامل دانش آموزان ضعیف نبوده حتی کسی که چند ماه پیش نمرات حدود 18 داشته اگر در حال حاضر نمرات حدود 16 کسب می کند ، دو نمره نسبت به دوره قبل افت دارد.

 

 

        عوامل موثر بر افت تحصیلی:

         ۱.     عوامل مربوط به خود دانش آموز

·        عوامل فیزیولوژیکی و جسمی مانند ضعف بینایی و شنوایی و غیره

·        عوامل ذهنی و روانی مانند میزان هوش و قدرت حافظه و سلامت روانی

·        نداشتن هدف واقعی و عینی و روشن از تحصیل

·        عدم انگیزش درونی برای تحصیل و مطالعه

·        نداشتن اعتماد به نفس کافی

·        ضعف اراده در تصمیم گیری های تحصیلی و مطالعه و اجرای تصمیمات

·        عدم برنامه ریزی دقیق از لحاظ زمان و میزان مطالعه روزانه

 

·        نداشتن روش مطالعه مناسب برای دروس مختلف

·        مهارت های مطالعه نادرست (مهارت های درست مطالعه در آخر این بحث ذکر  می گردد)

 

   ۲.    عوامل مربوط به خانواده

 

·     اختلاف خانوادگی و خانواده آشفته ، طلاق فیزیکی یا روانی والدین ، وجود  نا مادری یا نا پدری و غیره

·        اختلاف فرزندان با خانواده مانند لجبازی با والدین و اعتراض به جو خانواده

·        وابسته و متکی نمودن فرزندان به والدین در امور درسی و تکالیف منزل از دوران ابتدایی

·    تحقیر ، سرزنش و مقایسه نادرست فرزندان با همسالان موفق و در نتیجه پایین آوردن اعتماد به نفس و خود پنداری آنان

·        تغییرات منفی در خانواده مانند ورشکستگی سیاسی و اقتصادی و اعتیاد و غیره

·    تغییر در جهت ارتقای سریع و غیر مترقبه سطح اقتصادی یا اجتماعی خانواده و از خود باختگی و غافلگیر شدن فرزندان و انواع انحرافات

 

        ۳ .     عوامل مربوط به مدرسه

·        گروه همسالان مانند مزاحمت و شوخی های نابجا در کلاس درس

·        رفتارهای نا مناسب عوامل اجرایی مدرسه مانند مدیر ، معاونین ، دبیران و مشاوران

·    جو عمومی حاکم بر مدرسه از لحاظ درسی مانند سخت گیری بیش از حد دبیران در دادن نمره به خاطر بالا فرض کردن سطح علمی مدرسه یا همرنگ شدن دانش آموز با سایر دانش آموزان ضعیف با فرض اینکه همه دانش آموزان مدرسه ضعیف هستند.

 

         ۴.  عوامل مربوط به اجتماع

 

دوستان نا باب

استفاده نادرست از کلوپ های ورزشی ، بدن سازی ، بیلیارد و غیره

استفاده نادرست از کافی نت ها و گیم نت ها گذراندن وقت زیاد در خیابان ها و خارج از منزل

 

    مهارت های صحیح مطالعه

 

مطالعه با فاصله: مطالعه بی وقفه و مستمر موجب خستگی و بیزاری از مطالعه می شود؛ روش درست ، مطالعه ی با فاصله و استراحت در میان دو وعده مطالعه میباشد. مورد زیر الگوی مناسبی است ‍‍» 90 دقیقه مطالعه و 15 دقیقه استراحت ، 75 دقیقه مطالعه و 30 دقیقه استراحت ، 60 دقیقه مطالعه و 45 دقیقه استراحت ، 45 دقیقه مطالعه و استراحت نسبی زیاد و انجام سایر امور روزانه » یادتان باشد به هر میزان که میزان مطالعه در یک روز افزایش می یابد خستگی زیاد شده و به دقایق استراحت زیادتری نیاز دارید و مدت زمان مطالعه مرحله بعدی باید کاهش یابد.

عدم مطالعه در کنار وسایل صوتی و تصویری روشن

لب خوانی به جای بلند خوانی

مطالعه در حالت نشسته و آرامش به جای حالت حرکت و قدم زدن

مطالعه به موقع و بیدار نماندن در شب برای حضور مناسب در کلاس یا جلسه امتحان روز بعد

مطالعه نکردن در موقع خستگی

عدم مطالعه طوطی وار (بدون درک و تلخیص و طبقه بندی)

مطالعه نکردن با حالت افسردگی

شروع مطالعه از مطالب آسان به مشکل

مطالعه نکردن در حالت نگرانی و اضطراب

 

 

:افت تحصيلي يکي از موضوعاتي است که شايد همه دانش آموزان در طول سالهاي تحصيل خود با آن دست و پنجه نرم کرده باشند.

گاهي اوقات افت تحصيلي از عوامل دروني نشات مي گيرد و گاهي نيز عوامل محيطي دارد. اقتصاد بيمار ، تدريس بد ، وابستگي به کمکهاي آموزشي خارج از مدرسه ، بيماري ، سرخوردگي هاي اجتماعي و خانوادگي و... از جمله عواملي هستند که هر کدام در افت تحصيلي دانش آموزان نقش بسزايي دارند.

 

يکي از دلايل عمده افت تحصيلي مخصوصا در دانش آموزان دوران دبستان وابستگي آنها به والدين است. مثلا وابستگي اي که در دوران ابتدايي بين والدين و فرزندان شکل مي گيرد و وقتي آن نيروي کمکي به هر شکلي يا علتي نتواند ديگر به آنها کمک کند آن وقت زمينه افت تحصيلي در فرزند شما به وجود مي آيد. از آنجا که وابستگي به مرور زمان شکل مي گيرد قطع وابستگي نيز بايد در طول زمان صورت بگيرد. کودک شما بايد روزي روي پاي خود بايستد و بتواند تکاليفش را به تنهايي انجام دهد ، ولي عادت دادن او به اين که هميشه کسي ، دوستي يا قوم و خويشي است که در دروس مدرسه به آنها کمک کند اين تفکر که هميشه کسي براي تکيه کردن وجود دارد را در ذهن او تقويت مي کند و سرانجام با از بين رفتن اين تکيه گاه تحصيلي نشانه هاي افت تحصيلي در کارنامه فرزند دانش آموز شما جلب توجه مي کند.

اين به اين معني نيست که اصلا به دانش آموزان خود کمک نکنيد بلکه هدف شما از کمک بايد اين باشد که او را در شرايطي قرار دهيد که اگر ضعفي دارد روي پاهاي خود بايستد. البته اگر شما به طور ناخواسته کودک تان را به خود وابسته کرده باشيد با اولين تلاش نمي توانيد شرايط لازم را براي داشتن استقلال تحصيلي در او به وجود بياوريد و حتي ممکن است قطع کمکهاي آموزشي شما سبب افت تحصيلي موقت فرزند دانش آموزتان شود، ولي اين دوره مدت زيادي به طول نخواهد انجاميد ؛ البته شما بايد زمان مناسبي را براي قطع کمکهاي آموزشي خود انتخاب کنيد. براي مثال در جريان امتحانات نبايد يکدفعه پشت فرزند خود را خالي کنيد.

بهترين زمان براي اين کار وقتي است که امتحانات جدي در پيش روي فرزند دانش آموز شما وجود ندارد. اگر والدين ، فرزندان خود را به جاي يادگيري در مدرسه به يادگيري در محيط خانه وابسته کنند براي هميشه معلول يک علت بزرگ باقي خواهند ماند.

مشکلات خانوادگي

دعواهاي خانوادگي زن و شوهر و تداوم آنها يکي از عواملي است که بشدت سبب تضعيف روحيه و افت تحصيلي دانش آموزان مي شود. از آنجايي که کودکان در چنين لحظاتي زود انرژي و توان خود را از دست مي دهند و نمي توانند همزمان با تحصيل بار مشکلات خانوادگي را نيز به دوش بکشند خسته و ناتوان مي شوند و اولين آثار خستگي روحي آنها را مي توان در کيفيت نمرات درسي آنها مشاهده کرد.www.zibaweb.com

والدين نبايد در چنين شرايطي از فرزند دانش آموز خود توقع نمرات خوب داشته باشند و به او بگويند اين دعواها ربطي به تو ندارد. چنين چيزي غير ممکن است زيرا فرزندان جزيي از محيط خانواده هستند و هر چيزي چه مثبت چه منفي تاثيرات زيادي روي آنها در محيط خانواده خواهد داشت. اين وظيفه والدين است که مراقب روحيه فرزندان دانش آموز خود باشند تا مانع از فرورفتگي شخصيتي آنها شوند و به اين ترتيب راه را بر هر نوع زمينه انحرافي که در چنين لحظاتي آينده فرزندان را تهديد مي کند ببندند.

 

اظهارات نامناسب در حضور دانش آموزان

گاهي اوقات يکي از عوامل افت تحصيلي دانش آموزان معلمها هستند. گاهي ديده شده تعدادي از معلمان بعضي اوقات در سر کلاس درس شروع به شکايت از وضع مادي خود مي کنند و ناخواسته اين پيغام را براي دانش آموزان مي فرستند که تحصيل در شرايط امروز جامعه فايده اي ندارد و کساني که در جستجوي وضع مادي بهتري مي گردند بايد آينده بهتر را در بازار کار جستجو کنند. بايد به خاطر داشت که اين تبليغات سوئ دانش آموزان را منحرف مي کند و همين انحراف از تحصيل زمينه ساز افت تحصيلي آنها مي شود. 

اعتماد به نفس دانش آموز خود را تقويت کنيد

 

کمبود اعتماد به نفس در دانش آموزان يکي از عواملي است که دانش آموزان را از تلاش و خودباوري باز مي دارد و سبب افت تحصيلي شديد آنها مي شود. والدين بايد به دانش آموزان خود کمک کنند تا خودشان را باور کنند و بتوانند خلاقيت هاي تحصيلي خودشان را بروز دهند. ترس از رفوزه شدن يا گرفتن نمرات بد در امتحانات آخر سال يکي از عوامل خطرناکي است که سبب افت تحصيلي شديد دانش آموزان مي شود.

ترس از شکست ، انرژي دانش آموزان را ضعيف مي کند و آنها را به عقب هل مي دهد. مي شود با صحبت کردن و تعريف خاطراتي از دوراني که خودتان نيز دانش آموز بوديد ترس آنها را از امتحانات کاهش دهيد. بعضي از دانش آموزان خيلي زودرنج هستند و به همين علت زود به مرز افسردگي مي رسند. والدين بايد به آنها راه مبارزه با مشکلات را بياموزند. بايد به فرزند دانش آموز خود بياموزيد تمام مشکلاتي که بر سر هر انساني مي آيد به خاطر اين است که آنها نتوانند خوب پيشرفت کنند و مشکلات نيز همين را مي خواهند. به فرزند دانش آموز خود بياموزيد که مقاومت و استقامت را در خود تقويت کند. البته والدين خود بايد الگوي مناسبي براي فرزندان باشند. هر گام موثري که شما در راه تقويت اعتماد به نفس فرزندتان بر مي داريد زمينه سازي براي پيروزي هاي تحصيلي آينده آنها خواهد شد

 

مثلا وقتي معلمي به جاي تقويت انگيزه دانش آموزان براي ادامه تحصيل و کسب نمرات بهتر به آنها مي گويد که پول در بازار ريخته و با گفتن اين که ما هم اشتباه کرديم آمديم معلم شديم و با شما کله پوک ها سر و کله مي زنيم يا اگر رفته بوديم به بازار ، حالا وضع ما بهتر از اينها بود اين گونه افکار را در سر کلاس درس مطرح مي کنند و مقام معلم را پايين مي آورند ، همين پيام در ذهن دانش آموزان تاثير مي گذارد و سبب انحراف ذهني آنها مي شود.

به همين ترتيب والدين نيز در افت تحصيلي خيلي نقش دارند. يک حرف مي تواند سرنوشت دانش آموزي را عوض کند و سبب دلسردي او از ادامه جدي تحصيلات شود. بايد مراقب اظهاراتي که در حضور دانش آموزان درخصوص آينده و فارغ التحصيل شدن مي شود بود. بعضي از والدين ناخواسته اين طرز فکر را در ذهن فرزندان خود به وجود مي آورند که درس خواندن به بيراهه رفتن است. به خاطر داشته باشيد از آنجا که فرزندان شما در سن کم تجربگي هستند و از اظهارات اطرافيان نزديک خود الگوبرداري مي کنند نبايد در حضور آنها چيزهايي را بيان کرد که تاثيرات منفي بر آنها داشته باشد.

 

دوستان ناباب

 

يکي از عوامل ديگر که سبب افت تحصيلي شديد دانش آموزان مي شود معاشرت با افراد ناباب است. فراموش نکنيد که دوستان در سرنوشت فرزندان شما نقش خيلي موثري دارند. بکوشيد به طور غير مستقيم کنترلي روي دوستان فرزندان خود داشته باشيد و مراقب ارتباطهايي که آنها با ديگران در خارج از محيط خانواده برقرار مي کنند باشيد. در مدرسه دانش آموزان زيادي با افکار و شخصيت هاي متفاوت وجود دارند که همگي آنها مي توانند تاثيرات مثبت و گاه نامطلوبي روي فرزند شما داشته باشند. طبيعتا شما هميشه نمي توانيد همراه فرزند خود باشيد ، ولي مي توانيد به او بياموزيد هر کسي را به دوستي قبول نکند. بکوشيد علاوه بر داشتن شناختي از دوستان نزديک فرزندان خود شناختي نيز از خانواده آنها داشته باشيد.

 

غذا و بيماري

 

بيماري مي تواند در افت تحصيلي دانش آموزان نقش داشته باشد. والدين همواره بايد مراقب جسم و روح فرزندان خود باشند و به تغذيه آنها در طول سالهاي تحصيل بخصوص هنگام امتحانات اهميت ويژه اي قائل شوند. دانش آموزان بايد غذاي مناسبي ميل کنند تا انرژي مورد نياز براي يادگيري در سر کلاس درس را داشته باشند. دانش آموزاني که غذاي کافي نمي خورند همواره در سر کلاس درس خسته ، افسرده و زودرنج هستند و چيزي ياد نمي گيرند.

 کمبود عاطفه

خيلي از دانش آموزان در فاصله سالهاي راهنمايي - دبيرستان دل به عشقهاي زودرسي مي دهند که سبب انحراف فعاليت هاي ذهني آنها از مطالب درسي به احساسات زودگذر مي شود. در چنين شرايطي دانش آموزان به جاي صرف انرژي خود براي مطالعه دل به احساسات خود و طرف مقابل مي دهند و تمام تلاش خود را براي جلب توجه طرف مذکور متمرکز مي کنند و از مسير اصلي منحرف مي شوند. بايد دانست کمبود عاطفه در دانش آموزان به سرعت خود را نشان مي دهد.www.zibaweb.com

والدين مي توانند براي بازگشت مجدد فرزند دانش آموز خود به مسير اصلي زندگي نقش موثري در اين خصوص ايفا کنند. ارتباط برقرار کردن با غيرهمجنس در طول تحصيل در سال هاي آخر دبيرستان که سالهاي سرنوشت سازي در آينده دانش آموزان هستند سبب تغيير هدف و علاقه مي شود. به دانش آموزان خود بياموزيد که دوست داشتن درس و نه دوست داشتن ديگران آنها را به پيروزي مي رساند. دانش آموزاني که از درس راهي براي رسيدن به هدف نساخته اند انگيزه هم براي پيروزي ندارند.

 

تكليف خانه

تكليف دانش آموزان در منزل فعاليتي هدفدار، تكنيكي و وسيله اي در خدمت يادگيري است لذا نبايد آنرا به منزله وسيله اي جهت پر كردن اوقات فارغت دانش آموزان و يا سرگرم كردن آنان تلقي نمود. تكليف بايد با تواناييها و علايق دانش آموزان مطابقت داشته باشد.

 

مدت تكليف بايد متناسب باشد با مدت زماني كه لازم است دانش آموز در منزل صرف امور درسي كند. ولي گهگاه اين تناسب رعايت نمي شود. و تكاليف سنگين بر دانش آموزان تحميل مي شود كه موجب خستگي و دلسردي مي شود.

 

«كرزيك (1966) در يكي از مطا لعاتش از محصلين علل بي ميلي شان به انجام تكاليف را جويا شد. آنان عمدتاً اين سه مورد را ابراز داشتند: مزاحمتهاي درون خانه _ عدم جذابيت تكاليف _ تماشاي تلويزيون _ آموزگاران نيز مهمترين علل را به ترتيب عدم علاقه به درس و مدرسه _ زياد بودن تكاليف و عدم رسيدگي و كنترل اولياء ذكر كرده اند. »1

معلم بايد در خصوص زماني كه هر دانش آموز براي انجام تكليف صرف مي كند و نيز از علاقه پشتكار، استعداد، سرعت عمل، و... اطلاعات كافي داشته و بر اين اساس براي دانش آموز تكليف تعيين كند. و گاه نيز دانش آموز به دلخواه خود از بين آنها، تكليف براي خود انتخاب كند.

 

محتواي كتب درسي

 

از عوامل مهم و تعيين كننده در افت يا پيشرفت تحصيلي دانش آموزان كتابهاي درسي است كه به دانش آموزان ارائه مي شود. اين مسئله از دو جهت در نظام آموزشي حائز اهميت است. اول آنكه: ارزشيابي تحصيلي و استخدامي، تعيين صلاحيت علمي افراد و نيز ملاك ورود به دانشگاهها و مراكز آموزشي عالي، و... بر محور كتابهاي درسي و فهم محتواي آن استوار است. دوم اينكه: اگر بگوييم كتب درسي تنها وسيله آموزشي است كه در اختيار معلمين قرار مي گيرد، سخني به گزاف نگفته ايم.

 

اكنون اين سئوال به جاست كه آيا تنه هدف نظام تعليم و تربيت انتقال محتواي كتب درسي به دانش آموزان است؟ آيا انتظار جامعه، از نظام آموزشي تنها انباشته كردن اصطلاحات و مفاهيم موجود در كتب درسي است در ذهن دانش آموزان يا نه آنچه مهم است، تربيت صحيح و اسلامي دانش آموزان است. يعني ايجاد جو و محيطي مطلوب در مدرسه براي رشد و پرورش استعداد هاي نهفته و شكوفا كردن قوه ابتكار و خلاقيت، آموزش آداب و ارزشهاي اسلامي به دانش آموز است تا با آمادگي قبلي كافي افرادي سازنده براي جامعه تربيت شوند.

 

«آنچه بايد در هر نظام تعليم و تربيت و ملحوظ باشد، تربيت شهروندان سازگار، ساختن و پرداختن شخصيتهاي سالم، انتقال علوم و معارفي است كه ابعاد وجود مختلف جهان هستي را مي شناساند. » 2پر واضح است كه انتقال علوم و معارف تنها نقش ابزار و مقدمه دارند نه هدف. لكن متأسفانه آنچه در نظام آموزشي ما به عنوان هدف اصلي قلمداد مي شود تنها انتقال دانش و معارف موجود در كتابهاست!

 نويسنده:محمدصادق امینی منبع:روزنامه جام جم

 نقش انگیزش درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان ویادگیری آنها

 

ایجاد هوشیاری وتوجه دردانش آموزان: وجوددقت وتوجه ازعوامل مهم درفراگیری مطالب درسی است ودقت وتوجه کم سبب یادگیری ضعیف دردانش آموزان می گردد.بنابراین معلمان ومربیان برای افزایش سطح توجه ودقت دانش آموزان، باتوسل به تدابیروروشهای مختلف،می توانند توجه دانش آموزان رابه مطالب درسی جلب نمایند.درحقیقت معلم بایددرکلاس درس،نقش یک محرک رابازی کند.معنی دار کردن مطالب،پیچیدگی وسهولت یاسختی وآسانی مطالب وگفته ها،رفتارهای معلم ازقبیل نگاه کردن یکسان وهمه رامخاطب قراردادن،کیفیت نوشته های معلم برروی تخته،همه به طورمستقیم توجه ودقت دانش آموزان راتحت تأثیرقرار می دهد.معلم بااستفاده ازتدابیرآموزشی می تواند بعدازایجادتوجه ودقت دردانش آموزان آن رادرسطح مطلوب حفظ نماید.ازسوی دیگرکم یازیادبودن علاقه دانش آموزان نسبت به یادگیری وآموختن موضوعهای مختلف درسی به تجارب آنها دربرخوردبااین موضوع ها ارتباط دارد.تجارب یادگیری دانش آموزان دردرسهای مختلف وقتی به صورت موفقیت ها یا شکست های پی درپی باشد، سبب ایجاد تصوراتی نسبت به تواناییهادررابطه بایادگیری موضوع های مختلف می شودوحتی انگیزه آنهارادررابطه باموضوع های مشابه،تحت تأثیرقرار می دهد.اگردانش آموز معتقد باشدکه درگذشته،دریادگیری مطالب مشابه بامطالب جدید موفق بوده است باعلاقمندی ودقت به مطالب جدیدگوش فراداده وآنها رامی آموزد، اما اگر به این اعتقاد رسیده باشدکه یادگیری مطالب جدید نیزمانند یادگیری مطالب مشابه درگذشته منجر به شکست خواهد شد،نسبت به یادگیری آن مطلب ازخودعلاقه نشان نخواهد داد.این انگیزه های مثبت ومنفی ابتدا مشخص ومحدود به موضوعهای خاص درمدرسه هستند،اما باافزایش تجارب مثبت یامنفی، گسترش می  یابند وتا آنجا پیش میروند که تمام دروس رافرامی گیرند. اگر تجارب داتش آموزازمحیط مدرسه خصوصاً درسالهای نخست تحصیلی حاکی از وجودشایستگی ولیاقت درمدرسه باشد،تجارب احساس موفقییت وافزایش اعتماد به نفس درسالهای آتی نیزتکرار خواهد شد.چنین فردی قادرخواهد بود باتکیه براین تجارب موفقیت آمیزدرحین تحصیل آن رابه زندگی واقعی خودتعمیم دهد وبدون تحمل سختی بربحران ها،فشارهاواسترس های شدیددرزندگی غلبه کند.این احساس لیاقت وشایستگی که در مدرسه آموخته می شود،وی راقادرمی سازددرحل مسائل ازروشهای واقع بینانه ای استفاده کند.ازسوی دیگر،تجارب شکست وعدم شایستگی طی سالیان تحصیل درمدرسه دردانش آموزان سبب ایجاد علائمی ازاحساس حقارت وخودکم بینی وپریشانی می شودوبرارتباطات آنها دردنیای خارج ازمدرسه نیز تأثیرمی گذارد.  www.zibaweb.com

 

 پیشنهادهایی برای برانگیختن وحفظ توجه وعلاقه به یادگیری دردانش آموزان:

* معلمین گرامی به دانش آموزان خودنشان دهید که به آنها علاقه دارید وآنها به کلاس شما«تعلق» دارند. اسامی آنان رایادبگیرید.

* همکاری میان دانش آموزان رابااستفاده ازانواع شوراهای دانش آموزی(تحصیلی،بهداشتی)تشویق کنید  * درصورت لزوم درشیوه کاری خود تغییردهید ومیان ساعات تدریس طولانی وسخت،فرصت استراحت کوتاهی مثلاً یک حرکت ورزشی ساده رافراهم کنید.

 * برای تشویق روح همکاری،جلساتی برای درمیان گذاشتن مسائل تشکیل دهید.

* ارزش یادگیری رابه دانش آموزان گوشزد کنید ومحدودیت ها وزیانهای عدم یادگیری رایادآورشوید. تأثیر مشوق هادرانگیزه: مشوق عاملی است که دستیابی به آن،انگیزه های افرادراارضامی نماید.برای دانش آموزان نمره خوب ورسیدن به پاسخ صحیح یک مسئله هردومشوق به حساب می آیند.درواقع مشوق ها همان تقویت کننده های مثبت بوده وعاملی هستندکه افرادبرای دستیابی به آن کوشش می نمایند.

تقویت کننده های مثبت به چهاردسته تقسیم می شوند:

 1-تقویت کننده نخستین:مانند آب وغذاکه درحقیقت نیازهای فیزیولوژیکی موجودزنده را ارضا می کند.

 2- تقویت کننده شرطی:مانند پول ، نمره ، مقام ، شغل و ... 

 3- تقویت کننده اجتماعی:مانند توجه،محبت،تائید،لبخندزدن ونوازش کردن و ... هستند.

4- تقوین کننده شخصی:که به آن انگیزش درونی نیزگفته می شودکه درحقیقت رضایت خاطرحاصل از یادگیری وکسب دانش ازآن موارد می باشد.این انگیزه ها نیازی به تقویت کننده های مشخص خارجی نداشته بلکه فعالیت یادگیری ونتایج حاصل ازآن،خوداثرتقویتی دارند.باتوجه به تقویت کننده های فوق الذکربه معلمین ووالدین توصیه می شود که دردانش آموزان به تدریج اثر انگیزه های بیرونی راکم کرده ومشوق انگیزش درونی باشند تابدین ترتیب دانش آموزان یادگیری رابه خاطر یادگیری وفراگرفتن آموخته های جدیدانجام دهند،نه به خاطرکسب مشوق های مادی وزودگذر. www.zibaweb.com

به معلمین و والدین گرامی توصیه می شودکه به موارد زیرتوجه کنند:

* معلمان ارارائه مطالب کسل کننده واستفاده ازروشهای یکنواخت تاحدامکان خودداری کرده وتنوع درشیوه تدریس رارعایت کنندوازمتکلم وحده بودن پرهیزنمایند.

* میزان توجه ودقت شاگردان به معنی داربودن مطالب،تازگی،پیچیدگی وسادگی مطالب نسبت مستقیم دارد،بنابراین،این امرهمراه باتغییردررفتارمعلم حین درس توجه ودقت دانش آموزان راافزایش خواهدداد.

* استفاده ازتشویق های کلامی مانند عالی،مرحبا،احسنت پس ازعملکرددرست شاگردان سبب افزایش و تقویت یادگیری می گردد.

* والدین ومعلمین ازنمرات دانش آموزان تنها به عنوان وسیله ای برای دادن بازخوردوتوجه هرچه بیشتر آنان به نقاط ضعف وقوت خود ومیزان یادگیری ایشان استفاده کنند،نه بعنوان وسیله ای برای تنبیه.

 *معلمان مطالب آموزشی بصورت متوالی ازساده به مشکل ارائه دهند تادرابتداشاگردان دریادگیری مطالب ساده موفقیت بدست آورند وانگیزه آنها درکسب یادگیری های بعدی افزایش یابد.

* معلمین ازایجادرقابت وهم چشمی دربین دانش آموزان،خودداری ورزند.

* معلمین بااستفاده ازمثالها واصطلاحات آشناوساده،زمینه افزایش سرعت یادگیری راایجادکنند.

* استفاده ازبحث های گروهی،بازیهای آموزشی،ایفای نقش مراجعه به کتابخانه وجمع آوری اطلاعات و آگاهی ازمیزان پیشرفت خود سبب افزایش علاقه وتوجه دردانش آموزان می گردد. درانتها یادآوری این نکته مهم به نظرمی رسد که ایجاد فضای آزادیادگیری بدون احساس ترس واضطراب ازعدم موفقیت وشکست،تشویق دانش آموزان به اظهارعقایدواندیشه های خودودرنتیجه افزایش حس مسئولیت وقبول توانائیها وشایسته گیهای خودازاموربسیارمهمدرفراگیری سریع تر ومناسب تراست.

منابع:

 1- سیف،علی اکبر- روانشناسی پرورشی ،  انتشارات آگاه ، چاپ اول 1376

 

2- ریتاویکس،نلسون-الن سی،ایزرائل،ترجمه محمدتقی منشی-انتشارات آستان قدس 1375

 چگونه دانش آموزم را به درس علاقه مند کنم
 صفحه S04 جامعه (جنوبي) ، شماره سريال 17104 ، تاريخ انتشار 870722
 
 برای بارور شدن نهال تعلیم و تربیت، ملاحظه و مراعات کیفیت شخصیت ها در درجه اول اهمیت قرار دارد.
 یکی از امور مسلم در تربیت اسلامی این است که افراد همان طور که از لحاظ محیط هایی که در آن پرورش می یابند با یکدیگر فرق دارند، در موهبت ها و استعدادها و لیاقت ها نیز با یکدیگر متفاوتند. شکی نیست که این تفاوت ها ناشی از حکمت الهی است. زیرا همین تفاوت ها انسان را به سوی تکامل سوق می ده.
 معلمی که بدون توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان برایشان تکلیف تعیین می کند و از همه انتظارات یکسان دارد، معلم موفقی نیست. چنین معلمی دیر یا زود در امر تعلیم با مشکل روبه رو می شود. زیرا تعدادی از دانش آموزان نمی توانند انتظارات او را برآورده کنند و این جاست که معلم به تنبیه بدنی و یا غیربدنی روی می آورد و البته تنبیه بدنی غالبا سازنده نیست. بلکه به عنوان یک عامل بازدارنده محسوب می شود. کودک ممکن است از ترس تنبیه ظاهرا از کاری دست بردارد اما عادت او از بین نمی رود. تنبیهات غیربدنی نظیر طعنه، سرزنش، دشنام و تحقیر نیز ضررشان کمتر از تنبیهات بدنی نیست. حضرت علی(ع) می فرماید:
 زیاده روی در ملامت و سرزنش آتش لجاجت را شعله ور می کند
.
 این قبیل تنبیهات شخصیت کودک را در هم می کوبد و اسباب ترس و اضطراب وی را فراهم می کند. برای جلوگیری از رفتار ناشایست دانش آموزان، معلم باید با اشاره موارد منفی در رفتار آن ها را تذکر دهد. چرا که آشکارگویی پرده هیبت و ابهت معلم را دریده و موجب جرات و شهامت شاگرد می شود و با لجبازی کردن سعی در تکرار عمل می نماید.
 متاسفانه تعدادی از معلمین زمانی که در شروع سال تحصیلی به کلاس وارد می شوند، دانش آموزان گستاخ و شلوغ را شناسایی کرده و برای جلوگیری از مشکلات بعدی با طعنه و دشنام و تحقیر سعی در سرکوب کردن او می نمایند. این عمل ممکن در مورد تعداد انگشت شماری از دانش آموزان، به ظاهر با موفقیت همراه باشد اما آتش لجاجت را در وجود او شعله ور می کند و حداقل کاری که می کند توجه نکردن و دل سردشدن از درس می باشد و در مورد تعدادی از دانش آموزان نیز باعث درگیری های لفظی و زمینه تنبیه های بدنی و غیر بدنی می گردد.
 درست است که معلم در شروع سال تحصیلی باید به شناسایی دانش آموزان بپردازد و بلکه این بهترین کار می باشد اما این شناسایی باید برای ریشه یابی مشکلات جسمی و رفتاری او باشد. دانش آموزان یک کلاس فقط از نظر پایه تحصیلی با هم یکی هستند و در بقیه موارد مثل بهره هوشی، استعدادها، توانمندی ها، سطح درآمد خانواده، سطح سواد، فرهنگ و ارزش های مورد قبول خانواده با هم متفاوتند. شاید دانش آموزی که اینک سرکلاس نشسته است، شب گذشته شاهد بدترین نزاع و درگیری پدر و مادر بوده است. دیگری به دلیل مشکل مالی خانواده، از تغذیه درستی برخوردار نیست و از نظر جسمانی آمادگی پذیرش درس را ندارد. دیگری مرتب مورد تحقیر و سرزنش خانواده قرار دارد و در جواب آن ها لجاجت و سرکشی را در پیش گرفته است. در کنار آن ها کسی است که از فرط توجه و حمایت پدر و مادر نیازی به توجه به درس و معلم نمی بیند. حال چگونه می توانیم از همه انتظارات یکسان داشته باشیم. چرا به جای این که به دانش آموز بر چسب گستاخ، پررو، بی تربیت و تنبل بزنیم، ریشه مشکل را پیدا نکنیم. درست است که حل کردن مشکل تمام دانش آموزان و یا حتی بعضی از آن ها در توان معلم نیست، اما شناخت مشکل و توجه به آن ممکن و راه گشا می باشد.
 راه حل درست و منطقی دربرخورد با دانش آموزان این است که به او توجه کنیم و احترام بگذاریم. احترام یکی از بزرگ ترین عوامل جلب محبت و اطاعت است و توهین به شخصیت مردم یکی از مهم ترین وسایل برانگیختن دشمنی و مخالفت است.
 حضرت علی(ع) فرمود: با مخاطب خویش پسندیده سخن گویید تا او نیز با شما با احترام جواب گوید.
 همچنین نیاز آدمی به تحسین و تشویق از تمایلات فطری است و تا پایان عمر با آدمی می ماند. اصولا تصور این که عمل انسان مورد قبول دیگران واقع شود به انسان قدرت می بخشد و انسان از آن لذت می برد. شاید بعضی معتقد باشند که یک دانش آموز گستاخ و تنبل موردی برای تشویق ندارد. در صورتی که این طور نیست و معلم باید با صبر و حوصله ای که به خرج می دهد، رفتارهای نادرست دانش آموز را ندیده بگیرد و در عوض به دنبال کوچک ترین و کم اهمیت ترین مورد برای تشویق باشد.
 من این مورد را بارها در کلاس آزموده ام و نتیجه خوشایندی گرفته ام. در مورد دانش آموزان شلوغ، کمترین توجه آن ها به درس و یا دست بلند کردن آن ها برای پاسخ دادن حتی اگر جواب سوال بسیار آسان و قبل از او کسی پاسخ را داده باشد، می تواند بهانه ای برای تشویق باشد. دادن مسئولیت به دانش آموزان شلوغ و حمایت از آن ها در برابر بقیه دانش آموزانی که به آن ها بر چسب بی تربیت و... می زنند، راه را برای ارتباط با دانش آموز باز می کند.
 یکی از مواردی که خود تجربه کردم، دانش آموزی بود که بسیار گستاخ و تنبل بود و هیچ وقت تکلیف نداشت طوری که وقتی مشکلش را در جمع همکاران مطرح کردم، تقریبا همه این طور پاسخ دادند که:
 او دانش آموزی پررو و از خود راضی است و به هیچ عنوان درست شدنی نیست. وقت خود را صرف او نکنید که فایده ندارد. اوبا خنده هایش کلاس را به تمسخر گرفته است و...
 اما من تصمیم داشتم که او را به کلاس و درس علاقه مند کنم. پس از تحقیقاتی که انجام دادم، متوجه شدم که وی فرزند یک خانواده پرجمعیت بود. پدر کارگر و بی سوادی داشت که به خاطر سختی هایی که خود در زندگی متحمل شده بود، دوست داشت بچه هایش باسواد شوند. بنابراین هر وقت نمره بدی از آن ها می دید، آن ها را به شدت کتک می زند و متاسفانه کتک خوردن برای بچه ها یک عادت شده بود.
 پس از آگاهی از مشکلاتش، با خانواده اش صحبت کردم و قول همکاری از آن ها گرفتم. در جمع همکاران نیز مشکلات او را مطرح کردم و با هم توافق کردیم که از طریق محبت و تشویق، باعث تغییر در رفتار او شویم. در اولین جلسه ای که وارد کلاس شدم به دنبال فرصتی بودم که او را تشویق کنم اما به دست آوردن این فرصت در جمع شاگردانی که تا به حال فقط شاهد تنبیه و تحقیر او در کلاس های مختلف بودند بسیار دشوار بود.
 سرگروه ها تکالیف خود را نشان دادند و اعلام کردند که فلانی باز هم تکلیف ندارد. از او خواستم دفترش را بیاورد برای اولین دفعه دو سوال آن هم بدون جواب اما با خطی زیبا نوشته بود. فرصتی که به دنبالش بودم فراهم شد. بنابراین با چشم پوشی از ننوشتن کامل سوالات و جواب ندادن به آن، دفترش را بالا گرفتم و گفتم:
 بچه ها ببینید دوستتان چه خط زیبایی دارد و چقدر تمیز نوشته استwww.zibaweb.com
 در حالی که ناباورانه به من چشم دوخته بود، اضافه کردم: حیف نیست، شما که خطی به این زیبایی داری، تکلیفت را کامل ننویسی؟ سپس از بچه ها خواستم او را تشویق کنند و در زیر دفترش چنین نوشتم: هزار آفرین به شما فرزند خوبم که چنین زیبا می نویسی. اگر جواب سوال ها را هم بنویسی حتما زیباتر می شود. موفق باشید. در جلسات بعد نیز در جست وجوی نکات مثبت رفتارش بودم و کمترین توجه به درس و یا کمترین پیشرفت در درس را مورد تشویق قرار می دادم. بعد از چندین جلسه نشانه هایی از تغییر رفتار مانند: دست بلندکردن، شرکت در بحث های کلاس، کاهش بی انضباطی و برقراری ارتباط دوستانه با هم کلاسی ها و معلمین در او مشاهده شد، از طرف دیگر معاون مدرسه نیز از او خواسته بود که اسامی دانش آموزانی را که دیر می آیند به دفتر گزارش کند و همین امر او را نسبت به قوانین مدرسه مطیع تر کرده بود. کم کم دانش آموز گستاخ و تنبل اول سال به دانش آموز مودب و مسئولیت پذیر و علاقه مند به درس تبدیل شد.
 از جمله علل این تغییر رفتار احترام به شخصیت دانش آموز، چشم پوشی عیب ها و سعه صدر معلم برای جلوگیری از تضاد با دانش آموز، تشویق کوچک ترین رفتارهای مثبت و برجسته کردن این رفتار به ظاهری بی ارزش و مهم تر از همه ایجاد رابطه دوستانه بین معلم و دانش آموز می باشد. درست است که وجود استعدادهای متفاوت در افراد، معلم را وادار می کند تا برخوردهای متفاوتی داشته باشند ولی در صمیمی بودن نباید تفاوت بگذارند. اگر معلم با دانش آموز صمیمی باشد، دانش آموزان نیز متقابلا او را دوست خواهند داشت و همین رابطه دوستانه، باعث نفوذ معلم در دانش آموز می شود. دانش آموز اگر معلم خود را دوست بدارد، سخنان او را قبول می کند و خود را موظف به پیروی از او می بیند.
 http://www.khorasannews.com

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 14:31  توسط زعفران تیل آباد  | 

آموزش املا به روش بازی

املای آبی:

با استفاده از بطری‌های خالی سس یا قطره چکان یا آفتابه و آب. در این روش دانش‌آموزان به محیط حیاط برده می‌شوند و کلماتی را که معلم می‌گوید، آن‌ها به وسیله‌ی آب و فشار قوطی روی زمین می‌نویسند.

روش توپی:

کلمات کلیدی یا مشکل را روی کاغذ نوشته و روی توپ می‌چسبانیم و هر بار توپ را به طرف یک دانش‌آموز پرتاب کرده، او پس از دیدن کلمه، جمله‌ای را به تمام کلاس دیکته می‌گوید.

کلمه‌ی گم شده:

 چند کلمه را روی تابلو درست می‌نویسیم، یکی از دانش‌آموزان را از کلاس بیرون می‌فرستیم و سپس یکی از کلمه‌ها را پاک می‌کنیم تا دانش‌آموز وقتی وارد کلاس شد حدس بزند کدام کلمه پاک شده است و آن را مجدداً بنویسد.

نوبت کیه؟:

در این روش بخش‌های هر کلمه و یا ترکیب‌ها را در کارت‌هایی نوشته و به دانش‌آموز داده می‌شود. آموزگار کلمه‌ای را نام می‌برد و هر دانش‌آموزی که کارتی را در دست دارد که می‌تواند آن کلمه را بسازد بیرون می‌آید و یکی دیگر از دانش‌آموزان آن کلمه را روی تخته می‌نویسد.

اسم، فامیل:

این همان بازی قدیمی است با این تفاوت که ستون‌ها کمتر و صدای اول کلمه‌ی مورد نظر چاپ شده است.

 روش مشارکتی:

هر گروه یک جمله را آماده کنند و به ترتیب برای کلیه دانش‌آموزان کلاس دیکته کنند.

در گروه (سه یا چهار نفری) یکی از اعضا جمله را می‌گوید و دیگر اعضا می‌نویسند. یکی از اعضا نیز می‌تواند به عنوان ناظر درست نویسی جمله گروه را کنترل کند.

املای پای تخته:

به روش مسابقه:

بین چند نفر اجرا شود که ابتدا تخته بین دو یا سه نفر تقسیم شود و کلمه یا جمله توسط معلم یا گروه به آن‌ها گفته شود.

با خواندن واژه‌ها توسط آموزگار:

کلمه‌ی مورد نظر در هر گروه بر روی تخته وایت برد که روی میز هر گروه قرار دارد نوشته و بعد از آن هر گروه کلمه‌ی خود را به دیگر افراد کلاس نشان می‌دهند و در صورت اشتباه آن را تصحیح می‌کنند.

 املای جای خالی:

به روش کلمه:

در یک متن از پیش تهیه شده بعضی از کلمات را جا می‌اندازیم، سپس از روی متن برای کلاس می‌خوانیم و حتی کلمه‌ای هم که جا افتاده توسط معلم خوانده می‌شود. کودکان کلمه را پس از شنیدن در جای مناسب آن قرار می‌دهند.

به روش حرف:

به روش بالا عمل می‌شود البته به جای حذف کلمه برخی از حروف کلمه پاک می‌شود.

املای تصویری:

تصاویر نیمه مجسم:

در این روش واژه‌ها را در زیر هر تصویری می‌نویسند.

اجسام مجسم:

تعدادی وسایل که نوشتن کامل آن را آموخته‌اند روی میز چیده تا دانش‌آموزان به صورت فردی یا گروهی آن‌ها را املا اذعان داشتند. از این رو بر آن شدیم که چند نمونه از روش‌های طراحی متن و اجرای املا را بیان کنیم.

 روش مشورتی:

در این روش اعضای گروه در ساخت جمله و یا متن کامل املا شرکت فعال دارند. می‌توانیم کلماتی را در اختیار گروه‌ها گذاشته تا با هم فکری جمله‌های معنی دار و کامل بسازند.

روش بازی:

استفاده از مهره‌های خانه سازی:

روی مهره‌های خانه سازی حروف، ترکیب‌ها و یا کلمات با استفاده از کاغذ، نوشته شده است، در اختیار کودک یا گروه قرار می‌دهیم تا به ساخت کلمه و جمله بپردازند.

استفاده از خمیرهای بازی:

در گروه دانش‌آموزان حروف یا کلمه‌ای را با خمیر بازی درست می‌کنند و در معرض دید دیگر گروه‌ها قرار می‌دهند.

استفاده از برگه‌ی مچاله شده:

در این روش کلمات کلیدی را روی کاغذ نوشته و پس از مچاله کردن در اختیار آنان قرار می‌دهیم کودکان پس از خواندن کلمه‌ی مورد نظر خودشان به گروه‌های دیگر سرکشی می‌کنند تا کلماتی که شبیه نوشته خودشان هست پیدا کنند و با گروه جدید یک جمله بسازند.

 املای آبی:

با استفاده از بطری‌های خالی سس یا قطره چکان یا آفتابه و آب. در این روش دانش‌آموزان به محیط حیاط برده می‌شوند و کلماتی را که معلم می‌گوید، آن‌ها به وسیله‌ی آب و فشار قوطی روی زمین می‌نویسند.

روش توپی:

کلمات کلیدی یا مشکل را روی کاغذ نوشته و روی توپ می‌چسبانیم و هر بار توپ را به طرف یک دانش‌آموز پرتاب کرده، او پس از دیدن کلمه، جمله‌ای را به تمام کلاس دیکته می‌گوید.

کلمه‌ی گم شده:

 چند کلمه را روی تابلو درست می‌نویسیم، یکی از دانش‌آموزان را از کلاس بیرون می‌فرستیم و سپس یکی از کلمه‌ها را پاک می‌کنیم تا دانش‌آموز وقتی وارد کلاس شد حدس بزند کدام کلمه پاک شده است و آن را مجدداً بنویسد.

نوبت کیه؟:

در این روش بخش‌های هر کلمه و یا ترکیب‌ها را در کارت‌هایی نوشته و به دانش‌آموز داده می‌شود. آموزگار کلمه‌ای را نام می‌برد و هر دانش‌آموزی که کارتی را در دست دارد که می‌تواند آن کلمه را بسازد بیرون می‌آید و یکی دیگر از دانش‌آموزان آن کلمه را روی تخته می‌نویسد.

اسم، فامیل:

این همان بازی قدیمی است با این تفاوت که ستون‌ها کمتر و صدای اول کلمه‌ی مورد نظر چاپ شده است.

 روش مشارکتی:

هر گروه یک جمله را آماده کنند و به ترتیب برای کلیه دانش‌آموزان کلاس دیکته کنند.

در گروه (سه یا چهار نفری) یکی از اعضا جمله را می‌گوید و دیگر اعضا می‌نویسند. یکی از اعضا نیز می‌تواند به عنوان ناظر درست نویسی جمله گروه را کنترل کند.

املای پای تخته:

به روش مسابقه:

بین چند نفر اجرا شود که ابتدا تخته بین دو یا سه نفر تقسیم شود و کلمه یا جمله توسط معلم یا گروه به آن‌ها گفته شود.

با خواندن واژه‌ها توسط آموزگار:

کلمه‌ی مورد نظر در هر گروه بر روی تخته وایت برد که روی میز هر گروه قرار دارد نوشته و بعد از آن هر گروه کلمه‌ی خود را به دیگر افراد کلاس نشان می‌دهند و در صورت اشتباه آن را تصحیح می‌کنند.

 املای جای خالی:

به روش کلمه:

در یک متن از پیش تهیه شده بعضی از کلمات را جا می‌اندازیم، سپس از روی متن برای کلاس می‌خوانیم و حتی کلمه‌ای هم که جا افتاده توسط معلم خوانده می‌شود. کودکان کلمه را پس از شنیدن در جای مناسب آن قرار می‌دهند.

به روش حرف:

به روش بالا عمل می‌شود البته به جای حذف کلمه برخی از حروف کلمه پاک می‌شود.

املای تصویری:

تصاویر نیمه مجسم:

در این روش واژه‌ها را در زیر هر تصویری می‌نویسند.

اجسام مجسم:

تعدادی وسایل که نوشتن کامل آن را آموخته‌اند روی میز چیده تا دانش‌آموزان به صورت فردی یا گروهی آن‌ها را نوشته و بعد به ساخت جمله با آن کلمات می‌پردازند.

املای صوتی:

در این روش متن املا از شب قبل توسط معلم روی نوار کاست ضبط می‌شود و در کلاس پخش می‌شود تا کودک با استفاده بیشتر از گوش متن را بنویسد.

کلمات ویژه:

در این روش دانش‌آموزان کلماتی را که حروف مورد نظر را دارند می‌نویسد البته در نشانه‌هایی که دو کاربرد دارد. مانند (ص س)

املای انگشتی:

دانش‌آموزان با یادگیری اسم اجسام اطراف خود به وسیله‌ی انگشت املای آن جسم را روی جسم مورد نظر می‌نویسد.

نوشتن بر روی هوا با انگشت

نوشتن بر روی آرد با انگشت

نوشتن املا بر روی ماسه آب خورده با انگشتتنوع در قرائت کننده متن املا:

دعوت از معلم پایه‌ی دیگر، مدیر مدرسه، معاون یا دانش‌آموز پایه‌ی بالاتر جهت خواندن متن املا در کلاس.

گفتن املا توسط یک دانش‌آموز به همه‌ی کلاس با هماهنگی قبلی که با او انجام شده است.

تهیه‌ی دفتر یادگاری:

تهیه یک دفتر واحد برای کل دانش‌آموزان کلاس تا به نوبت یکی از دیکته‌ها را در آن به عنوان یادگاری بنویسید.

نوشتن متن املا در دفتر خود دانش‌آموز توسط آموزگار. (دفتر دانش‌آموزانی که برای بقیه‌ی کلاس املا می‌گویند.(منبع :ولاگ رنگین کمان

 

۰

+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 10:53  توسط زعفران تیل آباد  | 

الا اي چاه ! يارم را گرفتند
گلم ، باغم ، بهارم را گرفتند
ميون كوچه‌ها با ضرب سيلي
همه دار و ندارم را گرفتند
 

شهادت مظلومانه دخت نبوت،همسر ولایت،

‌مادر امامت،بانوی محشر ، صدیقه طاهره ،‌

راضیه مرضیه ،حضرت فاطمه زهرا سلام الله

علیها را  تسلیت عرض می نمایم

+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 9:7  توسط زعفران تیل آباد  | 

می دونی باهوش ترین انسان تاریخ کیه

 

باهوش ترین انسان تاریخ ویلیام جیمز سایدیس امریکایی در سال 1898 میلادی (1277شمسی به دنیا آمد او در یک سالگی نوشتن را یاد گرفت و در 5 سالگی به 5زبان رایج دنیا تکلم میکرد و در 11 سالگی استاد دانشگاه هاروارد بود او سر انجام در 46 سالگی در سال 1944 میلادی درگذشت جالب توجه اینکه ضریب هوشی او 250 بوده است با این توصیف که ضریب هوشی انسان معمولی بین 85 تا 115 است و ایم رقم در انسانهای نابغه بین 155 تا 200 قرار دارد برای مثال ضریب هوشی گالیله را 180 تخمین میزنند و ضریب هوشی بیل گیتس بنیان گذار شرکت نرم افزاری مایکروسافت 160 است.


منبع : اینترنت

+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 8:49  توسط زعفران تیل آباد  | 

معجزه کلمات

اگر با یکی دوبار

غواصی کردن مروارید صید نکردی

از اقیانوس ایراد نگیر، بگرد نقاط ضعف

غواصی خود را پیدا کن شاید هنوز به عمق کافی نرسیدی.

شکستی نیست مگر دست کشیدن از تلاش.

معجزه کلمات

کلمات

من دماغم بزرگه. من چاقم. من دست و پا چلفتی ام... من خنگم. من بدشانسم.

قدیمی ها به معجزه کلمات اعتقاد داشتند. مثلاً می گفتند اگر درباره بیماری و شکست زیاد حرف بزنیم، همان بلاها سرت می آید.

آنها معتقد بودند این جهان یک گوش شنوا دارد و هر چه بگویی همان را به تو می بخشد. واژه ها صاحب انرژی هستند و این انرژی چه خوب است که مثبت باشد.

خیلی از نوجوانان هستند که ازاعتماد به نفس پایینی برخوردارند و مدام با واژه های منفی درباره خودشان حرف می زنند. حتی درباره شکل و قیافه ظاهری خود از واژه های منفی استفاده می کنند. سعیده محمدی، روان شناس می گوید: «کلمات منفی می توانند کاملاً وضعیت سلامتی، زندگی و دیدگاه شما را تغییر دهند. کافی است احساساتتان با قدرت کلمات منفی ادغام شوند تا ببینید چه فاجعه ای به بار می آید. استفاده از واژه های منفی سلامتی شما را بسیار به خطر خواهد انداخت.»

از این روان شناس می پرسیم: «پس اگر درباره خود خیلی مثبت حرف بزنیم، این باعث غرور و خودشیفتگی نمی شود؟»

کلمات

او می گوید: «نه، این با خودشیفتگی فرق دارد. ما باید درباره خودمان مثبت فکر کنیم و از واژه های مثبت استفاده کنیم، نه این که مدام از خودمان تعریف کنیم. مثلاً وقتی امتحان داریم، بگوییم من می توانم بهترین نمره را بگیرم. اگر از اول بگوییم من می دانم گند می زنم، این انرژی منفی می دهد.»

او می گوید: «بعضی از ما مدام می گوییم خسته ام! یا استرس دارم! کلماتی مثل اینها، این احساس را در شما ایجاد می کند، بعد موجب تقویت این حس هم می شود

یاد بگیریم با خودمان مهربان باشیم و خودمان را قبول داشته باشیم... یاد جمله یک فیلم افتادم که قهرمان آن می گفت: «مردم حوصله آدم های غیرموفق را ندارند. سعی کنید به خود بقبولانید که موفق هستید!» بعد می بینید در هر کاری موفق خواهید بود. به هر حال مراقب این واژه ها باشید. آنها می توانند معجزه کنند.

 

بخش کودک و نوجوان تبیان

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 13:46  توسط زعفران تیل آباد  | 

شعر

پادشاهى پسر به مكتب داد

لوح سيمينش بر كنار نهاد

بر سر لوح او نبشته به زر

جور استاد به ز مهر پدر

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 13:34  توسط زعفران تیل آباد  | 

آراستگی روح معلم

 

خداوند برای شما آسانی می خواهد نه دشواری. (سوره بقره، آيه 185)

انسان، موجود پیچیده و شگفت انگیزی است و هزاران استعداد و سرمایه و بالقوه در عرصه های ذهنی و روحی و جسمی خود دارد. شکوفایی و استخراج آن استعدادها – یعنی تعلیم و تربیت – به درک عمیقی از او و برخوردی ظریف و لطیف با او، نیاز دارد. مقام تعلیم تربیت و سازندگی انسان، مقام لینت و لطافت در کلام و رفتار است. ایجاد تغییر ذهنی، روحی و رفتاری در افراد، موکول به قبول و باور آن اندیشه یا روحیه یا رفتار است و این قبول و باور، در سایه شدت و خشونت، محقق نخواهد شد. البته، مجرمان و متخلفان و متجاوزان به حدود و حقوق فرد و جامعه را می توان -  و باید -  با شدت و زندان و شلاق و جریمه مالی، "تنبیه "و مجازات کرد؛ لیکن "اصلاح"و "تربیت "آنان، جز به قبول و باور خودشان، ممکن نخواهد بود. قابل انکار نیست که تنبیه و مجازات مجرمان و متجاوزان، می تواند برای آنان و دیگران، فرصتی برای اندیشه و زمینه‌ای برای قبول باور، بوجود بیاورد. در هر صورت، منطق تربیت و سازندگی، منطق قبول و باور است؛ و این مهم، در سایه لطافت و محبت و مدارا حاصل می‌شود.

"شگفت انگیز است که امروزه، به مهندسی انسان -  انسانی که خالق و فرمانده و رهبر ماشین است -  کمتر از مهندسی ماشین -  ماشینی که مصنوع و مخلوق فکر و دست انسان است -  توجه می‌شود. برای شناختن کار یک ماشین ساده یا کار با یک ماشین تحریر و یا رانندگی اتومبیل، چندین ماه باید وقت صرف درس های نظری و تمرین های عملی گردد، لیکن انسان ها، هنگامی که به عنوان مادر یا پدر، می خواهند کودکی را بپرورانند، می پندارند به هیچ گونه آموزش ویژه، نیازی ندارند... انسان -  این طریقه معجون شگفت و آمیخته از فرشته و شیطان، یا فرشته و حیوان -  را، اگر تا حد یک ماشین ناچیز و ساده پایین بیاوریم، تازه دست کم، ماهها را باید صرف وقت تحصیل مقدماتی ترین اصول مهندسی وی نماییم."

"... انسان ها، به مثابه صندوق رمزند. گشودن کتاب روح و جلب همکاری آن ها، بیش از هر چیز، آگاهی و ظرافت می خواهد، نه زور ! قوانین رفتار انسان ها را باید مانند قوانین فیزیک و شیمی و فیزیولوژی "کشف "کرد نه  «وضع».                                                                      

ابن خلدون می نویسد: "تندخویی و فشار در آموزش، برای شاگرد زیانبخش است؛ به ویژه در ملکه استعداد خردسالان و نوآموزان، تاثیرات بد می بخشد... و انبساط نفس را در تنگنا قرار می‌دهد و نشاط آنان را از میان می برد و ایشان تنگ خو بار می‌آیند... و این حال، آنان را به تنبلی می‌خواند و وادار به دروغ و خباثت می‌کند... و در نتیجه از غایت و هدف انسانیت خود باز می ماند و محدود می‌شود.

دلیل اهمیت و نقش آفرینی نرمخویی و آسانی گیری در تعلیم و تربیت این است که رفق و مدارا و لینت، موجب محبت و انس متعلمان و متربیان نسبت به معلمان و مربیان           می‌شود. چنانچه سخت گیری و خشونت معلمان موجب گریز و تنفر آنان می‌شود. حالت انس و محبت میان معلم و متعلم، زمینه را برای نفوذ و تغییر رفتار متربیان و ایفای نقش ها و مسوولیت هایی که معلم دارد فراهم می آورد؛ که مهمترین آن ها در این عرصه، نقش الگویی، حجیت و سندیت، انگیزه سازی و هدایت و راهنمایی است.

امام علی (ع) می‌فرماید:

به نرمی و ملاطفت، دل ها، انس و آرام می گیرند. و در سخن دیگری فرمودند:

هر که طبع و خلق او خشن باشد، اطراف او خالی می گردد. خداوند در سوره آل عمران آیه 159 در مورد مهرورزی و نرمخویی پیامبر اعظم (ص) و نقش آن در نفوذ دعوت او می فرمایند:

به واسطه رحمت خداوند تو با مردم نرم و مهربان شدی و اگر تندخو و سخت دل بودی از اطراف تو پراکنده می شدند. بدون تردید احساس آرامش و امنیت متربیان در اثر نرم خویی و مهرورزی مربیان، امکان یادگیری، سرعت انتقال و سهولت فهم و درک آنان از مطالب را نیز افزایش می‌دهد.

توصیه پیامبر عالیقدر اسلام (ص) به همه معلمان این است که: 

تعلیم دهید و سهل گیرید و سخت نگیرید. تعلیم دهید و خشونت نکنید.

جلوه های نرمخویی و آسان‌گیری معلمان 

نرمخویی و آسان گیری، با آن دانش، اهمیت و کارکردی که در تعلیم و تربیت دارند، چه جلوه ای در حالات و رفتار معلمان و مربیان دارند؟ به عبارت دیگر، اگر  معلمان ومربیان بخواهند نرمخویی و آسان‌گیری را عملیاتی کنند و در رفتارشان ظاهر سازند، چه باید بکنند؟ در این بخش به مهمترین جلوه ها و مظاهر نرمخویی و آسان‌گیری در تعلیم و تربیت اشاره می‌کنیم.

الف) مراعات ظرفیت ذهنی متعلمان:  یکی از جلوه های برجسته ی نرمخویی و آسان‌گیری معلمان، مراعات ظرفیت ذهنی متعلمان و متربیان است. انتخاب مطالب، نحوه سازماندهی و چگونگی ارايه آن ها و همچنین بکارگیری تعالیم و اصطلاحات، به طريق متناسب توان دریافت ذهنی فراگیران باشد. بدون تردید، دانش، مطالب، پژوهش ها و تجربیات معلمان، ممکن است به طوره ناخود آگاه، آنان را دچار نوعی قیاس به نفس کند و فراموش کنند که متعلمان در آغاز مسیری هستند که آنان چند صباحی پیش از آنان ها عبور کرده اند.

ب) گشاده رویی: جلوه دیگر نرمخویی معلمان، "گشاده رویی "یا خوشرویی آنان است. لطافت و محبت و رحمت، که موجب انس و امنیت دیگران می‌شود، پیش از آن که از "زبان "برخیزد، از "چهره "نمایان میشود. ینی چهره، پیش از زبان سخن می گوید. با اینکه "سلام " در آداب معاشرت اسلامی، نشان محبت و اعلام صلح و صفا و صمیمیت است، لکن افراد پیش از مواجه شدن با اسلام، با چهرۀ او مواجه می شوند.

معلمان و مربیان، علاوه بر نرم گویی و کلام محبت آمیز و لحن آرام بخش، با روی گشاده خود مظهر دیگری از نرم خویی و آسان‌گیری را به نمایش می گذارند و برای شاگردان خود، انس و امنیت به ارمغان می‌آورند و از این رهگذر، زمینه مساعدی برای شکوفایی استعداد های آنان فراهم می‌آورند. امام علی (ع) می‌فرماید: گشاده‌رویی موجب انس میان دوستان می‌شود. پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمودند: خداوند کسی را که در مقابل برادران خود ترشرو ظاهر می‌شود، دشمن می‌دارد.

ج) آسان‌گیری و آسان‌پذیری تکالیف: جلوه دیگر نرم خویی معلمان، آسان‌گیری و آسان پذیزی معلمان است. منظور از آسان‌گیری تکالیف ان است که هرگاه معلم -  به حسب سطح و دوره تحصیلی -  مشق، مطالعه، تحقیق و یا پژوهشی را به عهده متعلمین قرار می‌دهد، توان ذهنی، میزان فراغت و حجم درس های آنان را در نظر بگیرد و از سخت گیری بی مورد که موجب از بین رفتن نشاط و شادابی در فراگیری دانش میشود، پرهیز نماید. تکالیف سنگین و، موجب دلزدگی و تنفر از آموختن می‌شود. و نیز  منظور از  آسان پذیری تکالیف آن است که هرگاه متعلمین به ارايه تکالیف و وظایف آموزشی خود می پردازند، در پذیرش آن سخت گیری نشود. هنگامی که به سوال معلم پاسخ می گویند و یا نتیجه تحقیق خود را ارايه می کنند، نه فقط نباید وارد عرصه مچ گیری و چانه زنی با آنان شد، بلکه باید با کمک به موقع، اضطراب آنان را کم کرد و در استدلال و مستند سازی مطالب آنان، پشتیبانی علمی نمود.

ائمه معصومین(ع) به ویژه در تعلیم و تربیت دینی افراد، آسان‌گیری و آسان پذیری تکالیف را در مورد کسانی که دارای درجات ایمانی ضعیف و پایانی هستند و بالاخص در مورد کسانی که تازه به جمع مومنین پیوسته‌اند، همواره توصیه و تأکید می فرمودند.

نکته اساسی در این بخش از مظهر نرم خویی و آسان‌گیری این است که معلمان و مربیان باید توجه داشته باشند که هدف و کارکرد این منش و روش، اثر بخشی نقش و مسوولیت آنان است و همین مطلب، چارچوب و مرز  تعیین کننده حدود آسان‌گیری است. نرم خویی و آسان‌گیری اگر به اهداف آموزشی و ایفای صحیح نقش‌های  معلمان و مربیان صدمه وارد کند، فاقد ارزش است.

معصومه توکلی و  کمال مرتضی زاده

رودسر

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 13:32  توسط زعفران تیل آباد  | 

ويژگي‌هاي يك معلم در دوره‌ي آموزشي ابتدايي

ويژگي‌هاي يك معلم در دوره‌ي آموزشي ابتدايي

 

1-  علاقه‌مندي به شغل:  اولين ويژگي است كه در غير اين‌صورت معلمي، كاري مشقت بار خواهد بود. علاقه‌مندي سبب احساس موفقيت و در نتيجه پيشرفت خواهد بود.

2-  ارتباط مؤثر با دانش‌آموزان: در واقع يكي از مهارت‌هاي اساسي يك فرد براي احراز شغل معلمي در دوره‌ي آموزشي ابتدايي مهارت برقراري ارتباط با ديگران است. معلم بايد بتواند ابتدا با دانش‌آموزان و سپس با محيط خود ارتباط مؤثر برقرار كند.

3-  درك حقيقتي به نام تفاوت‌هاي فردي دانش‌‌آموزان و به رسميت شناختن آن در كار معلمي بسيار مهم و راهگشاست و سبب توجه به نيازهاي گوناگون دانش‌آموزان مي‌شود و معلم مي‌تواند استعدادهاي گوناگون بچه‌ها كشف و درك كند و آن‌ها را به درستي در مسير رشد و تعالي قرار دهد.

4-  معلم‌هاي خلاق موفق‌ترند. خلاقيت در كار معلمي معجزه مي‌كند.

5-  اطلاعات به روز از رشته‌ي مورد تدريس و كسب آگاهي از تغييرات برنامه‌ي درسي معلم را تواناتر مي‌سازد. لذا كنجكاوي كه محرك اصلي چنين ويژگي است براي يك معلم موهبتي الهي است. كنجكاوي سبب رشد معلم در مهارت‌هاي تدريس و ساير مهارت‌هاي شغل معلمي مي‌شود. كنجكاوي سبب مي‌شود تا معلم بتواند زمينه‌ي پرسش‌گري را در فضاي ياد دهي- در يادگيري دامن بزند.

6-  تعليم و تربيت آدمي، در بستر زمان معنا مفهوم پيدا مي‌كند و عينيت مي‌يابد. از ويژگي‌هاي يك معلم در دوره‌ي آموزشي ابتدايي صبر و بردباري است. معلمان صبور و برباري بهتر نتيجه مي‌گيرد.

7-  معلمان با نشاط فضايي سرشار از شادي و شور و شوق يادگيري را در دانش‌آموزان ايجاد مي‌كنند. اين نشاط چه در ظاهر معلم و چه در رفتار بايد نمود داشته باشد.

و نكته‌ي آخر اين كه شرافت و حيثيت معلم را نبايد به بازي گرفت. تأمين حداقل معيشيت بدون دغدغه بسترساز فعاليت‌هاي يك معلم موفق است. آيا براستي چنين توقعي دور از انتظار است؟

 

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 13:32  توسط زعفران تیل آباد  | 

برخي از ويژگيهاى معلمان شايسته

برخي از ويژگيهاى معلمان شايسته

1- اخلاص

امام صادق عليه السلام فرمود: الْمُعَلِّمُ لا يُعَلِّمُ بِالاَْجْرِ وَيَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ اِذا اُهْدِىَ اِلَيْهِ؛ معلم به خاطر مزد درس نمى‏دهد، [بلكه براى خدا و با خلوص نيت آموزش مى‏دهد] و هرگاه هديه‏اى به او دادند، آن را مى‏پذيرد.

2- عدالت ميان شاگردان

پيامبر اكرم صلى الله عليه و‏ آله دورترين مردم از خداوند را دو گروه معرفى نمود و در توضيح گروه دوم فرمود: وَمُعَلِّمُ الصِّبْيانِ لا يُواسى بَيْنَهُمْ وَلا يُراقِبُ اللّهَ فِى الْيَتيمِ؛ و معلم كودكان كه در ميان آنان به عدالت رفتار نمى‏كند و در مورد يتيم، خدا را در نظر نمى‏گيرد.

3- تواضع

على عليه‏السلام فرمود: مَنْ تَواضَعَ لِلْمُتَعَلِّمينَ وَذَلَّ لِلْعُلَماءِ سادَ بِعِلْمِهِ؛ هر معلمى كه بر شاگردانش تواضع و فروتنى كند و در برابر دانشمندان خود را كوچك و پايين دست به حساب آورد، با دانش خود به آقايى مى‏رسد.

4- عمل به گفته هاى خود

رسول خدا صلى الله ‏عليه ‏و ‏آله فرمود: در روز قيامت دانشمندان [و معلمان] بد را مى‏آورند و به آتش جهنم مى‏اندازند. يكى از آنان [از شدت عذاب] در داخل آتش به دور خود مى‏چرخد... كسانى كه از او علم آموخته و نجات يافته‏اند، به او مى‏گويند: واى بر تو! ما راه راست را از تو آموختيم و هدايت شديم. چرا تو اينگونه‏اى؟ او پاسخ مى‏دهد: من نسبت به آنچه به شما مى‏آموختم و شما را از آن نهى مى‏كردم، مخالفت كردم.

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 13:31  توسط زعفران تیل آباد  | 

ویژگی های معلم

1. متواضع و فروتن باشد و از کبر و عجب پرهیز نماید و از انجام اموری که در عهده و توانایی او نیست خودداری کند .

2. از فراگرفتن چیزی که نمی داند استنکاف ننما ید و تصنٌع و صحنه سازی نسبت به چیزی که می داند بکار نبرد .

3. روش او در تربیت، عمل به علم باشد! یعنی به چیزی که د یگران را به آن امر می کند عامل باشد و همه حالات و سکنات او حاکی از کمال و وقار باشد .

4. برای پیشگیری از سوء رفتار شاگردان و جلوگیری از ارتکاب خلاف آنان با اشاره و کنایه عمل نماید و در صورت لزوم ، آشکارگو یی و تصریح او برای شاگردان همراه با لطف و محبت و صبر و مودٌت باشد و شاگردان را جهت تخلف و سوء رفتار سرزنش و تو بیخ ننماید زیرا آشکار گو یی و بیان صریح هیبت و ابهت مربیان را از هم می گسلد و موجب جرأت و جسارت شاگردان در انجام عمل سوء اخلاقی می گردد .

5. در جهت تقویت اعتماد به نفس دانش آموزان کوشا باشد زیرا اگردانش آموز دچار عدم اعتماد به نفس گردد دائماً خود را از امور محوله ناتوان می یابد و این خطری است که اگر پیشگیری نشود دانش آموز دچار مشکلات رفتاری می گردد .

6. جهت پیشبرد اهداف تربیتی و آموزشی در محیط های آموزشی از محرک هایی چون تحسین ، تقدیر ، تشویق و تحریض ، ترغیب ، پاداش و نظایر آنها استفاده نماید

7. خوبی ها را افشا کند و بدی ها و عیب ها را بپوشاند و زشتی را آشکار نکند زیرا این خود باعث می شود که بدی ها و زشتی های فاعل عمل کم شود .

8. تصور صحیحی از خود داشته باشد و خویش را چنان که هست بپذیرد و در غیر این صورت نمی توان شایستگی ها و لیاقت های خود را تشخیص دهد و همواره مضطرب و منتظر و در حال احتیاط باقی می ماند و بجای ابتکار و خلاقیت پیوسته در صدد کشف روش هایی است که عدم صلاحیت او را بپوشاند.

9. در کلاس به جهت رشد و شخصیت اجتماعی دانش آموزان به اصول ارتباط کلام توجه کافی بنماید .

10. نسبت به آنچه که می خواهد تعلیم دهد آگاه باشد و عنایت داشته باشد که نیمی از شرایط حسن اداره کلاس به این امر اختصاص دارد .

11. دارای ثبات عاطفی باشد که بهترین عامل جلب اعتماد دانش آموزان نسبت به معلم می باشد

12. در صورت بروز رفتار نامناسب از سوی دانش آموز رفتارهای گذشته او را بر علیه آنان بکار نگیرد و به عبارتی گذشته نا مطلوب او را همچون بر چسبی بر پیشانی فراگیر نزند.

13. در هنگام رسیدگی به رفتارهای نابجا و یا در هنگام تغییر رفتار دانش آموزان به زمینه اساسی و احتیاجات او توجه نماید.

14. خود را کامل نداند و دائماً در صدد ایراد گرفتن از دیگران نباشد که روش فوق زمینه را جهت بروز رفتارهای نامناسب فراهم می سازد .

15. دانش آموز را به عنوان یک انسان قبول داشته باشد و او را درک کند از ارزشیابی شخصیتی او خصوصاً جنبه های منفی شخصیت در حضور جمع اجتناب ورزد .

16. به عنوان یک الگوی رفتاری باید در افکار و اعمالش ثبات داشته باشد و تصمیم گیری او متأثر از حالات هیجانی او نباشد.

17. عنایت داشته باشد که دانش آموزان با اظهار نظر معلم و مربی در مورد خودشان خیلی اهمیت می دهند، لذا چنانچه آنان احساس کنند که ارزشیابی معلم بدون غرض بوده و با رعایت کامل انصاف صورت گرفته است، برای آن ارزش قائل می شوند . و در نواقص و نقاط ضعف خود تلاش می کنند. ولی اگر ارزشیابی منصفانه نباشد، موجب کینه و عناد و در نتیجه دوری گزیدن آنان از مربی و یا معلم می شود که پی آمد های نامطلوب دیگری را نیز در بر خواهد داشت .

18. بطور مستمر از کار خود ارزیابی به عمل آورد یعنی با توجه به هدف های آموزش و رفتاری که در شروع درس در نظر دارد. بیندیشد که تا چه حد به هدف های خود نائل گردیده است و تا چه حد توانسته است در دانش آموزان نفوذ کند و مورد تأیید واقع شود .

19. خوش صحبت بوده و دارای قدرت بیان باشد. زیرا قدرت بیان و نفوذ کلام معلم در ایجاد رابطه با دانش آموزان و تفهیم مطالب درسی به آنان بسیار مؤثر است.

20. از لحاظ وضع ظاهری مرتب و آراسته باشد. به عبارت دیگر پوشش و آرایش او در عین سادگی متناسب با محل و فضا ی آموزشی باشد و همواره پاکیزگی و نظافت را رعایت نماید.

21. در عین معلم بودن، مربی نیز باشد یعنی علاوه برتعلیم دانش آموزان، به تزکیه و تهذیب اخلاق آنان اهتمام ورزد و بررسی نماید که این درس آموزی ها تکالیف دادن ها تشویق ها و یا تنبیه ها چه اثری در کار شاگرد می گذارد.

22. از برنامه های تکراری وغیر ضروری پرهیز نماید ودارای ابتکار وخلاقیت باشد.

23. همچون یک باغبان تمام وجود واندیشه اش رادر خصوص شکوفایی دانش آموزان که گردانندگان جامعه فردا می باشند بکار گیرد.

24. شاگردان خود را بهترین دوستان وحتی فرزندان خود محسوب نماید وراه رسم کاروروش تصمیم گیری در یک امررابا آنان در میان بگذارد.

25. با خلوص نیت وقصد خدمت کار کند و توقٌع تقدیر،جز از خدای سبحان نداشته باشد.

26. به تحولات جوامع آگاه باشد.

27. عملش، قولش راتکذیب نکند.

28. حتی الا مکان ازوضع خانوادگی ،طرزفکر، رفتار و استعداد دانش آموز آگاه باشد.

29. نجیب ،آزاده ، پاکدل ، شکیبا ، وظیفه شناس ، شجاع ، متین ، مقاوم ، موٌدب ، شریف، معتدل و بلندنظر باشد و برکنار از تلوٌن مزاج ، حسد ، کینه ، دون همتی ، بخل ، تنبلی ، تملق گویی ، بیهوده گویی وتند خویی باشد.

30. با شیوه های پرورش و روش های آموزش آشنا باشد.

31. فن تدوین وتربیت اطفال را بداند.

32. توانایی استقرار عدالت در مدرسه وکلاس را دارا باشد.

33. وظیفه شناس باشد و در ایجادنظم وامنیت محیط آموزشی خود کوشا باشد.

34. به شغلش مفتخر باشد و عملش رابا نیت قربت انجام دهد و از خدمت خودلذت ببرد.

35. از طبقه بندی دانش آموزان در صورتی که به لحاظ استعداد مختلف باشند، پرهیز نماید.

36. به پرسش های دانش آموزان توجه داشته باشد و عادلانه پاسخ گوید به حدی که هیچ کس از سوال کردن محروم نماند.

37. به توسعه فعالیت های گروهی توجه داشته باشد.

38. به افراد ممتاز وسرآمد کلاس به عنوان سه گروه مسئولیت تقویت درسی دانش آموزانی که متوسط یا ضعیف هستند واگذارکند.

39. عوامل مهمی که رشدعلمی دانش آموزان را به تعویق می افکند بشناسد وازآنهااجتناب کند.

40. کلامی که به کار می گیردخود درس علم وعبرتی برای متعلٌمان باشد.

41. محبت وعظمت در نگاه او باشد نه در آنچه بدان می نگرد! چرا که نهال دوستی ومحبت در دل انسان ریشه وسایه آن بر اشیا می افتد.

42. برخی از لغزش های دانش آموزان را با نظر اغماض بنگرد واز آن در گذرد.

43. شمع معرفت و چراغ شهود در دل ها برافروزد تا در پرتو آن گوهر دانش بیفشاند.

44. سخن به اندازه گوید و ازگفتار بیهوده بپرهیزد.

45. گمان بد نبرد و تحقیق نکرده قضاوت نکند و پس از آنکه حقٌی مسلم شد در تصمیم گیری قاطع باشد.

46. نه کسی را تحقیر کند و نه به حقارت تن دهد.

47. دانش آموزان را بیهوده سرزنش نکند و آنان را آزار ندهد.

48. آنی از نعمت های خدا غافل نماند و پیوسته از او استعانت جوید.

49. دانش آموزان در کنار او احساس امنیت و آرامش کنند.

50. احساس مسئولیت را به دانش آموزان بیاموزد.

51. ایمان و تقوا را از راه تفکٌر در خلقت و شناخت انسان آموزش دهد.

52. کلاس او به گونه ای باشد که شوق فراگیری علم وحکمت در دانش آموزان ایجاد شود.

53. رفتار و گفتارش ، دانش آموزان را به یاد خدا و اولیا الله بیندازد.

54. از قبول مسئولیت نگریزد.

55. در پی جست وجوی تقصیر در متعلمان نباشد.

56. الگوی ایمان ، معیار محبت وکانون مهرورزی باشد.

منبع:

1- کاربرد روانشناسی در آموزشگاه تالیف:دکتر مقدم

2- زمینه تربیت اثر: دکتر علی قاسمی

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 13:28  توسط زعفران تیل آباد  | 

بابا نان داد.

راحت نوشتیم "بابا" نان داد... بی آنکه بدانیم "بابا" چه سخت برای نان ، همه جوانیش را داد ...  

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 13:23  توسط زعفران تیل آباد  | 

داستان روباه وکلاغ

روباه و كلاغ 


يكي بود يكي نبود . در يك روز آفتابي آقا كلاغه يك قالب پنير ديد ، زود اومد و اونو با نوكش برداشت ،پرواز كرد و روي درختي نشست تا آسوده ، پنيرشو بخوره .

    

 

روباه كه مواظب كلاغ بود ، پيش خودش فكر كرد كاري كند تا قالب پنيررا بدست بياورد .

روباه نزديك درختي كه آقاكلاغه نشسته بود ، رفت و شروع به تعريف از آقا كلاغه كرد : ”  به به چه بال و پر زيبا و خوش رنگي داري ، پر و بال سياه رنگ تو در دنيا بي نظير است . عجب سر و دم قشنگي داري و چه پاهاي زيبائي داري ،‌ حيف كه صدايت خوب نيست  اگر صداي قشنگي داشتي از همه پرندگان بهتر بودي  .

 

 

كلاغه كه با تعريفهاي روباه مغرور شده بود ، خواست قارقار كنه تا روباه بفهمد كه صداي قشنگي داره  ، ولي پنير از منقـارش مي افتـد و آقـا روبـاه اونو برمي داره  و فـرار مي كنه .

كلاغ تازه متوجه حقه روباه شد ولي ديگر سودي نداشت .

 

خوب بچه هاي عزيز من چه نتيجه اي از اين داستان گرفتيد . بايد مواظب باشيد ، اگر كسي تعريف زياد وبيجا از چيزي يا كسي مي كنه ، حتمأ منظوري داره . اميدوارم كه شما هيچ وقت گول نخوريد . 

 

 

 

زاغكـي قـالب پنيـري ديـد                 به دهان بر گرفت و زود پريد

بر درختي نشست در راهي              كه از آن مي گـذشت روباهـي

روبه پر فريـب وحيلت ساز                رفـت پـاي درخـت كـرد آواز

گـفت بـه بـه چقـدر زيبائي                چـه سـري چه دمي عجب پائي

پرو بالت سياه رنگ و قشنگ             نيست بـالاتر از سيـاهـي رنگ

گرخوش آواز بودي و خوش خوان         نبودي بهتر از تو در مرغان

زاغ مي خواسـت قارقار كند               تـا كـه آوازش آشـكـار كنـد

طعمه افتاد چون دهان بگشود            روبهك جست و طعمه را بربود

 

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 12:53  توسط زعفران تیل آباد  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 12:52  توسط زعفران تیل آباد  | 

به نام خدا                   وسايل کمک آ موزشي وتأ ثير آن دريادگيري

امروزه برهمگان روشن است که سرچشمه ي تمام تحولات ونوآوري هاي آموزشي د رجامعه ،

تجارب ونتايج تحقيقات علمي وعملي دانشمندان وصاحب نظران علوم اجتما عي وتربيتي است.

لذا درنگرش هاي جديد آموزشي،مدرسه براي شاگرد است ،نه شاگرد براي مدرسه.

توجه به رغبت ها وپرورش عواطف واستعداد هاي کود ک بسيار مهم تراز دانشي است که کودک بايد ياد بگيرد.در اين ميان ،مدرسه مهم ترين مکان وشايسته ترين جايي است که

تجارب ويافته هاي علمي دانشمندان و معلمان جامعه ي بشري مي تواند درآن جا مورد ارزش يابي وآزمايش قرار گيرد.

بدون ترد يد درتمام نظام هاي آموزشي، معلم نقش کليدي داشته ، چشم اميد جامعه از هرسو به

جانب اوست وجوامع بشري هر گونه تحول وپيشرفت علمي ومعنوي خود را ناشي ازنگرش،

همت وتلاش معلمان مي دانند .با توجه به مطالب مذکور،آن چه مي تواند به مطالب گفته شده  جامه ي عمل بپوشاند ، يادگيري است .

ياد گيري امري بسيار پيچيده ومستلزم دخالت عوامل متعد د است وزماني اتفاق مي افتد که  در کنارساير عوامل استفاده از وسايل کمک آموزشي،اعم ازساده و پيچيده،به عنوان ابزاري براي ايجاد تسهيل در امر تد ريس و ياد گيري درنظام هاي آموزشي به کار روند.

اين وسايل از حيث اين که تؤ ري وعمل رابا هم ترکيب کرده،باعث ماند گاري يادگيري وتنوع
بخشي کلاس درس مي شوند،اهميت زيادي دارند.

با توجه به پيشرفت هاي علمي وتکنو لوژيکي در عصر حاضر،وسايل کمک آموزشي به

عنوان يک رابط توانسته اند نقش خود را به خوبي ايفا کنند .

وسايل کمک آموزشي توجه و علاقه ي فراگيران را جلب کرده ويادگيري راسريع تر

وپايدار تر مي کنند وتجارب عيني وواقعي را دراختيار شاگردان قرار داده و پيوستگي افکار را

در   فرايند يادگيري فراهم مي کنندو ازخستگي جسمي وذهني دانش آموزمي کاهند.


به نام خدا             راه هاي تقويت روخواني دانش آموزان

1)کودکان را تشويق کنيد تااشتباهاتي راکه ضمن خواندن مطلبي مرتکب مي شوند  تصحيح کنند.

2) وقتي  کود ک کلمه اي را اشتباه تلفظ مي کند مي   توان از او پرسيد: آيا صداي حروف را درست خواندي ؟ وسپس او را راهنمايي کرد تا کلمه يا جمله ي فوق را دوباره بخواند. البته اگر کودک نتوانست شکل درست کلمه يا جمله را بگويد يابا آن کلمه آشنا نبود يا فراموش کرده بود خودتان شکل صحيح و معني کلمه(جمله) را بگوييد.

3)اگرکودک معني عبارت يا کلمه را به بيان ديگري برايتان تعريف کرد نشان مي دهد او مفهوم موضوع را درک کرده است ونيازي به موشکافي بيش تر نيست.

4)دوباره خواندن درس ها وکتاب ها  موجب تقويت مهارت خواندن در کودکان مي شود

5)اگر از نحوه ي خواندن او تعريف کنيد مشتاقانه آن مطلب را براي تمام  اعضاي خانواده خواهد خواند .

6) دوباره خواني کتاب ها موجب بيان با احساس جملات وتوجه به شيوه ي نگا رش وکلمات متن است.

7)دقت کنيد که کودکان کتاب هاي مناسب سطح سواد خودرا انتخاب کنند.(گاهي خواندن کتاب هاي دشواروسخت براي کودکان خستگي ،ناکامي وبي انگيزشي به دنبال دارد.)

8) کتاب هاي مورد علاقه کودک را دراختيارش قراردهيد.با معرفي انواع کتاب هاي مخصوص کودکان درزمينه هاي گوناگون ،امکان گزينش نوع کتاب رابراي فرزندتان فراهم کنيد.  

 

راه کارهاي مناسب براي داشتن کلاس منظم 

۱)جدي وصميمي باشيد وازخودستايي وظاهرسازي بپرهيزيد. 

۲)از شغلتان، بدگويي نكنيد.

3)با بچه هاهمدردي کنيد.

4)با شاگردان مشکل افرين دربيرون ازکلاس صحبت کنيد.

5)بيشتر به ‍پاداش تکيه کنيدتا جريمه.

6)بچه هارابالذت يادگيري اشنا کنيد.

7)بابچه ها دوست شويد ولي زياد خودماني نشويد.

8)ازانتقاد در جمع دوري کنيد.

9)به موقع وسروقت درکلاس حضوريابيد.

10)دررفتاروگفتارونگاه ومحبت عدالت رارعايت کنيد.

11)به قول هاي خود عمل کنيد.

12)ازشيوه هاي نو براي تدريس استفاده کنيد.

 


۱-هر روز برای من یک شروع جدید است بنابراین تلاش میکنم که در آن روز بهترین باشم.

۲- من با تغذیه سالم ، ورزش کردن و استراحت کافی از خود مراقبت میکنم .

۳- من سعی میکنم که هر روز چیزهای جدیدی یاد بگیرم .

۴- با شجاعت در مقابل بچه هائی که مرا دست می اندازند می ایستم .

۵- من خودم هستم و سعی نمیکنم شبیه شخص دیگر باشم .

 ۶- من مقررات را رعایت می کنم و سعی میکنم که مدرسه ام را مکان بهتری بسازم .

۷- همکاری با دیگران باعث میشود که من احساس خوبی داشته باشم .

۸- وقتی برای کمک به دیگران داوطلب میشوم انسان خوبی هستم .

۹- من با همه با احترام رفتار میکنم .

۱۰- من از وقتم عاقلانه استفاده کرده و زمان کافی برای کارهایم دارم.

۱۱- فقط چیزهائی را  می خرم که به آنها احتیاج دارم .

۱۲- من سعی میکنم احساسات دوستانم را درک کنم.


بسمه تعالي

پانزده راهبرد برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان 

1-دانش آموزان را در تعیین اهداف درگیر کنید.

2-اهداف خود را فردی کنید.

3-اولویت ها را در محتوی تنظیم کنید.

4-ارتباط مطالب با آینده دانش آموزان را به آنان نشان دهید.

5-به دانش آموزان چگونه یاد گرفتن را بیاموزید.

6-سعی کنید اولین تجربه ها برای آنها جالب باشد.

7-برای معرفی نا شناخته ها از شناخته شده ها استفاده کنید.

8-دانش آموزان علاقمند وکنجکاو را جذب کنید.

9-برای رسیدن دانش آموزان به موفقیت برنامه ریزی کنید.

10-به دانش آموزان برای موفقیت آنان پاداش بدهید.

11-به دانش آموزان برای تلاش هایشان پاداش بدهید.

12-علاقه به یادگیری را الگوسازی کنید.

13-دانش آموزان را در آموزش درگیر کنید.

14-از فنون متنوع تدریس استفاده کنید.

15-یک دوست خوب برای دانش آموزانتان باشید.

 

اهمیت آموزش ریاضی در دوره ابتدایی

امروزه،هدف از تدریس ریاضیات که باید از سنین پیش از دبستان شروع شود، علاوه بر پرورش فکری، کسب ارزش اجتماعی و روانی وتمرکز حاصل از آن، توسعه موارد علمی و روشها و تجارب وابسته به آن، جهت استفاده در سایر علوم و تکنولوژی مدرن نیز می باشد. بنابراین، معلم باید هنگام تدریس جنبه های مادی، جنبه های روانی و علمی آن را نیز در نظر بگیرد. هدف بزرگ ریاضیات، تقویت فکر کودک می باشد و هر چه زودتر حاصل شود، احتمال موفقیت او در زندگی آینده بیشتر است. کودک از زمانی که به دنیا می آید، ریاضیات را در اثر تجربه محیط اطراف خود می آموزد،زیرا کلیه اشیا اطراف کودک به نوعی با ریاضیات ارتباط داردو او بدون آنکه از ریاضیات و مفهوم کلی آن اطلاعاتی داشته باشد،روابط ریاضی و موارد استفاده علمی آن را فرا می گیرد، سوال کودک درباره اشیاءاطراف خود به روابط ریاضیات موجود بین اشیا مربوط می شود. به نظر می رسد کودکان برای یادگیری نگرشها، پیشداوری ها و ارزش های اخلاقی والدین و معلمان خود آمادگی دارند. گرچه مطمئناً نمی دانیم که نگرشهای والدین در مورد ریاضی تا چه حد در کودکان تاثیر می گذارد با این وجود بسیاری از دانش آموزان درس ریاضی را یک درس دشوار می دانند. مفاهیم و مهارتهای ریاضی در درون خود با هم یک ارتباط نزدیک و شبکه ای دارند. لذا برنامه ریزی و آموزش باید به شکلی باشد که دانش آموزان این ارتباطات و روابط درونی را درک کنند و ریاضیات را به صورت یک پارچه یاد بگیرند.

همچنین ریاضیات شامل: کلیه ارتباطات ریاضی با زندگی روزمره، سایر علوم و کاربردهای آن در زندگی علمی آینده دانش آموز است. به این ترتیب، در برنامه درسی و آموزشی، برقرار کردن پیوند ریاضیات با کاربردهایش در زندگی روزمره و سایر علوم از قبیل: هنر و علوم طبیعی باید مد نظر قرار گیرد، چرا که می دانیم یکی از هدفهای آموزش عمومی در مدارس ابتدایی این است که دانش آموزان برای زندگی آینده افرادی فعال و مستقل بار آیند و بتوانند در زندگی خود و همچنین برای جامعه ای که در آن زندگی می کنند فردی مفید و مصمم در کارها باشند. برای دست یابی به این هدف، مدارس باید فرصت لازم جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، تصمیم گیری و کسب مهارت در کاربرد ابزارهای هوشمندانه در حل مسایل را به دانش آموزان خود بدهند و کمک کنند تا روابط زیبا و منطقی را که در فرمولهای ریاضی وجود دارد درک کنند و به کار ببرند.   

-اهداف کلی آموزش ریاضی در دوره ابتدایی:

همانطور که میدانیم هدف کلی آموزش در این دوره، آماده کردن دانش آموز برای یاد گیری مادام العمر و توانایی کسب سواد علمی فناورانه در دانش آموزان برای زندگی در جامعه ی آینده است. به این ترتیب اهداف آموزش ریاضی را می توان در سه حیطه ی اصلی به این شرح بیان کرد:

1-کسب دانش های ضروری

دانش های ضروری در علم ریاضی مفاهیم پایه هستند که با تغییر زمان و گسترش علم به ثابت بودن ان اطمینان نسبی داریم و نیاز به آنها یک نیاز همیشگی است.

2-کسب مهارتهای ضروری

مهارتها در آموزش ریاضی در واقع راههای یاد گیری بوده و مجموعه ی از توانایی ها هستند که پرورش آنها در دانش آموزان به منزله ی آموختن و یاد گیری تلقی می شود.

3-کسب نگرشهای ضروری

نگرش یعنی تمایل به اقدام در یک مسیر معیین که از مجموع کسب دانستنی ها و مهارتهای ضروری در دانش آموزان ایجاد می شود همه ی آموزش ها، از جمله کسب دانش ها و پرورش مهارت ها برای رسیدن به این ارزشهاست. به نوعی می توان گفت؛ در آموزش ریاضی، دانش ها و مهارت ها تقریباً مشترک هستند ولی در قسمت نگرشها با توجه به ارزش ها ی حاکم بر جامعه تفاوتهایی دیده می شود.

-اصول آموزش ریاضی در کلاس درس:

معلمان ابتدایی می توانند روشهای متعددی در پیش بگیرند که از بروز حالت یاس در آموزش و یاد گیری ریاضی در دانش آموزان جلوگیری کنند. بنابراین معلمان قبل از برنامه ریزی و تنظیم و طرح درس ریاضی نقاط زیر را به دقت مورد توجه قرار دهند:

1-فراهم ساختن یک محیط مناسب برای یادگیری

2-لزوم تاکید به کلیه ی مواد تحصیلی

3-مشارکت دادن دانش آموزان در حل مسایل روزانه

4-با بکار گیری فرمولهای کاربردی ریاضی فرصتی مناسب و کافی به شاگردان داده شود تا هر یک بتوانند متناسب با قدرت و توانایی خود در فهمیدن قواعد و قوانین ریاضی موفق شوند.

5-قبل از شروع به تدریس، اندکی درباره نقطه نظرها، نگرش خود نسبت به ریاضی و تدریس آن بیندیشد.

6-به همه دانش آموزان صرف نظر از جنسیت یا سوابق فرهنگی آنها باید به یک اندازه توجه کرد. همچنین باید فرصت کافی جهت پاسخ گویی نیز به هر فرد داده شود.

7-به منظور آموزش مفاهیم ریاضی و حل مسایل، دانش آموزان را به گروههای کوچک کار و فعالیت تقسیم کنیم.

-نحوه تدریس ریاضی

تدریس موفقیت آمیز ریاضی در مدارس ابتدایی بستگی دارد به اینکه عوامل زیر را به طور موثر در تدریس به کار گیرید:

1-تعیین مفاهیم ریاضی که باید تدریس شوند.

2-معلومات قبلی دانش آموزان در زمینه ی ریاضی ابتدایی معیین شود.

3-همکاری والدین در آموزش ریاضی.

4-برنامه ریزی دقیق در آموزش ریاضی.

5-اعمال مدیریت کارآمد در کلاس ریاضی.

زمانی تخصص تدریس در معلم ریاضی رشد پیدا می کند که هر سال حاصل فعالیت های تدریس خود را بصورت یک تجربه ی مفید و موثر در کار خود به کار گیرد. تن دادن به تغییر در روشهای تدریس به معلم ریاضی مدرسه ابتدایی فرصت خواهد داد که کیفیت کار تدریس خود را در تدریس ریاضی ابتدایی افزایش دهد.

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 12:40  توسط زعفران تیل آباد  | 

قصه هاي كودكانه در سايت هاي ديگر صفحه

 كتابخانه سايت كودكان _ سايت خودمان

 كتابخانه سايت نوجوان _ سايت خودمان

 كتابخانه سايت ICDL

كتابخانه سايت جديدترين

كتابخانه سايت بامداد

 كتابخانه سايت فرهنگسرا

كتابخانه سايت كودكانه

كتابخانه فرهاد حسن زاده

كتابخانه شبكه آموزش سيما _ جوامع الحكايات

كتابخانه شبكه آموزش سيما

كتابخانه خانه داستان پارسي _ چهل قصه

كتابخانه صمد بهرنگي

 كتابخانه سايت ايران آن لاين 

  كتابخانه داينا ـ بهينه سازي مصرف سوخت 

- سفر پر ماجرا ـ تولد مادر ـ سلام نفت خام 

ـ‌ماشين قرمز ـ روز سرد ـ خبر مهم ـ كلاس علوم 

ـ خواب عجيب ـ پرواز در آسمان

 داستانهاي كندو كاو فكري

داستانهاي كوتاه

داستانكهاي نخودي

نامادري سيندرلا

شاهزاده كوچولو _ احمد شاملو     

 داستان خرگوش حكيم باشي 

  نمكي 

 عروسي خاله سوسكه و آقا موشه   

كره دريايي

مردي كه لب نداشت

 قصه عمو نوروز 

چندين مقاله در ارتباط با قصه و كتاب در سايت تبيان 

 كتابخانه سايت دوستانه _ غير فعال شده است

كتابخانه سايت سروش كودكان  غير فعال شده است

كتابخانه سايت پوپك

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 12:35  توسط زعفران تیل آباد  | 

امامزاده "آق امام" . آزادشهر

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 12:28  توسط زعفران تیل آباد  | 

مطالب قدیمی‌تر